Kúpne zmluvy - Obec Pružina

Prejsť na obsah

Kúpne zmluvy

Obecný úrad > Zmluvy a faktúry > 2013

Kupujúci

Predávajúci

Predmet

Náhľad

Zverejnené

Kvasnica, Ďuriš

Obec Pružina

predaj nehnuteľnosti

08.07.2013

Miroslav Kollár

Obec Pružina

hasičská striekačka

25.06.2013

Obec Pružina

DHZ Ďurďové

hasičská striekačka

25.06.2013

Obec Pružina

Ďuriš, Ďuriš, Ďurišová, Kvasnicová

predaj nehnuteľností

25.04.2013

Obec Pružina

Ďuriš, ďuriš, Majtán

predaj nehnuteľností

01.04.2013

Mária Babušová

Obec Pružina

predaj parcely KNE 5743/3

26.03.2013

Obec Pružina

Belavý, Haviar, Ďuriš, Biely potok, Hulínová

podiel v parcele KNE 6015

22.01.2013


Návrat na obsah