Faktúry Júl - September - Obec Pružina

Prejsť na obsah

Faktúry Júl - September

Obecný úrad > Zmluvy a faktúry > 2017
č.
Číslo faktúry
Popis faktúr. plnenia
Celk. hod.
s DPH
č.zmluvyč.obj.Dát.doručenia
DodávateľAdresaIČOdátum zverejnenia
281DF2017/218
Materiál na oporný múr - cintorín
553.79 €

O2017/126
03.07.2017
Dušan Jance-KROVMONT
721, 01822 Pružina
40709400
07.07.2017
282DF2017/225
Služby pre ŠJ MŠ
27.00 €

O2017/128
03.07.2017
Slovenská legálna metrológia
Banská Bystrica
0037954521
07.07.2017
283DF2017/220
Záloha plyn byt.A
776.00 €
9103923382

03.07.2017
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
07.07.2017
284DF2017/219
Materiál pre potreby OU,MŠ
211.42 €

O2017/127
03.07.2017
Dušan Jance-KROVMONT
721, 01822 Pružina
40709400
07.07.2017
285DF2017/221
Dodávka plynu-byt.B
713.00 €
9103929457

03.07.2017
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
07.07.2017
286DF2017/222
Dodávka plynu - MŠ, ŠJ
562.00 €
9103377424

03.07.2017
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
07.07.2017
287DF2017/223
Dodávka plynu-OU
59.00 €
9100091090 + dod.3

03.07.2017
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
07.07.2017
288DF2017/224
Dodávka plynu
33.00 €
9100091098 + dod.č. 3

03.07.2017
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
07.07.2017
289DF2017/217
BZOP 06/2017
33.20 €
Z 9.1.2009 + DOD.Č.1

03.07.2017
Tomáš Kostka
1080, 01822 Pružina
44341253
07.07.2017
290DF2017/1040
Tovar pre ŠJ
319.57 €
30.11.2012

04.07.2017
Ján Briestenský - BRIPET
88 Pružina
45560455
07.07.2017
291DF2017/225/A
Ciachovanie váh - ŠJ
209.00 €

O2017/129
04.07.2017
KALIBRA SK S.r.o.
Rudolfa Súľovského 386/11, 013 13 Rajecké Teplice
47560894
07.07.2017
292DF2017/225/B
Kontajnery - 30 ks
810.00 €

O2017/98
04.07.2017
FEREX,s.r.o.
Vodná 23, 94901 N i t r a
17682258
07.07.2017
293DF2017/226/A
Tabule A3
62.40 €

O2017/130
07.07.2017
Vrbata, s.r.o.
Robotnícka č. 4465, 01701 Pov.Bystrica
36346837
07.07.2017
294DF2017/226/B
Telef.poplatky - mobil
32.34 €
902245270
07.07.2017
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469
07.07.2017
295DF2017/226
Plavecký výcvik  MŠ
300.00 €
45

07.07.2017
Mestské športové kluby
SNP 2549, 017 01 Považská Bystrica
31637655
07.07.2017
296DF2017/227
Verejné obstar.  projekt Zvýš.kap.a stavebné
2 100.00 €
MZ 1/2017

10.07.2017
Legal Tender, s.r.o.
Ružová dolina  8, 82109 Bratislava
45672911
14.07.2017
297DF2017/228
prevádzk.ČOV
216.00 €
2009-70/119

10.07.2017
ALVEST s.r.o.
II/54, 91331 Skalka nad Váhom
36318957
14.07.2017
298DF2017/1041
Tovar pre ŠJ
1 459.65 €
29.11.2013

10.07.2017
COOP JEDNOTA KRUPINA SD
Svätotrojične namestie 22, 96301 Krupina
00169021
14.07.2017
299DF2017/227/A
Telef.poplatky OU,MS
115.81 €
2029853545

10.07.2017
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469
14.07.2017
300DF2017/233
Čist.prostriedky pre OU,KD a ZS
139.12 €

