Info - Obec Pružina

Prejsť na obsah

Info

Turista
Základné údaje o obci:

Obec:    Pružina (IČO 00317730, DIČ 2020684754)
Okres:   Považská Bystrica
Kraj:      Trenčiansky
Do obce patria miestne časti: Priedhorie, Chmelisko, Briestenné, Mlynište.
Telefónny kontakt: 042/4358001, 4358731, 4358739   
Web:        www.pruzina.eu
e-mail:      kontakty sú na webovej stránke obce.

Nadmorská výška: 381 m.n.m.
Počet obyvateľov:  2 056  k 31. 12. 2016
Prvá písomná zmienka o obci: rok 1 272
Pohorie:                  Strážovské vrchy
Najvyšší vrch:         Strážov - 1 213,3 m.n.m. - NPR
Vzdialenosť do mesta:  Považská Bystrica - 17 km
                                     Púchov  - 20 km
Bankomat sa v obci nenachádza, len poštomat na Pošte v Pružine.

Inštitúcie v obci:
Obecný úrad, Pružina č. 415 - starosta obce - Michal Ušiak
Pošta Pružina
Rímsko-katolícky Farský úrad - Pružina - kostol zasvätený sv. Žofii
Správca farnosti: VDP. JURAJ BUNČIAK, FARÁR.

Obchodné možnosti: COOP Jednota Pružina
                                 Potraviny Monika Moravčíková, časť Priedhorie
                                 Ovocie Zelenina - Jana Svítková
                                 Ľubica Kronerová - Butik
                                 Dušan Jance - Krovmont - Rozličný tovar
                                 
Možnosti stravovania:
                                  Penzión pod Strážovom - stred obce
                                  Reštaurácia a pizzéria Včielka - stred obce

Možnosti ubytovania.  Penzión pod Strážovom
                                   Rekreačné zariadenie - Ivan Krupa - Priedhorie

Zdravotné služby:    MUDr. Durandziová - privátny lekár pre deti a mládež
                                   Lekáreň Pružinka
                                   POHODA - masérsky salón - Alena Belavá
                                   Všetky služby sú v Zdravotnom stredisku Pružina.

Školstvo:                   V obci sa nachádza Základná škola Štefana Závodníka
                                                                   Materská škola so ŠJ Pružina

Možnosti pre šport a zábavu:  - pri ZŠ - viacúčelové ihrisko
                                       - 1 futbalové ihrisko TJ Strážov Pružina
                                      -   2 detské ihriská
                                       -  športový areál pri Penzióne pod Strážovom
                                          s moderným vybavením

Ostatné služby:        Kaderníctvo Lenka - v budove Obecného úradu
                                   Kaderníctvo Marianna Style - v Penzióne pod Strážovom
                                   Kozmetika a pedikúra - Ľubica Kronerová - butik
                                   Autoopravovňa - Milan Malatký
                                  BRIPET - mäso údeniny
                                  Kvetinárstvo, darčeky - Miroslava Krajčoviechová.
                                   Tržnica - ambulantný predaj - v piatok

Zložky a občianske združenia v obci:   
                                   DHZ Pružina
                                   TJ Strážov Pružina - 4 oddiely - Futbal, Turistika
                                    stolný tenis a cykloturistika.
                                    Klub dôchodcov pri Obecnom úrad Pružina.
                                    
Tradičné akcie v obci: Fašiangy spojené s domácou zabíjačkou
                                      Detský karneval
                                      Hodový Žofijský jarmok - vždy v nedeľu po 15.5.
                                      Misijný jarmok - október, resp. november
                                      Mikuláš v obci
                                     
                                   
Zaujímavosti o obci:  -  33 rokov tu pôsobil rodoľub dekan Štefan Závodník,
                                   ktorý bol veľkým prínosom obce. Pochovaný pri farskom
                                   kostole.
                                   Pôvod tu majú známi bratia hokejisti Šťastní, ktorí
                                   obec často navštevujú.

Prírodné zaujímavosti:  -   Pružinská Dúpna jaskyňa - prehliadku dohodnúť
                                   s predsedom Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy
                                   Mgr. Kortmanom- kontakt 0905 488 028.
                          
 Možnosť turistiky -    Strážov - cca 2 hod., Čičmany a  Mojtín cca 2 hodiny - (možnosť  návšetvy Mojtínskej jaskyne - sprístupnená). Do Zliechova - 2,30 hod.
                                    - všade sú značené turistické chodníky.

 Cyklistika:             Obcou a v okolí sú  vyznačené cyklotrasy.     

Bližšie informácie na stránke obce, alebo na  telefónnych číslach obce.
Návrat na obsah