Faktúry Október - December - Obec Pružina

Prejsť na obsah

Faktúry Október - December

Obecný úrad > Zmluvy a faktúry > 2014

P.č.

Číslo faktúry
Popis faktúr. plnenia

Celk. hod.
s DPH

ČZ

ČO

Dát.doručenia

Dodávateľ

Adresa

IČO

Dátum zverejnenia

Faktúry október 2014

336

DF2014/285
Paravan-uč.pomôcka-MS

90.00 €

 

O2014/94

1.10.2014

Kotulič Petr

Koprivnice

66925797

2.10.2014

337

DF2014/286
Služby technika BOZP 9/2014

33.20 €

1.9.2009

 

1.10.2014

Tomáš Kostka

Stred 2204/33, 01701 Povazska Bystrica

44341253

2.10.2014

338

DF2014/287
Systém.podpora URBIS

225.00 €

U1220/2013 D1

 

1.10.2014

Made spol.s.r.o.

Hronske predmestie 4, 97401 Banska Bystrica

DOD3008

2.10.2014

339

DF2014/288
Materiál k oplot. Zber.dvora

393.53 €

 

O2014/93/A

1.10.2014

Dušan Jance-KROVMONT

721, 01822 Pružina

40709400

2.10.2014

340

DF2014/289
Telef.poplatky OU

6,88

A2742417

 

03.10.2014

Orange Slovensko,a.s.

Prievozska 6/A, 82109 Bratislava

35697270

3.10.2014

341

DFZ2014/11
lístky

1384,- €

164667

 

02.10.2014

Edenred Slovakia

Karadzičova 8, P.O.Box 21. 820 15 Bratislava

31328695

3.10.2014

342

DF2014/296
Knihy pre predškolákov

13.00 €

 

O2014/96

06.10.2014

Ing. Mária Kučerová

SNP 1448, 017 01 Považská Bystrica

40242927

10.10.2014

342

DF 2014/1042
Tovar pre ŠJ

311,83

z 29. 11.2013

 

06.10.2014

Ján Briestenský

Pružina č. 88

45560455

10.10.2014

343

DF2014/297
Telefonne poplatky za 9/2014

95.64 €

   

06.10.2014

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

35763469

10.10.2014

344

DF2014/1043
Tovar pre ŠJ

1 511.46 €

z 29. 11.2013

 

07.10.2014

COOP JEDNOTA KRUPINA SD

Svätotrojične namestie 22, 96301 Krupina

00169021

10.10.2014

345

DF2014/298
Obsluha ČOV 9/2014

632.00 €

3/2013

 

08.10.2014

Petermontáž- Peter Velič

Peter velic 164, 01822 Pruzina

37282506

10.10.2014

346

DF2014/299
Telef.popl.-internet

12.46 €

9903712816

 

08.10.2014

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

35763469

10.10.2014

347

DF2014/300
Prevádzkovanie ČOV 9/2014

216.00 €

2009-70/119

 

08.10.2014

ALVEST s.r.o.

II/54, 91331 Skalka nad Váhom

36318957

10.10.2014

348

DF2014/301
Vývoz KO + popl.za ulož.odpadu

2 318.16 €

036 a 066/2011

 

08.10.2014

Megawaste, spol.s r.o.

Nová 134, 017 01 Považská Bystrica

36265144

10.10.2014

349

DF2014/302
Vývoz KO a separovaný zber

2 490.59 €

054 a 066/2011

 

10.10.2014

Megawaste, spol.s r.o.

Nová 134, 017 01 Považská Bystrica

36265144

10.10.2014

350

DF2014/303
Služby s programom-software

288.00 €

z 1. 6. 2014

 

10.10.2014

Popex, v.o.s.

Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazska Bystrica

31588123

10.10.2014

351

DF2014/304
Stravne listky opatr.

188.10 €

z 20.2.2003

 

13.10.2014

Obec Jasenica

, 01815 Jasenica

00317349

19.10.2014

352

DF2014/305
Učebné pomôcky  pre deti v HN

83.00 €

 

O2014/95/A

13.10.2014

Zmiešany tovar Ľubica Kronerová

646, 01822 Pružina

43064035

19.10.2014

353

DF2014/306
Spotreba vody v ZS

16.37 €

8112009

 

13.10.2014

Považská vodárenska spol.

