Faktúry Júl - September - Obec Pružina

Prejsť na obsah

Faktúry Júl - September

Obecný úrad > Zmluvy a faktúry > 2012

P.č.

Číslo faktúry
Popis faktúr. plnenia

Celk. hod.
s DPH

ČZ

ČO

Dát.doručenia

Dodávateľ

Adresa

IČO

Dátum zverejnenia

Faktúry júl 2012

199

DF2012/149
Oprava kontajnerov,stankov pri NS

430.00 €

 

O2012/39

02.07.2012

Petermontaz- Peter Velič

Peter Velic 164, 01822 Pruzina164

37282506

06.07.2012

200

DF2012/150
ČOV - udržba ČOV

644.00 €

1.1.2012

 

02.07.2012

Petermontaz- Peter Velič

Peter Velic 164, 01822 Pruzina164

37282506

06.07.2012

201

DF2012/151
Vyuctov.predplatneho Pravda

73.64 €

   

02.07.2012

Slovenská pošta, a.s.,

Partizanska cesta 9, 97599 Banska Bystrica

36631124

06.07.2012

202

DF2012/152
Telef.poplatky OU

36.82 €

A2742417

 

02.07.2012

Orange Slovensko,a.s.

Prievozska 6/A, 82109 Bratislava

35697270

06.07.2012

203

DF2012/153
Zaloha plyn-bytovka A

1 115.00 €

9103923382

 

03.07.2012

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

06.07.2012

204

DF2012/154
Zaloha plyn-byt.B

943.00 €

9103929457

 

03.07.2012

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

06.07.2012

205

DF2012/155
Zaloha plyn-MŠ, ŠJ

757.00 €

9103377424

 

03.07.2012

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

06.07.2012

206

DF2012/156
Zaloha plyn OU

51.00 €

9100091090

 

03.07.2012

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

06.07.2012

207

DF2012/157
Zaloha plyn-ZS

44.00 €

9100091098

 

03.07.2012

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

06.07.2012

208

DF2012/158
Služby techn.BOZP

33.20 €

z 1.9.2009

 

03.07.2012

Tomáš Kostka

Stred 2204/33, 01701 Povazska Bystrica

44341253

06.07.2012

209

DF2012/159
Kancelársky materiál OU

196.79 €

 

02012/42

04.07.2012

PAPERA s.r.o.

Čeršňová 17, 97405 Banská Bystrica

460882182

06.07.2012

210

DF2012/160
Prevadzkovanie ČOV6/2012

216.00 €

2009-70/119

 

06.07.2012

ALVEST s.r.o.

II/54, 91331 Skalka nad Váhom

36318957

06.07.2012

211

DF2012/161
Rozbor odpadovej vody

59.33 €

2009-70/119

 

06.07.2012

ALVEST s.r.o.

II/54, 91331 Skalka nad Váhom

36318957

06.07.2012

212

DF2012/1029
Tovar pre ŠJ

232.49 €

z 2.9.2010

 

09.07.2012

Bripet združenie - Mäso udeniny

Pružina 88

45560455

13.07.2012

213

DF2012/162
Objednávame si Vás elektroinštalačné práce -  montáž plast.rozvádzača a hl. ističa na vodárni Chmelisko

45.00 €

 

O2012/43

09.07.2012

Haviar Milan

106 Pružina

41094328

13.07.2012

214

DF2012/1030
Tovar pre ŠJ

1 675.75 €

z 1.1.2012

 

11.07.2012

COOP JEDNOTA KRUPINA SD

Svätotrojiène namestie 22, 96301 Krupina

00169021

13.07.2012

215

DF2012/163
Telef.poplatky OU,matrika, MS,ŠJ

97.01 €

9903712816

 

11.07.2012

Slovak telecom

Namestie slobody, 81762 Bratislava

00357639

13.07.2012

216

DF2012/164
Internet.prístup-poplatky

13.78 €

9903712816

 

11.07.2012

Slovak telecom

Namestie slobody, 81762 Bratislava

00357639

13.07.2012

217

DF2012/165
Vyvoz odpadu, popl.za ulož.na skladku

3 731.49 €

036,54,066/2011

 

11.07.2012

Megawaste, spol.s r.o.

