Zmluvy na prevádzku OÚ a obce Pružina - Obec Pružina

Prejsť na obsah

Zmluvy na prevádzku OÚ a obce Pružina

Obecný úrad > Zmluvy a faktúry > 2011
 • Environmentálny fond - Obec Pružina - poskytnutie podpory formou dotácie- zverejnené 15.11.2011

 • Obec Pružina - Audit consults s.r.o. - poskytnutie auditorských služieb- zverejnené 1.7.2011

 • Obec Pružina - Nadácia Allianz - poskytnutie finančných prostriedkov- zverejnené 24.5.2011
 • Obec Pružina - ÚPSVaR Pov. Bystrica - podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti- zverejnené 25.3.2011
 • Obec Pružina - Obvodný úrad Trenčín - poskytnutie príspevku zo štátneho rozpočtu SR - vojnové hroby zverejnené 11.3.2011
 • Obec Pružina - alfaProjekt s.r.o. - zhotovenie projektovej dokumentácie "stará fara" - pdfzverejnené 2.2.2011
 • Obec Pružina - Peter Velič - prevádzka čističky odpadových vôd - pdf
 • Obec Pružina - Madesoft - programové vybavenie pre mestá a obce Urbis - pdf
 • Obec Pružina - Inmedia - dodávka mliečnych výrobkov pre ŠJ - pdf
 • Obec Pružina - Ing. Jozef Vrba - informačný systém pre SVB  - pdf
 • Obec Pružina - Považská vodárenská spoločnosť - dodávka pitnej vody -pdf
 • Obec Pružina - SPP - dodávka plynu - pdf
 • Obec Pružina - SSE - dodávka elektriky - pdf
 • Obec Pružina - Alvest - prevádzka ČOV - pdf
 • Obec Pružina - Accor - zabezpečenie stravovania - pdf
 • Obec Pružina - Tomáš Kostka - bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci -pdf
 • Obec Pružina - Bripet - dodávka mäsa pre školskú jedáleň - pdf
 • Obec Pružina - p. Sekeráš - poskytovanie služieb - pdf
 • Obec Pružina - Základná organizácia zväzu záhradkárov - zimná údržba v obci - pdf
 • Obec Pružina - Chudovský a.s. - vývoz odpadov - pdf
 • Obec Pružina - Štátny fond rozvoja bývania - záložné právo - pdf - zverejnené 18.1.20
Návrat na obsah