O2017/135
12.07.2017
UNIMAT-Ing. Jalč Slavomír
Lánska 954, 01701 Pov.Bystrica
10879072
14.07.2017
301DF2017/229
Externý projekt.man-Zníž.energ.nároč-OU
674.82 €
4/2017

12.07.2017
SYNERGIES, s.r.o.
Pribišova  15, 841 05 Bratislava
36783722
14.07.2017
302DF2017/230
Spotreba vody v byt.A,B
556.40 €
80972004

12.07.2017
Považská vodárenska spol.
Nová 133, 01746 Považská Bystrica
36672076
14.07.2017
303DF2017/231
Spotreba vody za OU,HZ,DS,KD, MŠ
272.35 €
z 3.06.2009

12.07.2017
Považská vodárenska spol.
Nová 133, 01746 Považská Bystrica
36672076
14.07.2017
304DF2017/232
Spotreba vody v ZS
19.87 €
80972004

12.07.2017
Považská vodárenska spol.
Nová 133, 01746 Považská Bystrica
36672076
14.07.2017
305DF2017/234
Stravenky-opatrov.
114.07 €
Z 20.2.2003

14.07.2017
Obec Jasenica
130, 01815 Jasenica
00317349
14.07.2017
306DF2017/235
Za lekár.posudk.činnosť opatr.
26.56 €
Z 20.2.2003

14.07.2017
Obec Jasenica
130, 01815 Jasenica
00317349
14.07.2017
307DF2017/236
Náklady na prev.SÚ Jasenica
1 422.40 €
Z 20.2.2003

14.07.2017
Obec Jasenica
130, 01815 Jasenica
00317349
14.07.2017
308DF2017/237
Vývoz odpadu + popl. za ulož. odpadu
5 056.46 €
036/2011, 054/2011

14.07.2017
Megawaste, spol.s r.o.
Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica
36265144
14.07.2017
309DF2017/238
Materiál na čistenie OÚ
47.28 €

O2017/133
14.07.2017
PAPERA s.r.o.
Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica
46082182
14.07.2017
310DF2017/239
Za sl.-kosenie obecných pozemkov-z dot.JPP 2016
3 441.42 €

O2017/135
14.07.2017
Ing. Marián Vlnieška
Rozkvet 2000/1, 017 01 Považská Bystrica
34658505
14.07.2017
311DF2017/240
Vypr.žiad. o NFP projekt "Zlepšenie kľúč. Komp. žiakov ZŠ
840.00 €

O2017/110
14.07.2017
EUROCLUSTER s.r.o.
Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava
43853528
14.07.2017
312DF2017/240/B
Školné za hasičov zo ŠR
150.00 €

O2017/131
14.07.2017
Dobrovoľná PO SR
Kuzmányho 36, 036 01 Martin
00177474
14.07.2017
313DF2017/240/A
Pasportizácia cintorína - softwar. služby
2 591.28 €
HZ 5/2017

14.07.2017
3 W Slovakia
Na Vinohrady 692/59, 911 01 Trencín
36746045
14.07.2017
313aDFI 2017/2012
Vybudovanie náučného chodníka

5 175,- €
ZOD 3/2017

14.07.2017
ng. Marián Vlnieška
Pov. Bystrica,
Rozkvet 2000/1, 017 01
34658505
14.07.2017
314DF2017/241
Starostlivosť o VT za 2.Q 2017
288.00 €
Z 1.6.2014

17.07.2017
Popex v.o.s.
Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica
31588123
21.07.2017
315DF2017/242
Pozáruč.servis program. vybavenia-byty
78.38 €
ZoD z 10.1.2010

17.07.2017
Ing. Jozef Vrba
Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica
14263131
21.07.2017
316DF2017/243
Systémová podpora URBIS-III.Q
225.00 €
U1220/2013  D2

18.07.2017
MADE spol. s.r.o.
Hurbanova 14/A, 97401 Banská Bystrica
36041688
21.07.2017
317DF2017/1042
Tovar pre ŠJ
42.70 €
30.11.2012