Nová 134, 017 01 Považská Bystrica

36265144

13.07.2012

218

DF2012/166
Konces.popl.a lek.pos.èinnost - SU Jasenica

126.31 €

   

12.07.2012

Obec Jasenica

, 01815 Jasenica

00317349

13.07.2012

219

DF2012/167
Nákl.na prevadzku SU Jasenica

1 216.33 €

   

12.07.2012

Obec Jasenica

, 01815 Jasenica

00317349

13.07.2012

220

DF2012/168
Stravne listky pre opatrovatelky

34.65 €

   

12.07.2012

Obec Jasenica

, 01815 Jasenica

00317349

13.07.2012

221

DF2012/169
vyst. Jadranky na 1. júla 2012

400.00 €

 

O2012/17

16.07.2012

Umelecká agentúra Colo,colo

165, 91953 Dechtice

41477308

20.07.2012

222

DF2012/170
Cist.potreby preŠJ

90.35 €

 

O2012/17

16.07.2012

UNIMAT-Ing. Jalc Slavo

M.Kukucina 187/2, 01701 Pov.Bystrica

10879072

20.07.2012

223

DF2012/171
Orientaèné tabule

396.00 €

 

O2012/41

16.07.2012

Adamíková Viera

, 01817 Jasenica

43126669

20.07.2012

224

DF2012/172
Dodávka vody

807.92 €

8112009

 

16.07.2012

Považská vodárenska spol.

Nova 133, 01746 Povazska Bystrica

36672076

20.07.2012

225

DF2012/173
Pamätná kniha

156.00 €

 

O2012/42/A

20.07.2012

Lindis Ladislav Li-Nox

Jánošíkova 22 22, 979 01 Rimavská Sobota

10906754

20.07.2012

226

DF2012/174/A
servis a výmena oleja v dúchadle Robuschi

61.20 €

   

20.07.2012

FERRMONT spol.s r.o.

Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov

31619916

20.07.2012

227

DF2012/175
Za služby-fotografické

11.30 €

 

5670761

25.07.2012

Happy foto

020 01 Púchov, Ferka Urbánka 1892/6A

36335690

27.07.2012

228

DF2012/176
Znalecký posudok na starú ŠJ

100.00 €

   

30.07.2012

Ing. Miroslav Èièkán

Rozkvet 2055, 916 26 Považská Bystrica

102330306

03.08.2012

229

DF2012/177
Telefonne poplatky-mobil.telef.

25.84 €

0902245270

 

30.07.2012

Slovak telecom

Namestie slobody, 81762 Bratislava

00357639

03.08.2012

Faktúry august 2012

230

DF2012/178
Telef.poplatky OU

36.42 €

A2742417

 

02.08.2012

Orange Slovensko,a.s

Prievozska 6/A, 82109 Bratislava

35697270

03.08.2012

231

DF2012/179
Zaloha plyn - bytovka A

1 115.00 €

9103923382

 

02.08.2012

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

03.08.2012

232

DF2012/180
Zaloha plyn-bytovka B

943.00 €

9103929457

 

02.08.2012

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

03.08.2012

233

DF2012/181
Zaloha plyn-MŠ,ŠJ

757.00 €

9103377424

 

02.08.2012

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

03.08.2012

234

DF2012/182
Zaloha plyn-OU, matrika

55.00 €

9100091090

 

02.08.2012

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

03.08.2012

235

DF2012/183
Zaloha plyn- ZS

44.00 €

9100091098

 

02.08.2012

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

03.08.2012

236

DF2012/184
Služby techn.BOZP

33.20 €

z 1.9.2009

 

03.08.2012

Tomáš Kostka

Pov.Bystrica,Stred 2204/33, 017 01

44341253

03.08.2012

237

DF2012/185
Malovanie školskej jedálne

260.00 €

 

O2012/48

06.08.2012

Miroslav Jance

Malby a natery, 01822 Pruzina 341

34363564

10.08.2012

238

DF2012/186
Stravne listky - opatrovateľky

54.45 €

   

