Faktúry Júl - September - Obec Pružina

Prejsť na obsah

Faktúry Júl - September

Obecný úrad > Zmluvy a faktúry > 2015
č.
Číslo faktúry
Popis faktúr. plnenia
Celk. hod.
s DPH
č.zmluvyč.obj.Dát.doručenia
DodávateľAdresaIČOdátum zverejnenia
260
DF2015/198
Za plavecký výcvik detí MŠ
180.00 €
zo 14.5.2015

01.07.2015
Mestské športové kluby
SNP 2549, 017 01 Považská Bystrica
31637655
3.7.2015
261
DF2015/200
Systémová podpora Urbis
225.00 €
U1220/2013 + dod.1

01.07.2015
Made spol.s.r.o.
Lazovná 69, 97401 Banska Bystrica
36041688
3.7.2015
262
DF2015/199
Materiál k údržbe obecných budov
106.04 €

O2015/94
01.07.2015
Dušan Jance-KROVMONT
721, 01822 Pružina
40709400
3.7.2015
263
DF2015/201
Materiál k údržbe hasičskej zbrojnice
118.10 €

O2015/93
01.07.2015
Dušan Jance-KROVMONT
721, 01822 Pružina
40709400
3.7.2015
264
DF2015/202
Dodávka materiálu na cintorín-oporný múr
467.09 €

O2015/92
01.07.2015
Dušan Jance-KROVMONT
721, 01822 Pružina
40709400
3.7.2015
265
DF2015/203
Záloha na plyn - byt. A
888.00 €
9103923382

02.07.2015
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
3.7.2015
266
DF2015/204
Záloha plyn-byt.B
784.00 €
9103929457

02.07.2015
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
3.7.2015
267
DF2015/205
Záloha plyn-byt.A,B
663.00 €
9103377424

02.07.2015
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
3.7.2015
268
DF2015/206
Záloha plyn-OU
58.00 €
9100091090

02.07.2015
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
3.7.2015
269
DF2015/207
zaloha plyn
32.00 €
9100091098

02.07.2015
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
3.7.2015
270
DF2015/208
Za oddpoj.e VO rozvádzača
77.54 €

O2015/93/A
02.07.2015
Stredoslovenská energetika-Distribúcia,a.s.
2927, 010 47 Žilina
36442151
3.7.2015
271
DF2015/209
Prevádzka ČOV 
216.00 €
z 1.12.2009

02.07.2015
ALVEST s.r.o.
II/54, 91331 Skalka nad Váhom
36318957
3.7.2015
272
DF2015/210
Telef. poplatky OU
6.22 €
A2742417
02.07.2015
Orange Slovensko,a.s.
Metodova, 82108 Bratislava
35697270
3.7.2015
273
DF2015/211
Koncesionárske popl., lek.posudky-Spol.úradovňa
99.32 €
zo dňa 20.22003
06.07.2015
Obec Jasenica
130, 01815 Jasenica
00317349
10.7.2015
274
DF2015/212
Stravné zamestn.-opatrovateľ.
188.32 €
Z 20.2.2003

06.07.2015
Obec Jasenica
130, 01815 Jasenica
00317349
10.7.2015
275
DF2015/1032
Tovar pre ŠJ
260.93 €
30.11.2012

06.07.2015
Ján Briestenský - BRIPET
88 Pružina
45560455
10.7.2015
276
DF2015/213
Telefonne poplatky OU
97.38 €
9903712816

08.07.2015
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469
10.7.2015
277
DF2015/214
Vyúčtov.predplatneho novín
76.28 €


06.07.2015
Slovenská pošta, a.s.,
Partizanska cesta 9, 97599 Banska Bystrica
36631124
10.7.2015
278
DF2015/214/A
Mulčovanie obecného pozemku
964.32 €

O2015/89/A
06.07.2015
EKORAJ ĎurĎové s.r.o.
Mládežnícka 108, 01701 Považská Bystrica
47711787
10.7.2015
279
DF2015/216
Vývoz KO + popl.za ulož.odpadu
1 563.48 €
036/2011, 054/2011