Nova 133, 01746 Povazska Bystrica

36672076

19.10.2014

354

DF2014/307
Spotreba vody v bytovkách

669.78 €

8112009

 

13.10.2014

Považská vodárenska spol.

Nova 133, 01746 Povazska Bystrica

36672076

19.10.2014

355

DF2014/308
Spotreba vody OU

243.12 €

8112009

 

13.10.2014

Považská vodárenska spol.

Nova 133, 01746 Povazska Bystrica

36672076

19.10.2014

356

DF2014/309
Telef. poplatky OU

32.83 €

2028697459

 

13.10.2014

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

35763469

19.10.2014

357

DF2014/310
Stravné lístky + služby

1 384.00 €

164667

 

13.10.2014

Edenred Slovakia

Karadžičova, 810 00 Bratislava

31328695

19.10.2014

358

DF2014/303/A
Dovoz štrku 0/10

276.00 €

 

O2014/89/A

13.10.2014

Adozep s.r.o

Rozkvet 2049/98-4, 01701 Považská Bystrica

36339768

19.10.2014

358a DF 2014/1041
tovar pre ŠJ

84,6 €
31.12.2013

14.10.2014
INMEDIA spol. s.r.o
Námestie SNP 11 , 96001 Zvolen
36019208
19.10.2014

359

DF2014/1044
Tovar pre ŠJ

257.53 €

31.12.2013

 

14.10.2014

INMEDIA spol. s.r.o.

Námestie SNP 11 , 96001 Zvolen

36019208

19.10.2014

360

DF2014/1045
Tovar pre ŠJ

48.96 €

31.12.2013

 

14.10.2014

INMEDIA spol. s.r.o.

Námestie SNP 11 , 96001 Zvolen

36019208

19.10.2014

361

DF2014/311
Tabuľky a nálepky

58.80 €

 

O2014/98

16.10.2014

Vrbata, s.r.o.

Robotnícka 4465,      01701 Pov.Bystrica

36346837

19.10.2014

362

DF2014/312
Gastronádoby ŠJ

250.00 €

 

O2014/78

20.10.2014

AAA Gastro s.r.o

Rozkvet 2061/130-36, 01701 Pov.Bystrica

DOD3006

22.10.2014

363

DF2014/1046
Tovar pre ŠJ

260.33 €

z 29. 11. 2013

 

20.10.2014

Ján Briestenský - BRIPET

88 Pružina

45560455

22.10.2014

363

DF2014/313
učebné pomôcky MŠ

173,-

   

22.10.2014

ELARIN, s.r.o

082 12 Trnkov 44

45240841

22.10.2014

364

DF2014/314
Predplatné Poradca-vyúčtovanie

49.80 €

   

23.10.2014

Poradca, s.r.o.

Pri Celulózke, 010 01 Žilina

36371271

25.10.2014

365

DF2014/315
Opravy pracovných strojov v ŠJ

125.16 €

 

O2014/98/A

24.10.2014

AAA Gastro s.r.o

Rozkvet 2061/, 017 01 Považská Bystrica

3627789

25.10.2014

366

DF2014/316
Kancelársky papier

48.00 €

 

O2014/99

24.10.2014

PAPERA s.r.o.

Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica

460882182

25.10.2014

367

DF2014/317
Zemné práce - zberný dvor

148.80 €

 

O2014/96/A

24.10.2014

Adozep s.r.o

Rozkvet 2049/98-4, 01701 Považská Bystrica

36339768

25.10.2014

368

DF 2014/297/A
mat.vyd.predšk.

56,94

 

O2014/90

7.10.2014

NOMI,s.r.o. Košice

Magnezitárska 11, 040 13 Košice

 

31.10.2014

369

DF2014/1047
Tovar pre ŠJ

171.74 €

14/121/0101/1

 

27.10.2014

AG Foods Pezinok

10, 90201 Pezinok, Moyzesova

34144579

31.10.2014

370

DF2014/1048
Tovar pre ŠJ

127.85 €

z 1.9.2010

 

27.10.2014

INMEDIA spol. s.r.o.