07.08.2012

Obec Jasenica

, 01815 Jasenica

00317349

10.08.2012

239

DF2012/187
Udržbárske práce ČOV

672.00 €

z 2.1.2012

 

07.08.2012

Petermontaz- Peter Velič

Peter Velic 164, 01822 Pruzina164

37282506

10.08.2012

240

DF2012/188
Telefonne poplatky -internet.pristup

13.78 €

9903712816

 

08.08.2012

Slovak telecom

Namestie slobody, 81762 Bratislava

00357639

10.08.2012

241

DF2012/189
Telef.poplatky OU, MŠ

92.09 €

9903712816

 

08.08.2012

Slovak telecom

Namestie slobody, 81762 Bratislava

00357639

10.08.2012

242

DF2012/190
Vyvoz odpadu, poplatky za ulož.odpadu

3 559.62 €

036,054,066/2011

 

13.08.2012

Megawaste, spol.s r.o.

Nová 134, 017 01 Považská Bystrica

36265144

17.08.2012

243

DF2012/191
Prevádzkovanie ČOV

216.00 €

2009-70/119

 

14.08.2012

ALVEST s.r.o.

II/54, 91331 Skalka nad Váhom

36318957

17.08.2012

244

DF2012/192
Oprava miestneho rozhlasu

94.10 €

 

O2012/49

15.08.2012

Lubomir Hlusko

Rozkvet, 01701 Pov.Bystrica

32902450

17.08.2012

245

DF2012/193
Oprava čerpadla SEG s náterom

438.00 €

 

O2012/2/A

20.08.2012

Ferrmont spol.s.r.o.

Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov

316199916

24.08.2012

246

DFI 2012/5
Prepoj.dúchadla a elektrorozvádzač

5834,4 €

 

O2012/24

20.08.2012

Ferrmont spol.s.r.o.

Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov

316199916

24.08.2012

247

DF2012/194
Doplatok za Poradcu 2012

24.30 €

   

20.08.2012

Poradca, s.r.o.

Pri Celulózke, 010 01 Žilina

36371271

24.08.2012

248

DF2012/195
Dopl.Poradcu 2012

24.40 €

   

20.08.2012

Poradca, s.r.o.

Pri Celulózke, 010 01 Žilina

36371271

24.08.2012

249

DF2012/196
Vyúčtovanie EE- stará HZ

13.84 €

7206563

 

20.08.2012

SSE a.s. Žilina

Pri rajčianke 859, 01001 Žilina

36403008

24.08.2012

250

DF2012/197
Audit konsolid. účtovnej závierky a KVS

1 480.13 €

A 002-012

 

27.08.2012

Audit consult, s.r.o.

M.R.Stefanika 167/16, 01701 Pov.Bystrica

36334715

31.08.2012

Faktúry September 2012

251

DF2012/198
Telef.poplatky OU

36.42 €

A2742417

 

03.09.2012

Orange Slovensko,a.s.

Prievozska 6/A, 82109 Bratislava

35697270

10.09.2012

252

DF2012/199
Práce na obsluhe ČOV

696.00 €

z 1. 1 2012

 

03.09.2012

Petermontaz- Peter Velič

Peter velic 164, 01822 Pruzina164

37282506

10.09.2012

253

DF2012/1031
Tovar pre ŠJ

60.48 €

z 1.9.2010

 

04.09.2012

INMEDIA spol. s.r.o.

Námestie SNP 11 11, 96001 Zvolen, Námestie SNP

36019208

10.09.2012

254

DF2012/1032
Tovar pre ŠJ

199.56 €

z 1.9.2010

 

04.09.2012

INMEDIA spol. s.r.o.

Námestie SNP 11 11, 96001 Zvolen, Námestie SNP

36019208

10.09.2012

255

DF2012/200
Služby technika BOZP a PO

33.20 €

z 1.9.2009

 

05.09.2012

Tomáš Kostka

Stred 2204/33, 01701 Povazska Bystrica

44341253

10.09.2012

256

DF2012/201
Stravné listky a za sl.suv.