08.07.2015
Megawaste, spol.s r.o.
Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica
36265144
10.7.2015
280
DF2015/217
Zemné práce a dovoz drte na opor.múr-cintorín
370.80 €

O2015/75/A
08.07.2015
Adozep s.r.o
Rozkvet 2049/98-4, 01701 Považská Bystrica
36339768
10.7.2015
281
DF2015/1033
Tovar pre ŠJ
1 729.50 €
29.11.2013

08.07.2015
COOP JEDNOTA KRUPINA SD
Svätotrojične namestie 22, 96301 Krupina
00169021
10.7.2015
282
DF2015/215
Obsluha ČOV Pružina
650.00 €
11/2014

08.07.2015
Petermontáž- Peter Velič
01822 Pruzina164
37282506
10.7.2015
282a
DF2015/218
telefónne poplatky
12,46 €9903712816

09.07.2015Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469
10.7.2015
283
DF2015/219
Fotografické práce
10.08 €


09.07.2015
Happy foto
ul. Ferka Urbánka 1892, 020 01 Púchov
36335690
10.7.2015
284
DF2015/220
Poradca 2015
36.00 €


10.7.2015
Poradca, s.r.o.
Pri Celulózke, 010 01 Žilina
36371271
10.7.2015
285
DF2015/221
Audit konsolidovanej účtov.závierky
1 587.18 €
A 012-14

10.7.2015
Audit consults, s.r.o.
M.R.Stefanika 167/16, 01701 Pov.Bystrica
36334715
10.7.2015
286
DF2015/222
Oprava kávovaru
75.18 €

O2015/98
10.7.2015
Cafe Trade s.r.o.
Sladkovičova 2545, 01701 Považská Bystrica
36327832
10.7.2015
286a
DF2015/222/A
telefón a internet
32,83 €9910855141

10.7.2015Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469
10.7.2015
287
DF2015/223
Vývoz KO + separovaný odpad
2 096.32 €
054, 066/2011

13.07.2015
Megawaste, spol.s r.o.
Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica
 36265144
22.7.2015
288
DF2015/224
Za služby vyp.techn.
288.00 €
Z 1.6.2014

13.07.2015
Popex v.o.s.
Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica
31588123
22.7.2015
289
DF2015/225
Dodávka pitnej vody
25.72 €80972004

14.07.2015
Považská vodárenska spol.
Nová 133, 01746 Považská Bystrica
36672076
22.7.2015
290
DF2015/226
Dodávka pitnej vody
565.75 €
z 3.06.2009

14.07.2015
Považská vodárenska spol.
Nová 133, 01746 Považská Bystrica
36672076
22.7.2015
291
DF2015/227
Dodávka pitnej vody
1 378.14 €
80972004

14.07.2015
Považská vodárenska spol.
Nová 133, 01746 Považská Bystrica
36672076
22.7.2015
292
DF2015/228
Reklamné predmety
136.80 €

O2015/99
14.07.2015
Vrbata, s.r.o.
Robotnícka č. 4465, 01701 Pov.Bystrica
36346837
22.7.2015
293
DF2015/229
Údržba budov-dvere bočné OU
742.00 €

O2015/86
15.07.2015
Haviar Václav
428, 01822 Pružina
41099125
22.7.2015
294
DF2015/1034
Tovar pre ŠJ
34.04 €
30.11.2012

17.07.2015
Ján Briestenský - BRIPET
88 Pružina
45560455
22.7.2015
295
DF2015/230
Opravu kanlizácie v MŠ 
772.00 €

O2015/104
20.07.2015
Čistenie a opravy kanalizačných prípojok
 Pružina 723
37721909
22.7.2015
296
DF2015/231
Obliečky do MŠ
719.00 €

