Zmluvy na prevádzku OÚ a Obce Pružina - Obec Pružina

Prejsť na obsah

Zmluvy na prevádzku OÚ a Obce Pružina

Obecný úrad > Zmluvy a faktúry > 2017

Odberateľ

Dodávateľ

Účel

Náhľad

Zverejnené

Obec Pružina
Alvest, s.r.o.
ukončenie zmluvy
27.12.2017
Obec Pružina
Audit consults s.r.o.,
audit
16.11.2017
Obec Pružina
Ministerstvo život. prostredia SR
POSKYTNUTIE NENÁVRAt. FINANČ. PRÍSPEVKU - dodatok č. 1
25.10.2017
Obec Pružina
Róbert Kazík
kultúrne vystúpenie
28.09.2017
Obec Pružina
SPP a.s. pripojenie do distribučnej sústavy
20.09.2017
Obec Pružina
Slovak Telekom a.s.
telekomunikčné služby
18.09.2017
Obec Pružina
Slovak Telekom a.s.
telekomunikčné služby
18.09.2017
Obec Pružina
Slovak Telekom a.s.
telekomunikčné služby
18.09.2017
Obec Pružina
Slovak Telekom a.s.
telekomunikčné služby
18.09.2017
Obec Pružina
Slovak Telekom a.s.
telekomunikčné služby
18.09.2017
Obec Pružina
Slovak Telekom a.s.
telekomunikčné služby
18.09.2017
Obec Pružina
Slovak Telekom a.s.
telekomunikčné služby
18.09.2017
Obec Pružina
Slovak Telekom a.s.
telekomunikčné služby
18.09.2017
Obec Pružina
Slovak Telekom a.s. telekomunikčné služby
14.09.2017
Obec Pružina
Slovak Telekom a.s.
telekomunikčné služby
14.09.2017
Obec Pružina
Slovak Telekom a.s.
telekomunikčné služby
14.09.2017
Obec Pružina
Nomiland učebné  pomôcky pre MŠ
12.09.2017
Obec Pružina
Lunys s.r.o. ovocie pre ŠJ
30.8.2017
Obec Pružina
Dušan Pisch - ZELMIX ovocie a zelenina pre ŠJ
30.8.2017
Obec Pružina
SSE a.s.
dodávka elektriny
20.7.2017
Obec Pružina
Slovenská agentúra životného prostredia dotácia
28.6.2017
Obec Pružina
Environmentálny fond predchádzanie vzniku odpadu - kompostovaním
16.6.2017
Obec Pružina
Continental Matador Rubber s.r.o. darovacia zmluva
29.5.2017
Obec Pružina
Dobrovoľná požiarna ochrana SR finančný príspevok
29.5.2017
Obec Pružina
Ing. Tomáš Ďuriš predchádzanie vznikuodpadu - osveta
22.5.2017
Obec Pružina
DOSA Slovakia s.r.o. rekonštrukcia miestnych komunikácií
10.5.2017
Obec Pružina
SSE a.s.
zmluva o pripojení
28.4.2017
Obec Pružina
Ing. Anton Petrovský stavebný dozor
20.4.2017
Obec Pružina
Legal Tender s.r.o. mandát.zmluva - zvýšenie kapacity MŠ
13.4.2017
Obec Pružina
MŠK P.B. s.r.o. plavecký výcvik MŠ
28.3.2017
Obec Pružina
Ministerstvo život. prostredia SR
POSKYTNUTIE NENÁVRAt. FINANČ. PRÍSPEVKU
24.3.2017
Obec Pružina
Komunálna poisťovňa poistná zmluva - malotraktor
20.2.2017
Obec Pružina
SSE a.s.
zalohové platby z elektrinu
13.2.2017
Obec Pružina
SSE a.s.
platby z elektrinu
10.2.2017
Obec Pružina
MGR.ART. Radovan Kianica vystúpenie karneval
2.2.2017
Obec Pružina
3 W Slovakia digitalizacia cintorína
30.1.2017
Obec Pružina
Enviropol elektroodpad
30.1.2017
Obec Pružina
SSE-Distribúcia pripojenie do sústavy - zberný dvor
22.1.2017
Obec Pružina
Coop Jednota Krupina príspevok na karneval
16.1.2017
Obec Pružina DF Družstvo s.r.o. odpad z kuchyne
2.1.2017


Návrat na obsah