1 220.16 €

164667

 

05.09.2012

Edenred Slovakia

Karadžičova, 810 00 Bratislava

31328695

10.09.2012

257

DF2012/202
Telef.popl.OU, matrika, MŠ,ŠJ

94.22 €

9903712816

 

05.09.2012

Slovak telecom

Namestie slobody, 81762 Bratislava

00357639

10.09.2012

258

DF2012/203
Telef.poplatky -internet

13.78 €

9903712816

 

10.09.2012

Slovak telecom

Namestie slobody, 81762 Bratislava

00357639

18.09.2012

259

DF2012/204
Vyvoz KO, separ.odpadu, popl.za ulož.odpadu

4 885.78 €

036,54,066/2011

 

10.09.2012

Megawaste, spol.s r.o.

Nová 134, 017 01 Považská Bystrica

36265144

18.09.2012

260

DF2012/205
Stravne lístky pre opatrovat.

64.35 €

164667

 

11.09.2012

Obec Jasenica

01815 Jasenica

00317349

18.09.2012

261

DF2012/206
Výmena dverí v MŠ

2 248.54 €

 

O2012/54

11.09.2012

Elastic, s.r.o.

810, 019 01 Ilava, kpt. Nálepku

36329185

18.09.2012

262

DF2012/207
Prevadzkovanie ČOV

216.00 €

2009-70/119

 

12.09.2012

ALVEST s.r.o.

II/54, 91331 Skalka nad Váhom

36318957

18.09.2012

263

DF2012/208
Telef.poplatky OU-mobil

47.22 €

9103929457

 

12.09.2012

Slovak telecom

Namestie slobody, 81762 Bratislava

00357639

18.09.2012

264

DF2012/209
Servisne práce ČOV

184.32 €

 

O2012/57

17.09.2012

ARVD s.r.o.

Pusté 861, 01322 Rosina

36405825

20.09.2012

265

DF2012/210
Vyúčtovanie EE VO

-39.87 €

72306565

 

17.09.2012

SSE a.s. Žilina

Pri rajčianke 859, 01001 Žilina

36403008

20.09.2012

266

DF2012/211
Vyúčtovanie EE  ČOV

3 293.31 €

731647

 

17.09.2012

SSE a.s. Žilina

Pri rajčianke 859, 01001 Žilina

36403008

20.09.2012

267

DF2012/212
Vyúčtovanie EE-vodov.

13.81 €

731647

 

17.09.2012

SSE a.s. Žilina

Pri rajčianke 859, 01001 Žilina

36403008

20.09.2012

268

DF2012/213
Nedoplatok  EE-ihrisko viacúčelove

176.51 €

7206543

 

17.09.2012

SSE a.s. Žilina

Pri rajčianke 859, 01001 Žilina

36403008

20.09.2012

269

DF2012/214
Preplatok  EE-MŠ

-403.88 €

7206556

 

17.09.2012

SSE a.s. Žilina

Pri rajčianke 859, 01001 Žilina

36403008

20.09.2012

270

DF2012/215
Vyúčtovanie  EE-DS

-1.67 €

7206556

 

17.09.2012

SSE a.s. Žilina

Pri rajčianke 859, 01001 Žilina

36403008

20.09.2012

271

DF2012/216
Nedopl.za EE ZS

13.72 €

7206573

 

17.09.2012

SSE a.s. Žilina

Pri rajčianke 859, 01001 Žilina

36403008

20.09.2012

272

DF2012/217
Nedoplatok  EE-KD

393.78 €

7206571

 

17.09.2012

SSE a.s. Žilina

Pri rajčianke 859, 01001 Žilina

36403008

20.09.2012

273

DF2012/218
Preplatok za EE-OU

-141.08 €

7206573

 

17.09.2012

SSE a.s. Žilina

Pri rajčianke 859, 01001 Žilina

36403008

20.09.2012

274

DF2012/219
Vyúčtovanie EE-byt.B

-388.08 €

7318399

 

