Zmluvy na prevádzku OÚ a Obce Pružina - Obec Pružina

Prejsť na obsah

Zmluvy na prevádzku OÚ a Obce Pružina

Obecný úrad > Zmluvy a faktúry > 2015

Odberateľ

Dodávateľ

Účel

Náhľad

Zverejnené

Mesto Púchov Obec Pružina dotácia
21.12.2015
TJ Strážov Pružina Obec Pružina
dotácia
18.12.2015
Jask.klub Stráž. vrchy Obec Pružina
dotácia
18.12.2015
Rodičovské združ. pri ZŠ Obec Pružina dotácia
18.12.2015
RKC Žilinská diecéza Obec Pružina
dotácia
16.12.2015
Obec Pružina
Komunálna poisťovňa a.s.
úrazové poistenie uchadzač. o zamestnanie
30.11.2015
Obec Pružina
UPSVaR
dobrovoľnícka služba
23.11.2015
Obec Pružina
Komunálna poisťovňa a.s. úrazové poistenie uchadzač. o zamestnanie
20.11.2015
Obec Pružina
Komunálna poisťovňa a.s.
úrazové poistenie uchadzač. o zamestnanie
27.10.2015
Obec Pružina
UPSVaR
aktivačná činnosť
23.10.2015
Obec Pružina
UPSVaR chránené pracovisko
21.10.2015
Obec Pružina
UPSVaR
šanca pre zamestnanie
21.10.2015
Obec Pružina
Audit consults s.r.o.,
+ príloha č.1
21.10.2015
Obec Pružina
Audit consults s.r.o.,
auditorské služby
21.10.2015
Obec Pružina
Anton Jance-Autodoprava
darovacia zmluva
15.10.2015
Obec Pružina
MUDr. Ladislav Korec darovacia zmluva
4.9.2015
Obec Pružina
DHZ Pružina darovacia zmluva
4.9.2015
Obec Pružina
MV SR zmluva o poskytnutí dotácie
14.8.2015
Obec Pružina Prima banka Slovensko a.s. zmluva o bežnom účte
1.7.2015
Obec Pružina Min. vnútra SR zmluva o výpožičke IT zariadenia
15.6.2015
Obec Pružina Slov.pozemkový fond
odovzdanie vlastníctva
1.6.2015
Obec Pružina - MŠ MŠK Pov. Bystrica plavecký výcvik pre žiakov MŠ
14.5.2015
Obec Pružina
Prima banka Slovensko a.s. zmluva o úvere
23.4.2015
Obec Pružina
ÚPSVaR Pov. Bystrica
podpora zamestnávania UoZ
30.3.2015
Obec Pružina
OZ Mikroregión Stráž. vrchy finančný príspevok

27.3.2015
Obec Pružina
Anna Pastorková aktivačná činnosť - dodatok

27.2.2015
Obec Pružina
Ľubomír Šťastný aktivačná činnosť - dodatok

27.2.2015
Obec Pružina
Stanislav Pastorek aktivačná činnosť - dodatok

27.2.2015
Obec Pružina
Anna Priedhorská aktivačná činnosť - dodatok

27.2.2015
Obec Pružina
Stanislav Sádecký aktivačná činnosť - dodatok

27.2.2015
Obec Pružina
Pavol Ďuriš aktivačná činnosť - dodatok

27.2.2015
Obec Pružina
Juraj Kostka aktivačná činnosť - dodatok

27.2.2015
Obec Pružina
ÚPSVaR Pov. Bystrica
aktivačná činnosť

27.2.2015
Obec Pružina
ÚPSVaR Pov. Bystrica
aktivačná činnosť

27.2.2015
Obec Pružina
ÚPSVaR Pov. Bystrica
aktivačná činnosť

2.2.2015
Obec Pružina
Raven a.s. sponzorské
23.1.2015
Obec Pružina
Komunálna poisťovňa a.s. poistná zmluva
25.1.2015
Obec Pružina
Vaša Slovensko s.r.o. poskytovanie služieb
22.1.2015
Obec Pružina
AG Foods SK s.r.o. dodávka tovaru pre MŚ
12.1.2015
Obec Pružina
ÚPSVaR Pov. Bystrica aktivačná činnosť
2.1.2015
Obec Pružina Petermontáž ČOV 31.12.2014
Návrat na obsah