19.07.2017
Ján Briestenský - BRIPET
88 Pružina
45560455
21.07.2017
318DF2017/1043
Zelenina pre ŠJ
367.22 €
HZ 2.9.2016

19.07.2017
Dušan Pisch - ZELMIX
Hviezdoslavova 281, 965 01 Žiar nad Hronom
41050690
21.07.2017
319DF2017/244
Čisiace prostriedky pre MŠ
145.47 €

O2017/132
20.07.2017
UNIMAT-Ing. Jalč Slavomír
Lánska 954, 01701 Pov.Bystrica
10879072
21.07.2017
320DF2017/245
Zber biologického odpadu ŠJ
46.50 €
zo 7.11.2014 + dodat.

20.07.2017
Enviro ways
Gaštanová  1008, 014 01 Bytca
50520075
21.07.2017
321DF2017/246
Elektrický sporák - bytovka A-výmena
279.00 €

O2017/139
21.07.2017
FAST PLUS spol s.r.o.
Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava
35712783
21.07.2017
322DF2017/247
Renovácia tonerov OÚ
83.40 €

O2017/140
21.07.2017
Popex v.o.s.
Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica
31588123
21.07.2017
323DF2017/248
Odvoz sutiny z miest.komunikácie
39.07 €

O2017/108/A
24.07.2017
VK-SOK
323, 017 04 Považská Bystrica
17970270
28.07.2017
324DF2017/249
Odber a rozbor vzorky odpad. vody na ČOV
124.70 €

O2017/11
24.07.2017
Považská vodárenska spol
Nová 133, 01746 Považská Bystrica
36672076
28.07.2017
325DF2017/250
Vyklad.paliet-kompostéry
48.00 €

O2017/136/A
27.07.2017
Apoleníková Oľga  SHR
391, 01822 Pružina
30182891
28.07.2017
326DF2017/251
Tabuľa -OÚ
160.80 €

O2017/143
31.07.2017
Vrbata, s.r.o.
Robotnícka č. 4465, 01701 Pov.Bystrica
36346837
04.08.2017
327DF2017/251/A
Telefonne poplatky mobil
5.53 €
A2742417

31.07.2017
Orange Slovensko,a.s.
Metodova, 82108 Bratislava
35697270
04.08.2017
328DF2017/252
Kanc. potreby OU
110.69 €

O2017/144
01.08.2017
PAPERA s.r.o.
Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica
46082182
04.08.2017
329DF2017/253
BOZP za 7/2017
33.20 €
Z 9.1.2009 + DOD.Č.1

01.08.2017
Tomáš Kostka
1080, 01822 Pružina
44341253
04.08.2017
330DF2017/254
Stravné lístky - 500 ks
2 000.00 €
001/2015
O2017/145
01.08.2017
VAŠA Slovensko s.r.o.
Račianske mýto 1/B, P.O. Box 33, 82015 Bratislava
35683813
04.08.2017
331DF2017/255
Materiál na oporný múr - cintorín
371.45 €

O2017/130/A
01.08.2017
Dušan Jance-KROVMONT
721, 01822 Pružina
40709400
04.08.2017
332DF2017/256
Materiál k údržbe
70.75 €

O2017/133/A
01.08.2017
Dušan Jance-KROVMONT
721, 01822 Pružina
40709400
04.08.2017
333DF2017/257
Dodávka plynu-bytovka A
776.00 €
9103923382

02.08.2017
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
04.08.2017
334DF2017/258
Dodávka plynu-byt.B
713.00 €
9103929457

02.08.2017
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
04.08.2017
335DF2017/259
Dodávka plynu - MŠ, ŠJ
562.00 €
9103377424

02.08.2017
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
04.08.2017
336DF2017/260
Dodávka plynu-OU
59.00 €
Zml. 9100091090 + dod.3

02.08.2017
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
04.08.2017
337DF2017/261
Dodávka plynu ZS
33.00 €
9100091098

02.08.2017
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
04.08.2017
338DF2017/262
Kancelár. materiál OU
46.04 €

