Prevádzka - Obec Pružina

Prejsť na obsah

Prevádzka

Materská škola

• Materská škola má prevádzku od 6:30 hod. do 15:45 hod.
• Deti prichádzajú do MŠ do 8:00 hod.
• Odchod detí na obed je do 12:30 hod., najneskôr do 15:45 hod.
• Pri nástupe dieťaťa do MŠ rodič podpíše potvrdenie o bezinfekčnosti prostredia, vypíše splnomocnenie na prevzatie dieťaťa inou osobou, všetko odovzdá triednej učiteľke.
• Učiteľku pravdivo informuje o zdravotnom stave dieťaťa a jeho neprítomnosti v MŠ.

Návrat na obsah