Námestie SNP 11 11, 96001 Zvolen

36019208

31.10.2014

371

DF2014/318
Potlač loga

44.88 €

 

O2014/97/A

27.10.2014

Vrbata, s.r.o.

Robotnícka č. 4465, 01701 Pov.Bystrica

36346837

31.10.2014

November 2014

372

DF2014/319
Telef.poplatky 10

8.04 €

A2742417

 

03.11.2014

Orange Slovensko,a.s.

Prievozska 6/A, 82109 Bratislava

35697270

7.11.2014

373

DF2014/320
Záloha plyn-byt.A

1 119.00 €

9103923382

 

03.11.2014

SPP Bratislava distribúcia

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

7.11.2014

374

DF2014/321
Záloha plyn-byt.B

948.00 €

9103929457

 

03.11.2014

SPP Bratislava distribúcia

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

7.11.2014

375

DF2014/322
Záloha plyn-MŠ

793.00 €

9103377424

 

03.11.2014

SPP Bratislava distribúcia

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

7.11.2014

376

DF2014/323
Záloha plyn-OU,matrika

500.00 €

9100091090

 

03.11.2014

SPP Bratislava distribúcia

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

7.11.2014

377

DF2014/324
Záloha plyn - ZS

333.00 €

9100091098

 

03.11.2014

SPP Bratislava distribúcia

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

7.11.2014

378

DF2014/325
Náučné tabule - Tur.chodník Potôčky

318.00 €

   

03.11.2014

Miroslava Angyalová

Dukelská 978, 01701 Považská Bystrica

32891792

7.11.2014

379

DF2014/326
BOZP a OPP 10/2014

33.20 €

   

03.11.2014

Tomáš Kostka

1080, 01822 Pružina

44341253

7.11.2014

380

DF2014/327
Materiál.vyb. PO

499.90 €

   

04.11.2014

Firesystem

501, 02321 Korňa

41827449

7.11.2014

381

DF2014/328
Prevádzkovanie ČOV

216.00 €

   

06.11.2014

ALVEST s.r.o.

II/54, 91331 Skalka nad Váhom

36318957

7.11.2014

382

DF2014/1049
Tovar pre ŠJ

1 559.29 €

   

06.11.2014

COOP JEDNOTA KRUPINA SD

Svätotrojične namestie 22, 96301 Krupina

00169021

7.11.2014

383

DF2014/1050
Tovar pre ŠJ

387.42 €

   

06.11.2014

Ján Briestenský - BRIPET

88 Pružina

45560455

7.11.2014

384

DF2014/329
Tonery a renovácia tonerov

368.60 €

 

O2014/100/A

06.11.2014

Popex v.o.s.

Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica

31588123

7.11.2014

385

DF2014/330
Popl.za vývoz KO a ulož.odpadu

2 336.75 €

036/2011, 066/2011

 

10.11.2014

Megawaste, spol.s r.o.

Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica

36265144

14.11.2014

386

DF2014/331
Práce na ČOV

604.00 €

032013

 

10.11.2014

Petermontáž- Peter Velič

01822 Pruzina164

37282506

14.11.2014

387

DF2014/332
Lak na parkety

134.40 €

   

10.11.2014

Anton Valášek

226, 01822 Pružina

14263203

14.11.2014

388

DF2014/333
Právo pre obce-vyúčt.zálohy

69.60 €

   

10.11.2014

Wolters Kluwer

82109 Bratislava Mlynské nivy 48

31348262

14.11.2014

389

DF2014/334
Fin.poradca 2015

19.98 €

   

10.11.2014

Poradca podnikatela

Martina Rázusa 23A, 01001 Zilina

31592503

14.11.2014

390

DF2014/335
Materiál k údržbe - oprave byt.B

37.98 €

 

O2014/104

10.11.2014

Kates,elektroins.mat.