O2015/97
20.07.2015
TABAT spol s.r.o.
Centrum 19/24, 01701 Povazska Bystrica
36304557
22.7.2015
297
DF2015/232
Kontajner 1100 l
258.00 €

O2015/57
29.07.2015
FEREX,s.r.o.
Vodná 23, 94901 N i t r a
17682258
31.7.2015
298
DF2015/233
Maliar.práce v MŠ a ŠJ
1 988.90 €

O2015/101/A29.07.2015
Peter Jance - maľby a nátery
 Pružina
43715168
31.7.2015
299
DF2015/234
N na prev.SU
1 308.72 €
z 20.2.2003

29.07.2015
Obec Jasenica
130, 01815 Jasenica
00317349
31.7.2015
300
DF2015/235
Za medaily-DHZ
273.00 €

O2015/106
29.07.2015
Marcela Kameniková
Kuzmanyho 902, 01701 Považská Bystrica
43643019
31.7.2015
301
DF2015/236
Dovoz mat. cintorín-opor.múr
174.00 €

O2015/96/B
29.07.2015
Adozep s.r.o
Rozkvet 2049/98-4, 01701 Považská Bystrica
36339768
31.7.2015
302
DF2015/237
Murár. práce na OU-vl.réžia
110.00 €

O2015/102/A
29.07.2015
Ďuriš Anton
163, 01822 Pružina
47962453
31.7.2015
303
DF2015/238
Prevádzkovanie ČOV
216.00 €
2009-70/119

03.08.2015
ALVEST s.r.o.
II/54, 91331 Skalka nad Váhom
36318957
7.8.2015
304
DF2015/239
Telef. poplatky OU
5.72 €
A2742417

03.08.2015
Orange Slovensko,a.s.
Metodova, 82108 Bratislava
35697270
7.8.2015
305
DF2015/240
Záloha plyn - byt.A
888.00 €
9103923382

03.08.2015
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
7.8.2015
306
DF2015/241
Záloha plyn-bytovka B
784.00 €
9103929457

03.08.2015
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
7.8.2015
307
DF2015/242
Záloha plyn-MŠ
663.00 €
9103377424

03.08.2015
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
7.8.2015
308
DF2015/243
Záloha plyn-ZS
32.00 €
9100091098

03.08.2015
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
7.8.2015
309
DF2015/244
Záloha plyn-OU
58.00 €
9100091090

03.08.2015
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
7.8.2015
310
DF2015/1035
Tovar pre ŠJ
140.13 €
29.11.2013

06.08.2015
COOP JEDNOTA KRUPINA SD
Svätotrojične namestie 22, 96301 Krupina
00169021
7.8.2015
311
DF2015/245
Materiál k údržbe MŠ
83.47 €

O2015/105/A
06.08.2015
Dušan Jance-KROVMONT
721, 01822 Pružina
40709400
7.8.2015
312
DF2015/246
Telefonne poplatky OU, matrika, MŠ
95.03 €
9903712816

06.08.2015
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469
7.8.2015
313
DF2015/247
Materiál na výstavbu oporn.múru-cintorín
700.51 €

O2015/105/C
06.08.2015
Dušan Jance-KROVMONT
721, 01822 Pružina
40709400
7.8.2015
314
DF2015/248
Vývoz odpadu a popl.za ulož.odpadu
2 067.33 €
036/2011 054/2011

07.08.2015
Megawaste, spol.s r.o.
Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica
36265144
7.8.2015
315
DF2015/249
Materiálové výdavky
105.91 €

O2015/105/B
07.08.2015
Dušan Jance-KROVMONT
721, 01822 Pružina
40709400
7.8.2015
316
DF2015/250
Mobil a internet
12.46 €
9903712816

07.08.2015
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469
7.8.2015
317
DF2015/251
Obsluha ČOV Pružina
655.00 €
11/2014

10.08.2015
Petermontáž- Peter Velič
01822 Pruzina164
37282506
14.8.2015
318
DF2015/252
Overovacia kniha - matrika
36.64 €

