Zmluvy na prevádzku OÚ a Obce Pružina 2021 - Obec Pružina

Prejsť na obsah

Zmluvy na prevádzku OÚ a Obce Pružina 2021

Obecný úrad > Zmluvy a faktúry > 2021

Odberateľ

Dodávateľ

Účel

Náhľad

Zverejnené

Obec Pružina
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
dodatok č.1 k zmluve o službách
29.12.2021
Obec Pružina
ZOSZZ Pružina
zimná údržba
6.12.2021
Obec Pružina
Audit consults s.r.o.,
audítorské služby
27.11.2021
Obec Pružina
Ministerstvo životného prostredia SR
DODATOK Č. 4 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
22.10.2021
Obec Pružina
Packeta Slovakia s.r.o.
zmluva pre umiestnenie Z-boxu
14.10.2021
Obec Pružina
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021K367-222-13 zo dňa 23.10.2019
17.9.2021
Obec Pružina
BRIPET s.r.o.
nákup tovaru
6.9.2021
Obec Pružina
Pekáreň Lumia s.r.o.
nákup tovaru
6.9.2021
Obec Pružina
ÚPSVaR Pov. Bystrica
podpora zamestnanosti
24.8.2021
Obec Pružina
MADE spol. s r.o.
dodatok - systémová podpora
18.8.2021
Obec Pružina
TSK, Trenčín
zmluva o poskytnutí grantu- Praktická ekovýchová pre preprimárne vzdelávanie
27.7.2021
Obec Pružina
Ministerstvo životného prostredia
zmluva o vylňovacom práve k blankozmenke
21.7.2021
Obec Pružina
MANOS Consullting s.r.o.
zabezpečenie odborných činností k projetu vybudovanie Zberného dvora v Obci Pružina
18.6.2021
Obec Pružina
Kostka s.r.o.
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
31.5.2021
Obec Pružina
Ministerstvo životného prostredia
nenávratný finančný príspevok - vybudovanie zberného dvora
31.5.2021
Obec Pružina
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
dotácia
11.5.2021
Obec Pružina
Prima banka Slovensko a.s.
účet - zberný dvor
29.4.2021
Obec Pružina
Lunys s.r.o.
nákup tovaru
14.4.2021
Obec Pružina
ÚPSVaR
poskytnutie príspevku
15.3.2021
Obec Pružina
SR - Ministerstvo vnútra SR
zmluva u výpožičke
8.3.2021
Obec Pružina
Telekom
telekomunikačné služby
11.2.2021
Obec Pružina
NsP Pov. Bystrica
testovanie Covid
10.2.2021
Obec Pružina
NsP Pov. Bystrica
testovanie Covid
4.2.2021
Obec Pružina
SPP
dodávka plynu
29.1.2021
Obec Pružina
SPP
dodávka plynu
29.1.2021
Obec Pružina
NsP Pov. Bystrica
testovanie Covid
20.1.2021
Obec Pružina
Stredoslovenská energetika
dodávka energie
10.1.2021
Obec Pružina
Peter Sláma
zmluva o plnení podmienok na prevádzkovanie verejnej kanalizácie
8.1.2021
Obec Pružina
Stredoslovenská energetika
dodávka energie
5.1.2021
Obec Pružina
Stredoslovenská energetika
dodávka energie
5.1.2021
Obec Pružina
Audit Consults s.r.o.
auditorské služby
4.1.2021
Návrat na obsah