Zamostie, 01701 Povazska Bystrica

31631347

14.11.2014

391

DF2014/336
Telef.poplatky OU,matrika,MŠ a ŠJ

96.65 €

9903712816

 

10.11.2014

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28, 81762 Bratislava

35763469

14.11.2014

392

DF2014/337
Publikácia Miestna samosprava

10.95 €

 

z 30.6.2014

11.11.2014

RVC-zdruzenie obci

Nam.S.H. Vajanskeho 1, 03601 Martin

DOD2985

14.11.2014

393

DF2014/338
Telef. poplatky 10

32.94 €

zo 16.12.2010

 

11.11.2014

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28, 81762 Bratislava

35763469

14.11.2014

394

DF2014/339
Stravné listky opatrovateľ.

139.04 €

   

12.11.2014

Obec Jasenica

130, 01815 Jasenica

00317349

14.11.2014

395

DF2014/340
Telef.poplatky-internet

12.46 €

9903712816

 

12.11.2014

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28, 81762 Bratislava

35763469

14.11.2014

396

DF2014/341
Poukazy-šeky

19.44 €

 

O2014/105

13.11.2014

VOICE SOFT Hlavacova

Vysokoškolákov 6, 01008 Zilina

17978742

14.11.2014

397

DF2014/1051
Tovar pre ŠJ

35.76 €

z 31.12.2013

 

13.11.2014

INMEDIA spol. s.r.o.

Námestie SNP  11, 96001 Zvolen

36019208

14.11.2014

398

DF2014/1052
Tovar pre ŠJ

64.00 €

z 31.12.2013

 

13.11.2014

INMEDIA spol. s.r.o.

Námestie SNP  11, 96001 Zvolen

36019208

14.11.2014

400

DFI2014/2014

145

 

O2014/104/A

10.11.2014

Anton Valášek

226, 01822 Pružina

14263203

14.11.2014

401

DF2014/342
Vývoz KO + separ. odpad

2 639.22 €

054,066/2011

 

19.11.2014

Megawaste, spol.s r.o.

Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica

36265144

21.11.2014

402

DF2014/1054
Tovar pre ŠJ

252.36 €

z 30.11.2013

 

20.11.2014

Ján Briestenský, BRIPET

, 01822 Pružina

45560455

21.11.2014

403

DF2014/343
Nájom voleb.miestnosti

100.00 €

 

O2014/106

20.11.2014

Ivan Krúpa - Rekračné zariadenie

539, 01822 Pružina

403111898

21.11.2014

404

DF2014/344
Náklady na stav.úrad

1 620.80 €

z 20.02.2003

 

21.11.2014

Obec Jasenica

130, 01815 Jasenica

00317349

21.11.2014

405

DF2014/1055
Tovar pre ŠJ

122.16 €

z 31.12.2013

 

27.11.2014

INMEDIA spol. s.r.o.

Námestie SNP 11, 96001 Zvolen

36019208

29.11.2014

december 2014

406

DF2014/345
Žalúzie ZS a MŠ

164.00 €

 

O2014/109

01.12.2014

Haviar Václav

428, 01822 Pružina

41099125

5.12.2014

407

DF2014/346
Záloha - plyn-byt.A

1 119.00 €

9103923382

 

01.12.2014

SPP Bratislava distribúcia

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

5.12.2014

408

DF2014/347
Záloha plyn-MŠ, ŠJ

793.00 €

9103377424

 

01.12.2014

SPP Bratislava distribúcia

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

5.12.2014

409

DF2014/348
Záloha plyn-Zdr.stredisko

392.00 €

9100091098

 

01.12.2014

SPP Bratislava distribúcia

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

5.12.2014

410

DF2014/349
Záloha-plyn-byt.B

948.00 €

9103929457

 

01.12.2014

SPP Bratislava distribúcia

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

5.12.2014

411

DF2014/350
Záloha plyn-OU,matrika

589.00 €

9100091090

 

01.12.2014

SPP Bratislava distribúcia

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

5.12.2014

412

DF2014/351
Služby technika BOZP

33.20 €

z 1. 9. 2009

 

01.12.2014

Tomáš Kostka

1080, 01822 Pružina

44341253

5.12.2014

413

DF2014/352
Telefonne poplatky

7.76 €

A2742417

 

03.12.2014

Orange Slovensko,a.s.

