Kontakt - Obec Pružina

Prejsť na obsah

Kontakt

Obecný úrad

Obec Pružina
Obecný úrad 415
018 22 PružinaIČO: 00317730,
DIČ: 2020684754

Bankové spojenie:

VÚB banka - číslo účtu: 22527372/0200,  IBAN SK62 0200 0000 0000 2252 7372
Prima banka číslo účtu: 2805379002/5600, IBAN SK21 5600 0000 0028 0537 9002

Materská škola aj Školská jedáleň pri MŠ Pružina  sú bez právnej subjektivity - fakturovať na Obec Pružina.Návrat na obsah