O2017/148
02.08.2017
PAPERA s.r.o.
Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica
46082182
04.08.2017
339DF2017/263
Telefonne poplatky za  7
6.04 €
A2742417

02.08.2017
Orange Slovensko,a.s.
Metodova, 82108 Bratislava
35697270
04.08.2017
340DF2017/264
Výmena optic.valca a výmenu Switch
479.33 €

O2017/149
02.08.2017
Popex v.o.s.
Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica
31588123
04.08.2017
341DF2017/265
Sporák - byt. A
259,- €

O2017/150
04.08.2017
Planeo Elektro
Centrum 1746/265
35712783
04.08.2017
342DF2017/266
Kompostéry na odp.
99 800,- €
KZ 2/2016

04.08.2017
E.C.A.,s.ro. Lučenec
Komenského 3, 984 01 Lučenec
36623768
04.08.2017
342 aDF2017/267
prevádzkovanie ČOV 7/2017
216,- €2009-70/119
04.08.2017
Alvest s.r.o.Skalica nad Váhom II/54 913 3136318957
04.08.2017
343DFI2017/2013
Výst.MK-Klokočová-dopl.
12285,6 €
ZOD2/2017

04.08.2017
DOSA Slovakia,s.ro.
Dostojevského 12, 014 01  Bytča
36412678
04.08.2017
344DFI2017/2013
Rekonštr.MK Majtán.
19617,17 €
ZOD2/2017

04.08.2017
DOSA Slovakia,s.ro.
Dostojevského 12, 014 01  Bytča
36412678
04.08.2017
345DF2017/268
Stravné lístky-opatrovateľky 63
117.81 €
Z 20.2.2003

07.08.2017
Obec Jasenica
130, 01815 Jasenica
00317349
11.08.2017
346DF2017/269
Externý manaž.- Zníž.energ.nároč.budovy OU
948.66 €
4/2017

07.08.2017
SYNERGIES, s.r.o.
Pribišova  15, 810 00 Bratislava
36783722
11.08.2017
347DF2017/1044
Tovar pre ŠJ
198.02 €
29.11.2013

07.08.2017
COOP JEDNOTA KRUPINA SD
Svätotrojične namestie 22, 96301 Krupina
00169021
11.08.2017
348DF2017/270
Roč.predplatné Účtov.ROPO a OBCÍ
98.00 €

O2017/142
07.08.2017
Wolters Kluwer
82109 Bratislava Mlynské nivy 48
31348262
11.08.2017
349DF2017/271
Telef.poplatky - OU,MŠ
116.02 €
2029853545

08.08.2017
Slovak telecom
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
00357639
11.08.2017
350DF 2017/272
Zemné práce cintor.
720 €

O2017/142/A
11.08.2017
ADOZEP,s.r.o.
Rozkvet 2049/98-4, 017 01 P.Bystrica
36339768
11.08.2017
351DF2017/273
Telef.poplatky - mobil
32.34 €
902245270, +dod.2016

14.08.2017
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469
17.08.2017
352DF2017/274
Tabule - OU
120.00 €

O2017/149/A
14.08.2017
Vrbata, s.r.o.
Robotnícka č. 4465, 01701 Pov.Bystrica
36346837
17.08.2017
353DF2017/275
Oprava zariadenia - bezpečnostne
159.67 €


O2017/153
14.08.2017
PCO Plus,s.r.o.
Nám.A.Hlinku25/30, 017 01 Považská Bystrica
31568548
17.08.2017
354DF2017/276
Výmena žalúzií OU
412.90 €

O2017/154
14.08.2017
NETA, s.r.o.
Vajanského 168/42, 020 01 Púchov
31580157
17.08.2017
354 aDF2017/276/A
vyúčtovacia fa Poradca
24,90 €

15.08.2017
Poradca s.r.o.Pri Celulózke40, 010 01 Žilina36371271
17.08.2017
355DF2017/277
Tabule pre MŠ
195.60 €

O2017/159
16.08.2017
Vrbata, s.r.o.
Robotnícka č. 4465, 01701 Pov.Bystrica
36346837
25.08.2017
356DF2017/278
Vývoz odpadu + popl.za ulož.odpadu
4 036.26 €
036/2011, 054/2011

