Nájomné zmluvy - Obec Pružina

Prejsť na obsah

Nájomné zmluvy

Obecný úrad > Zmluvy a faktúry > 2011
  • Obec Pružina - Ing. Alica Mičeková - nájom nehnuteľnosti - 13.12.2011

  • Obec Pružina - SEV Poniklec - prenájom nebytových priestorov- 13.12.2011

  • Obec Pružina - Pohoda Alena Belavá - prenájom nebytových priestorov - - 15.2.2011
  • Obec Pružina - MUDr. Helena Omelková - prenájom nebytových priestorov - - 15.2.2011
  • Obec Pružina - MUDr. Božena Ivorová - prenájom nebytových priestorov - - 15.2.2011
  • Obec Pružina - Ján Košút - prenájom nebytových priestorov - - 15.2.2011
  • Obec Pružina - Bripet - prenájom starej hasičskej zbrojnice - - 15.2.2011
  • Obec Pružina - Moravčíková Monika - prenájom priestorov - - 15.2.2011
Návrat na obsah