Prievozska 6/A, 82109 Bratislava

35697270

5.12.2014

414

DF2014/1056
Tovar pre ŠJ

261.74 €

z 29. 11. 2013

 

03.12.2014

Ján Briestenský, BRIPET

, 01822 Pružina

45560455

5.12.2014

415

DF2014/353
Prevádzkovanie COV 11/2014

216.00 €

2009-70/119

 

04.12.2014

ALVEST s.r.o.

II/54, 91331 Skalka nad Váhom

36318957

5.12.2014

416

DF2014/354
Rozbor odpadovej vody

59.33 €

2009-70/119

 

04.12.2014

ALVEST s.r.o.

II/54, 91331 Skalka nad Váhom

36318957

5.12.2014

417

DF2014/1057
Tovar pre ŠJ

1 422.39 €

2.1.2014

 

04.12.2014

COOP JEDNOTA KRUPINA SD

Svätotrojične namestie 22, 96301 Krupina

00169021

5.12.2014

418

DF2014/355
Následná monitor.správa Rek. ZŠ

549.60 €

ZOD+dod16.3.2012

 

5.12.2014

EUROCLUSTER s.r.o.

Dostojevskeho rad 13, 81109 Bratislava

43853528

5.12.2014

419

DF2014/356
Obsluha ČOV

616.00 €

3/2013

 

8.12.2014

Petermontáž- Peter Velič

01822 Pruzina164

37282506

10.12.2014

420

DF2014/357
Telefonne poplatky 11/2014

12.46 €

9903712816

 

8.12.2014

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28, 81762 Bratislava

35763469

10.12.2014

421

DF2014/358
Telef.poplatky - OU, matrika,MŠ a ŠJ

95.57 €

9903712816

 

8.12.2014

Slovak Telekom, a.s.

Bajkalská 28, 81762 Bratislava

35763469

10.12.2014

422

DF2014/359
Vianočné osvetlenie

195.00 €

 

O2014/112

9.12.2014

IMAO elektric

Mládežnicka 108, 017 01  Považská Bystrica

44007841

10.12.2014

423

DF2014/360
Vianočné osvetlenie

107.10 €

 

O2014/113

9.12.2014

IMAO elektric

Mládežnicka 108, 017 01  Považská Bystrica

44007841

10.12.2014

424

DF2014/361
Vyvoz KO + popl.za ulož.odpadu

1 438.33 €

036,066/2011

 

10.12.2014

Megawaste, spol.s r.o.

Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica

6265144

10.12.2014

425

DF2014/1058
Tovar pre ŠJ

158.51 €

z 31.12.2013

 

10.12.2014

INMEDIA spol. s.r.o.

Námestie SNP  11, 96001 Zvolen

36019208

10.12.2014

426

DF2014/362
Hudob.program Rádio šláger

960.00 €

 

O2014/110/A

15.12.2014

Radio GO  DeeJay s.r.o

Vajanského 6, 91101 Trenčín

44526903

17.12.2014

427

DF2014/363
Učeb. Pomôcky MŠ

230.08 €

 

O2014/111

15.12.2014

Daffer spol s.r.o.

Včelárska 1, 97101 Prievidza

36320439

17.12.2014

428

DF2014/364
Stravné lístky 100 ks

344.08 €

164667

 

15.12.2014

Edenred Slovakia

Karadžičova, 820 15 Bratislava

31328695

17.12.2014

429

DF2014/365
Ošatenie pre hasičov

245.17 €

 

O2014/113/A

15.12.2014

Firesystem

501, 02321 Korňa

41827449

17.12.2014

430

DF2014/366
Stravné lístky opatrovateľ.