16.08.2017
Megawaste, spol.s r.o.
Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica
36265144
25.08.2017
357DF2017/279
Materiál pre hasičov z dotácie
1 877.08 €

O2017/158
18.08.2017
Florian s.r.o.
Priekopská 26, 03608 Martin
36427969
25.08.2017
358DF2017/280
Odpadové koše parkové
1 572.04 €

O2017/157
21.08.2017
Royaldom s.r.o.
428, 91627 Častkovce
44590270
25.08.2017
359DF2017/281
Plechy + strihanie
200.76 €

O2017/96
21.08.2017
Ferrmont spol.s.r.o.
Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov
31619916
25.08.2017
360DF2017/282
Dodávku  plechov
120.24 €

O2017/73
21.08.2017
Ferrmont spol.s.r.o.
Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov
31619916
25.08.2017
361DF2017/283
Materiál pre hasičov ľ oprava nadstavca Iveco
1 510.90 €

O2017/164
25.08.2017
Florian s.r.o.
Priekopská 26, 03608 Martin
36427969
25.08.2017
362DF 2017/284
Materiál pre hasičov

1 263,02 €

O2017/168
28.08.2017Florian s.r.o.
Priekopská 26, 03608 Martin
36427969
28.08.2017
363DF2017/285
Voda na hasič.súťaž
29.22 €

O2017/151
28.08.2017
Považská vodárenska spol.
Nová 133, 01746 Považská Bystrica
36672076
28.08.2017
364DF2017/286
Výmena okien bud. TJ
268.00 €

O2017/161/A
28.08.2017
Haviar Václav
428, 01822 Pružina
41099125
28.08.2017
365DF2017/287
Telefonne poplatky - mobil
4.36 €
A2742417

04.09.2017
Orange Slovensko,a.s.
Metodova, 82108 Bratislava
35697270
08.09.2017
366DF2017/288
Dodávka plynu-bytovka A
776.00 €
9103923382

04.09.2017
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
08.09.2017
367DF2017/289
Dodávka plynu-byt.B
713.00 €
9103929457

04.09.2017
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
08.09.2017
368DF2017/290
Dodávka plynu-OU
122.00 €
9100091090

04.09.2017
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
08.09.2017
369DF2017/291
Záloha plyn - OU, matrika
562.00 €
9103377424

04.09.2017
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
08.09.2017
370DF2017/292
Záloha plyn ZS
67.00 €
9100091098 + dod.č. 3

04.09.2017
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
08.09.2017
371DF2017/293
Tepovanie kobercov v MŠ
22.00 €

O2017/163
04.09.2017
ABAST, s.r.o.
Lánska 926/3, 017 01 Považská Bystrica
47727497
08.09.2017
372DF2017/294
BOZP za 8/2017
33.20 €
z 1.9.2009 + dod.č.1
04.09.2017
Tomáš Kostka
1080, 01822 Pružina
44341253
08.09.2017
373DF2017/295
Materiál na chodníky cintorín
160.16 €

O2017/173/A
04.09.2017
Dušan Jance-KROVMONT
721, 01822 Pružina
40709400
08.09.2017
374DF2017/296
Úprava terénu v areli MŠ Pružina
252.00 €

O2017/173
05.09.2017
Adozep s.r.o
Rozkvet 2049/98-4, 01701 Považská Bystrica
36339768
08.09.2017
375DF2017/297
Telef.poplatky OU,MŠ
117.19 €
2029853545

06.09.2017
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469
08.09.2017
376DF2017/298
prevádzkovanie ČOV
216.00 €
2009-70/119

08.09.2017
ALVEST s.r.o.
II/54, 91331 Skalka nad Váhom
36318957
08.09.2017
377DF2017/1045
Tovar pre šJ
142.05 €
Z 30.9.2010

