Ostatné zmluvy - Obec Pružina

Prejsť na obsah

Ostatné zmluvy

Obecný úrad > Zmluvy a faktúry > 2014

Odberateľ

Dodávateľ

Účel

Náhľad

Zverejnené

Klub dôchodcov pri OU Obec Pružina dotácia
17.12.2014
ZO SZOPK
Obec Pružina dotácia
17.12.2014
RZ pri ZŠ Obec Pružina dotácia
17.12.2014
Obec Pružina
UPaSVR Pov. Bystrica
aktivačná činnosť
    
26.11.2014

Obec Pružina

UPaSVR Pov. Bystrica

aktivačná činnosť

7.7.2014

Obec Pružina

UPaSVR Pov. Bystrica

dohoda o pracovnej činnosti


12.5.2014

Obec Pružina

Pôdohosp.plat.agentúra

finančný príspevok


24.1.2014

Obec Pružina

Pôdohosp.plat.agentúra

finančný príspevok


24.1.2014

Obec Pružina

UPaSVR Pov. Bystrica

podpora zamestnania nezamestnaných


25.2.2014

Návrat na obsah