Zmluvy o dielo - Obec Pružina

Prejsť na obsah

Zmluvy o dielo

Obecný úrad > Zmluvy a faktúry > 2017

Odberateľ

Dodávateľ

Účel

Náhľad

Zverejnené

Obec Pružina
Ministerstvo životného prostredia
Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v Pružine - dodatok č.2
5.12.2017
Obec Pružina
ZO SZZ Pružina
zimná údržba
27.11.2017
Obec Pružina
Viktor Kvaššay VK-SOK staveb. a obch. kontraktor
dodatok č.1 zmluvy
20.11.2017
Obec Pružina
Viktor Kvaššay VK-SOK staveb. a obch. kontraktor
Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v Pružine

29.5.2017
Obec Pružina
Viktor Kvaššay VK-SOK staveb. a obch. kontraktor
súhrnný list stavby + prílohy


Obec Pružina
Viktor Kvaššay VK-SOK staveb. a obch. kontraktor
príloha - ponuka - kritéria

Obec Pružina
Viktor Kvaššay VK-SOK staveb. a obch. kontraktor
príloha - návrh na plnenie kritérií

Obec Pružina
Viktor Kvaššay VK-SOK staveb. a obch. kontraktor
príloha - osvedčenie o registrácií IČO a DIČ

Obec Pružina
Viktor Kvaššay VK-SOK staveb. a obch. kontraktor
príloha - výpis zo živnost. registra

Obec Pružina
Viktor Kvaššay VK-SOK staveb. a obch. kontraktor
príloha - harmonogram realizácie

Obec Pružina
Ing. Marián Vlnieška náučný chodník
19.5.2017
Obec Pružina Osmont elektromontáže rozšírenie verejného osvetlenia
7.3.2017Návrat na obsah