O2015/110
10.08.2015
SEVT Bratislava
Plynarenska 6, 82109 Bratislava
31331131
14.8.2015
319
DF2015/253
Telefonne poplatky - mobil+internet
32.83 €
9910855141

12.08.2015
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469
14.8.2015
320
DF2015/254
Čistiace potreby pre ŠJ
175.92 €

O2015/112
12.08.2015
UNIMAT-Ing. Jalč Slavomír
Lánska 954, 01701 Pov.Bystrica
10879072
14.8.2015
321
DF2015/255
Vývoz KO+separ.odpad
2 631.94 €
054,066/2011

12.08.2015
Megawaste, spol.s r.o.
Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica
36265144
14.8.2015
322
DF2015/256
Služby-Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
33.20 €
9/2014

12.08.2015
Tomáš Kostka
1080, 01822 Pružina
44341253
14.8.2015
323
DF2015/257
Za služby -energia- verejné osvetlenie, ZS
192.00 €

O2015/107/A
12.08.2015
SSE a.s. Žilina
Pri rajčianke 859, 01001 Žilina
36403008
14.8.2015
324
DF2015/258
Servis čerpadla ČOV
197.04 €

O2015/107
14.8.2015
Ferrmont spol.s.r.o.
Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov
31619916
14.8.2015
325
DFI2015/2008
Územ.plán obce
3559,- €
z 31.03.2015

14.8.2015
A3A atelier,s.r.o.
Hradné údolie 9A,811 01 Bratislava
44754311
14.8.2015
326
DF2015/259
Poštové poukazy - 300 ks
15.48 €

O2015/115
17.08.2015
VOICE SOFT Hlavacova
Vysokoškolákov 6, 01008 Zilina
17978742
22.8.2015
327
DF2015/260
Stravné zamestn.-opatrovateľ.
124.96 €
Z 20.2.2003

20.08.2015
Obec Jasenica
130, 01815 Jasenica
00317349
22.8.2015
328
DF2015/261
Kancelársky papier
72.60 €

O2015/116
20.08.2015
PAPERA s.r.o.
Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica
46082182
22.8.2015
329
DF2015/262
Kontrolu hasiacich prístrojov a hydr.+ nové HP
172.70 €

O2015/118
21.08.2015
Tomáš Kostka
1080, 01822 Pružina
44341253
27.8.2015
330
DF2015/263
Oprava tlačiarne HP 2055 + predlžovačka
46.30 €

O2015/120
24.08.2015
Popex v.o.s.
Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica
31588123
27.8.2015
331
DF2015/264
Za zapožičanie tepovacieho stroja pre MŠ
22.00 €

O2015/123
25.08.2015
ABAST, s.r.o.
Lánska 926/3, 017 01 Považská Bystrica
47727497
27.8.2015
332
DF2015/265
Za rozbor vody v ČOV 8
57.60 €

O2015/31
25.08.2015
INGEO-ENVILAB s.r.o.
Bytčická 16, 01001 Žilina
36373354
27.8.2015
333
DF2015/266
 zváračske práce na opravu kontajnera
265.00 €

O2015/124
26.08.2015
Petermontáž- Peter Velič
01822 Pruzina164
37282506
27.8.2015
334
DF2015/267
Tričká na turnaj
330.00 €

O2015/125
26.08.2015
Vrbata, s.r.o.
Robotnícka č. 4465, 01701 Pov.Bystrica
36346837
27.8.2015
335
DF2015/268
Oprava čerpadla v ČOV
696.96 €

O2015/111
27.8.2015
Ferrmont spol.s.r.o.
Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov
31619916
27.8.2015
336
DFI 2015/2009
Rekonštr.MŠ
14 430,- €
ZOD4/2015

21.8.2015
Pavol Smatana
Pov.Teplá 494,017 05 Pov.Teplá
43829791
27.8.2015
337
DF2015/269
Mulčovanie obecného pozemku
360.00 €

