Zmluvy na prevádzku OÚ a Obce Pružina - Obec Pružina

Prejsť na obsah

Zmluvy na prevádzku OÚ a Obce Pružina

Obecný úrad > Zmluvy a faktúry > 2019

Odberateľ

Dodávateľ

Účel

Náhľad

Zverejnené

Obec Pružina
Megaweste Slovakia s.r.o.
vývoz komunálneho odpadu
23.12.2019
Obec Pružina
Audit Consults s.r.o.
auditorské služby
7.12.2019
Obec Pružina
Inta s.r.o.
zber odpadov
18.11.2019
Obec Pružina
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO
FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
11.11.2019
Obec Pružina
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
11.11.2019
Obec Pružina
Bros Computing s.r.o.
poskytovanie dôveryhodnej služby - vydávanie certifikátov
6.11.2019
Obec Pružina
KOMUNÁLNA poisťovňa a.s.
poistenie MŠ
6.11.2019
Obec Pružina
Bros Computing s.r.o.
zmluva o odbornaj a technologickej pomoci
6.11.2019
Obec Pružina
MANOS CONSULTING s.r.o.
mandátna zmluva
5.11.2019
Obec Pružina
Slovenský pozemkový fond
bezodplatný prevod vlastníctva pozemku
22.10.2019
Obec Pružina
KOMUNÁLNA poisťovňa a.s.
poistenie
1.10.2019
Obec Pružina
Slovak Telekom a.s.
telefonické služby
18.9.2019
Obec Pružina
ÚPSVaR Pov. Bystrica
podpora vytvárania pracovných miest
21.8.2019
Obec Pružina
  Trenčiansky samosprávny kraj
výsadba zelene pri Dome smútku Pružina
10.7.2019
Obec Pružina
Slovak Telekom a.s
telefonické služby
3.6.2019
Obec Pružina
Continental Matador Rubber s.r.o.
darovacia zmluva
31.5.2019
Obec Pružina
SSE a.s.
dodávka elektriny
21.5.2019
Obec Pružina
SPP a.s.
dodávka plynu
17.5.2019
Obec Pružina
Naše Považie
cezhraničná spolupráca
17.5.2019
Obec Pružina
Zberné suroviny Žilina a.s.
výkup odpadov
3.5.2019
Obec Pružina
DPO SR
dotácia
30.4.2019
Obec Pružina
Lindstrom s.r.o.
prenájom rohoží
17.4.2019
Obec Pružina
KOMUNÁLNA poisťovňa a.s.
úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
1.4.2019
Obec Pružina
Megaweste Slovakia s.r.o.
dodatok ku zmluve o odpadoch
22.3.2019
Obec Pružina
Slovak Telekom a.s.
telefonické služby
8.3.2019
Jágrik Metal s.r.o.
Obec Pružina
výkup kovových odpadov
22.2.2019
Obec Pružina
NATUR-PACK a.s.
dodatok č.2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
20.2.2019

Návrat na obsah