Zmluvy o dielo - Obec Pružina

Prejsť na obsah

Zmluvy o dielo

Obecný úrad > Zmluvy a faktúry > 2016

Odberateľ

Dodávateľ

Účel

Náhľad

Zverejnené

Obec Pružina
FERRMONT spol. s r.o. oprava zvodového systému, montáž konzol
19.12.2016
Obec Pružina
SO SZZ Pružina zimná údržba
29.11.2016
Obec Pružina
effective energy s.r.o.
dodanie a inštal. malého zdroja zariadenia
28.10.2016
Obec Pružina
effective energy s.r.o
dodanie a inštal. malého zdroja zariadenia
28.10.2016
Obec Pružina
Elektro Recycling spol. s r.o. odvoz elektroodpadu
3.10.2016
Obec Pružina
OSMONT elektromontáže rozšírenie verejného osvetlenia
12.8.2016
Obec Pružina
IMB ateliér s.r.o. projekt na stavebné povolenie - rozhladňa
4.8.2016
Obec Pružina
Milan ĎURCEK
Rekonštrukcia kotolne obecného úradu
20.4.2016
Obec Pružina
VK-SOK staveb. a obchodný kontraktor
Dodatok č. 8 k zmluve o dielo zo dňa 01.07.1993 - kanalizácia
20.4.2016
Obec Pružina ASFA-KDK s.r.o. ovál na ihrisku - asfaltovanie
4.4.2016
Obec Pružina
Nunavut s.r.o.
vypracovania energetického auditu
1.2.2016
Obec Pružina
Projart spol s r.o. zníženie energetickej náročnosti OÚ
1.2.2016
Obec Pružina
Stanislav Zúbek
zateplenie stropu v KD
15.1.2016
Návrat na obsah