Ostatné zmluvy - Obec Pružina

Prejsť na obsah

Ostatné zmluvy

Obecný úrad > Zmluvy a faktúry > 2012

Odberateľ

Dodávateľ

Účel

Náhľad

Zverejnené

Obec Pružina

Prima banka Slovensko a.s.

Prvý municipálny úver - zmluva

26.09.2012

Obec Pružina

ZŠ Pružina

zmluva o odovzdaní a prevzatí do správy

01.11.2012

Obec Pružina

ZŠ Pružina

zmluva o odovzdaní a prevzatí do správy

01.10.2012

Obec Pružina

ZŠ Pružina

zmluva o odovzdaní a prevzatí do správy

13.12.2012

         


Návrat na obsah