144.32 €

   

15.12.2014

Obec Jasenica

130, 01817 Jasenica

00317349

17.12.2014

431

DF2014/367
Popl.za ved.účtov SCP

39.96 €

   

15.12.2014

Prima banka Slovensko

Hodžova11, 01011 Žilina

31575951

17.12.2014

432

DF2014/368
Notebook pre predškolákov

508.70 €

 

O2014/110

15.12.2014

PEGO Slovakia,s.ro.

Slakovicova 2545, 01701 Povazska Bystrica

36333123

17.12.2014

433

DF2014/369
Výrez lipy a orezanie

180.00 €

 

O2014/109/b

16.12.2014

Martin Sadeceky-SADO

Sadocne 13, 01816 Domaniza

43369171

17.12.2014

434

DFI2014/2015

2244,38

 

O2014/85

11.12.2014

Ferrmont, spo. s.r.o.

Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchlov

316199916

17.12.2014

435

DF2014/1059
Tovar pre ŠJ

387.29 €

z 29. 11. 2013

 

18.12.2014

Ján Briestenský - BRIPET

88 Pružina

45560455

20.12.2014

436

DF2014/370
Materiál. výdavky pre ŠJ

70.61 €

   

18.12.2014

UNIMAT-Ing. Jalč Slavomír

Lánska 954/26, 01701 Pov.Bystrica

10879072

20.12.2014

437

DF2014/371
Repre výdavky - OZ 5. 12. 2014

104.94 €

 

O2014/110/B

18.12.2014

Jakubech Martin

485, 01822 Pružina

41095871

20.12.2014

438

DF2014/372
Kalendáre-reklama obce

403.68 €

   

19.12.2014

Vrbata, s.r.o.

Robotnícka č. 4465, 01701 Pov.Bystrica

36346837

20.12.2014

439

DF2014/373
Vývoz KO + separ. odpad

1 883.64 €

054,066/2011

 

22.12.2014

Megawaste, spol.s r.o.

Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica

36265144

22.12.2014

450

DF2014/374
Material k vianoč.osvetleniu

40.70 €

 

O2014/119

22.12.2014

IMAO elekric

Mládežnícka 108, 01701 Povazska Bystrica

44007841

22.12.2014

451

DF2014/374/A
Mulčovanie obecných pozemkov

600.00 €

 

O2014/117

22.12.2014

EKORAJ ĎurĎové s.r.o

Mládežnícka 108, 01701 Považská Bystrica

47711787

22.12.2014

452

DF2014/375
Aktualizácia software ŠJ

39.24 €

1.8.2006

 

29.12.2014

Soft - GL s.r.o.

Belehradska 1, 04013 Kosice

36182214

29.12.2014

453

DF2014/376
Predplatne My Noviny stred. Považia

25.00 €

   

29.12.2014

PETIT PRESS,a.s.

Lazaretská 12, 81808 Bratislava

35790253

29.12.2014

454

DF2014/377
Služby BOZP 12/2014

33.20 €

1.9.2009

 

29.12.2014

Tomáš Kostka

1080, 01822 Pružina

44341253

29.12.2014

455

DF2014/378
Maliarske a natieračske práce KD a MŠ

341.00 €

 

O2014/120

29.12.2014

Marián Majerčík

Rozkvet 2075/157, 01701 Považská Bystrica

41496275

29.12.2014

456 DF2014/379
Materiál k údržbe oplotenia HZ

99.83 €

O2014/105/A
29.12.2014 Dušan Jance-KROVMONT
721, 01822 Pružina
40709400
30.12.2014
457 DF2014/1060
Tovar pre ŠJ

148.57 €
z 29. 11. 2013

30.12.2014 Ján Briestenský, BRIPET
01822 Pružina
45560455
30.12.2014
458 DF2014/380
Mulčovacie práce z PPA-JPP

604.80 €

O2014/114
30.12.2014
ENZA s.r.o.
Májová 1098, 02201 Čadca
36375918
30.12.2014
459 DF2014/381
Mat.k udržbe dopr.prostr.PO

224.40 €

O2014/121
30.12.2014
František Matušík
Centrum 1749/45, 017 01 Považská Bystrica
17843987
30.12.2014

                   
Návrat na obsah