História obce - Obec Pružina

Prejsť na obsah

História obce

Občan
História obce

Nadmorská výška: 381 m

V prekrásnom prostredí Strážovských vrchov,v doline Pružinky sa rozprestiera obec Pružina,ktorej súčasťou sú osady/ miestne časti/ Priedhorie, Mlynište, Chmelisko, Podstrážie a Briestené.

H i s t ó r i a:


Názov obce:
 1272 Pruzsina,1330 Prussina,1364 Pruzina, 1864 Barossháza

Obec Pružina leží na severovýchodnych úpätiach najvyššieho vrchu Strážovskej vrchoviny Strážo- va. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1272, kedy patrila panstvu Košeca.V 13.storočí preš- la do vlastníctva zemianských rodín Pru- žinských a Lieskovských. Históriu obce dotvárajú kultúrne a historické pamiatky.

Významné osobnosti, ktoré pôsobili alebo sa narodili v Pružine :

Štefan Závodník
-  kňaz,slovenský národovec a buditeľ, pôsobil v Pružine v rokoch 1850- 1885

Gábor Baroš
      -  buržoázny politik a národohodpodár, známy ako ” Železný minister Slovenska” ,narodil sa v Pružine 6.7.1848A t r a k t i v i t y   C R


Okolie obce možno využívať po celý rok na prechádzky,pešiu turistiku,terénny beh a cykloturistiku. V pohorí Strážov nájdeme zaujmavé tiesňavy, chránené druhy rastlín,jaskyňu Kortmanka,Dúpna a množstvo prírodnych útvarov. No k najkrajším turistickým zážitkom patrí prechod okolo Strážovských vodopádov.

Návštevníci okrem športového vyžitia majú možnosť navštíviť i Pamätnú izbu Štefana Závodníka v Základnej škole Š. Závodnika,Park Š.Závodnika pri KD, v ktorom je umiestnená aj bronzová  busta Š.Závodnika, Park Gábora Baroša.


Návštevníci majú možnosť ubytovania v RZ Pružina- Priedhorie, RZ Podskalie /poskytované služ- by: stravovanie,ubytovanie,požičovňa bicyklov,športový areál/.


K u l t ú r n e  p a m i a t k y :


- Kostol sv.Žofie /katolický/- pôvodne gotický,v roku 1759 zväčšený o presbytérium

- kalvária okolo kostola : 7 obrazov od J.B.Klemensa z r.1863,4 obrazy od K.Švestku r.1880

- kaplnky :pred kostolom z r.1879,Ružencovej Panny Márie z r.1877,prícestná sv.Jána NepomuckéhoPružina Mesciská:Koncom 90. rokov pri prieskume členov archeologického krúžku MO MS v Považskej Bystrici pod vedením Š. Meliša bolo objavené dovtedy neznáme valové opevnenie v katastri obce Pružina. Nález bol následne preverený archeológmi Dr. Moravčíkom a Dr. Pietom vykonaním terénnej obhliadky.


zdroj a ďaľšie info :
  http://slovanske-hradiska.blogspot.com/2012/02/pruzina-mesciska.html

Návrat na obsah