17.09.2012

SSE a.s. Žilina

Pri rajčianke 859, 01001 Žilina

36403008

20.09.2012

275

DF2012/220
Vyúčtovanie EE-byt.A

258.71 €

7318399

 

17.09.2012

SSE a.s. Žilina

Pri rajčianke 859, 01001 Žilina

36403008

20.09.2012

276

DF2012/221
Vyúčtovanie  EE-nová HZ

414.57 €

7206564

 

17.09.2012

SSE a.s. Žilina

Pri rajčianke 859, 01001 Žilina

36403008

20.09.2012

277

DF2012/222
nákup materiálu MŠ

70.82 €

 

50/2012

20.09.2012

Unimat Slovakia

Lánska 954/26, 017 01 Pov. Bystrica

10879072

20.09.2012

278

DF2012/1033
Tovar pre ŠJ

287.52 €

z 2.9.2010

 

20.09.2012

Bripet Ján Briestenský


Pružina 88

45560455

20.09.2012

279

DF2012/223
Kancelárske potreby

187.41 €

 

O2012/58

24.09.2012

PAPERA s.r.o.

Čeršňová 17, 97405 Banská Bystrica

460882182

28.09.2012

280

DF2012/224
Vyúčtovanie plynu MŠ a ŠJ

302.90 €

9103377424

 

25.09.2012

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

28.09.2012

281

DF2012/225
Vyúčtovanie plyn OU

407.04 €

9100091090

 

25.09.2012

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

28.09.2012

282

DF2012/226
Vyúčtovanie za plyn - zdr.stred.

273.17 €

9100091098

 

25.09.2012

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

28.09.2012

283

DF2012/227
Vyúčtovanie za plyn-byt.A

-613.17 €

9103923382

 

25.09.2012

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

28.09.2012

284

DF2012/228
Vyúčtovanie-plyn-byt.B

-221.10 €

9103929457

 

25.09.2012

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

28.09.2012

285

DF2012/229
Objednávame si u Vás učeb.pomôcky pre predškolákov

29.65 €

 

O2012/52

25.09.2012

Maquita,s.r.o.

Solná 738/36, 97213 Nitrianske Pravno

36316881

28.09.2012

286

DF2012/230
učebné pomôcky pre predškolákov

34.64 €

 

O2012/51

26.09.2012

NOMIiland s.r.o.

Magnezitárska 11, 040 13 Košice

46353119

28.09.2012

287

DF2012/231
Tlač letákov J.Nepomuckého

150.00 €

   

27.09.2012

Vrbata, s.r.o.

Mostenikova 533/39, 01701 Pov.Bystrica

36346837

28.09.2012

288

DF2012/232
Tričká na cyklomaratón

594.00 €

   

27.09.2012

Vrbata, s.r.o.

Mostenikova 533/39, 01701 Pov.Bystrica

36346837

28.09.2012

289

DF2012/233
Geometrický plán - obec.zahrada

250.00 €

 

O2012/59

27.09.2012

Ing. Priedhrosky Bohuslav

, 01822 Pruzina

17904579

28.09.2012

290

DF2012/234
Preddavok na Fin.spravod. 2013

19.98 €

   

28.09.2012

Poradca podnikatela

Narodna, 01001 Zilina

31592503

28.09.2012

291

DF2012/1034
Tovar pre ŠJ

84.64 €

z 1.9.2010

 

28.09.2012

INMEDIA spol. s.r.o.

Námestie SNP 11 11, 96001 Zvolen, Námestie SNP

36019208

28.09.2012

292

DF2012/1035
Tovar pre ŠJ

27.94 €

z 1.9.2010

 

28.09.2012

INMEDIA spol. s.r.o.

Námestie SNP 11 11, 96001 Zvolen, Námestie SNP

36019208

28.09.2012

293

DF2012/1036
Tovar pre ŠJ

64.80 €

z 10. 9. 2012

 

28.09.2012

INMEDIA spol. s.r.o.

Námestie SNP 11 11, 96001 Zvolen, Námestie SNP

36019208

28.09.2012

                   
                   


Návrat na obsah