08.09.2017
INMEDIA spol. s.r.o.
Námestie SNP 11, 96001 Zvolen
36019208
08.09.2017
378DF2017/299
Zníženie energetickej náročnosti budovy OU
948.66 €
4/2017

08.09.2017
SYNERGIES, s.r.o.
Pribišova  15, 810 00 Bratislava
36783722
08.09.2017
379DF2017/300
Materiál pre ŠJ
135.37 €

O2017/176
08.09.2017
UNIMAT-Ing. Jalč Slavomír
Lánska 954, 01701 Pov.Bystrica
10879072
08.09.2017
380DFI2017/2015
Prípojka plyn-popl.
216,36 €

O2017/165
08.09.2017
SPP-Bratislava
Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
35910739
08.09.2017
381 DF2017/301
Stravné lístky-500 ks
2 000.00 €
001/2015
O2017/174
11.9.2017
VAŠA Slovensko s.r.o.
Račianske mýto 1/B, P.O. Box 33, 82015 Bratislava
35683813
14.09.2017
382DF2017/302
Tel. poplatky - mobil
32.34 €
902245270, + dod.2016

12.9.2017
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469
14.09.2017
383DF2013/2016
St.práce-Zníž.EN budovyOU
143607,18 €
ZODč.4/2017

14.9.2017
V.Kvaššay-VK-SOK
Pov.Podhradie 323, 017 04, P.Bystrica
17970270
14.09.2017
384DF2017/303
Vývoz KO+popl.za uloženie odpadu
4 110.65 €
036/2011 ,054/2011

19.09.2017
Megawaste, spol.s r.o.
Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica
36265144
22.09.2017
385DF2017/304
Počítač v konfigurácii
841.73 €

O2017/181
19.09.2017
Popex v.o.s.
Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica
31588123
22.09.2017
386DF2017/1046
Zelenina pre ŠJ
24.77 €
HZ 2.9.2016

20.09.2017
Dušan Pisch - ZELMIX
Hviezdoslavova 281, 965 01 Žiar nad Hronom
41050690
22.09.2017
387DF2017/1047
Tovar pre ŠJ
512.90 €
2015/121

20.09.2017
AG Foods Pezinok
10, 90201 Pezinok, Moyzesova
34144579
22.09.2017
388DF2017/1048
Tovar pre ŠJ
268.35 €
30.11.2012

20.09.2017
Ján Briestenský - BRIPET
88 Pružina
45560455
22.09.2017
389DF2017/305
Stravné lístky - opatrov.

Z 20.2.2003

20.09.2017
Obec Jasenica
130, 01815 Jasenica
00317349
22.09.2017
390DF2017/306
Kancelárske potreby OÚ
88.13 €

O2017/183
20.09.2017
PAPERA s.r.o.
Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica
46082182
22.09.2017
391DF2017/307
Kancelárske potreby OÚ
13.39 €

O2017/183
20.09.2017
PAPERA s.r.o.
Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica
46082182
22.09.2017
392DF2017/308
Tričká na športové podujatie
1 549.56 €

O2017/162/A
21.09.2017
Vrbata, s.r.o.
Robotnícka č. 4465, 01701 Pov.Bystrica
36346837
22.09.2017
393DF2017/309
Tabuľa s príslušenstvom  do MŠ
108.00 €

O2017/172/A
21.09.2017
Vrbata, s.r.o.
Robotnícka č. 4465, 01701 Pov.Bystrica
36346837
22.09.2017
394DF2017/310
Pracovné zošity-predškoláci z dot.
57.80 €

O2017/177
22.09.2017
Maquita,s.r.o.
Solná 738/36, 97213 Nitrianske Pravno
36316881
22.09.2017
395DFI2017/2016
Park pred OU

7 546,80 €


22.09.2017
Mgr. Rosina Roman RaR creative
Tulipánova 1792/8, 020 01 Púchov
46162194
22.09.2017
396DF2017/311
Zošity pre predškolákov
69.40 €

O2017/178
25.09.2017
NOMIland s.r.o.
Magnezitárska 11, 04013 Košice
46353119
29.09.2017
Návrat na obsah