O2015/106/A
2.9.2015
EKORAJ ĎurĎové s.r.o.
Mládežnícka 108, 01701 Považská Bystrica
47711787
3.9.2015
338
DF2015/270
Plech na opravu kontajnera
221.32 €

O2015/108
2.9.2015
Ferrmont spol.s.r.o.
Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov
31619916
3.9.2015
339
DF2015/271
Logické hry - MŠ-predškoláci
207.85 €

O2015/79/A
2.9.2015
Zábavné učení,s.r.o.
Marianske námestie 4, 68801 Uherský Brod
29261651
3.9.2015
340
DF2015/1036
Tovar pre ŠJ
358.94 €
 z 30.09.2010

3.9.2015
INMEDIA spol. s.r.o.
Námestie SNP 11 11, 96001 Zvolen
36019208
3.9.2015
341
DF2015/1037
Tovar pre ŠJ
48.96 €
 z 30.09.2010

3.9.2015
INMEDIA spol. s.r.o.
Námestie SNP 11 11, 96001 Zvolen
36019208
3.9.2015
342
DF2015/272
Prevádzkovanie ČOV 8/2015
216.00 €
2009-70/119

3.9.2015
ALVEST s.r.o.
II/54, 91331 Skalka nad Váhom
36318957
3.9.2015
343
DF2015/273
Telef.poplatky
10.26 €
A2742417

3.9.2015
Orange Slovensko,a.s.
Metodova, 82108 Bratislava
35697270
3.9.2015
344
DF2015/274
Záloha na plyn - byt. A
888.00 €
9103923382

3.9.2015
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
3.9.2015
345
DF2015/275
Záloha plyn-byt.B
785.00 €
9103929457

3.9.2015
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
3.9.2015
346
DF2015/276
Záloha plyn-MŠ a ŠJ
663.00 €
9103377424

3.9.2015
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
3.9.2015
347
DF2015/277
Záloha plyn-OU
120.00 €
9100091098

3.9.2015
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
3.9.2015
348
DF2015/278
Záloha plyn-ZS
68.00 €
9100091098

3.9.2015
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
3.9.2015
349
DF2015/279
Za dovoz štrku ku KD
350.40 €

O2015/124/A
4.9.2015
Adozep s.r.o
Rozkvet 2049/98-4, 01701 Považská Bystrica
36339768
7.9.2015
350
DF2015/280
Za plyn-OU-prekroč.
339.74 €
9100091090

7.9.2015
SPP distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
7.9.2015
351
DF2015/281
Oprava konvektomatu
227.40 €

O2015/101
7.9.2015
AAA Gastro s.r.o.
Rozkvet 2061/, 017 01 Považská Bystrica
36827789
7.9.2015
352
DF2015/282
Výmena elektrom.-OU
657.17 €

O2015/126/A
7.9.2015
Ján Haviar Elektroservis
01822 Pružina 697
34968091
7.9.2015
353
DF2015/283
Mat.k spev.plochy KD
472.84 €

O2015/125/A
7.9.2015
Dušan Jance-KROVMONT
721, 01822 Pružina
40709400
7.9.2015
354
DF2015/284
Mat.k tabuli Briestenné
94.38 €

O2015/125/B
7.9.2015
Dušan Jance-KROVMONT
721, 01822 Pružina
40709400
7.9.2015
355DF2015/285
Obsluha ČOV 8/2015

685.00 €
11/2014

09.09.2015
Petermontáž- Peter Velič
 01822 Pruzina164
37282506
18.9.2015
356DF2015/286
Toner HP CF210A

62.21 €

O2015/132
09.09.2015
Popex v.o.s.
Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica
31588123
18.9.2015
357DF2015/287/A
Internet-OU

12.46 €
9903712816

09.09.2015
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469
18.9.2015
358DF2015/287/B
Vývoz KO + uloženie odpadu

2 165.15 €
036/2011,
054/2011


09.09.2015
Megawaste, spol.s r.o.
Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica
36265144
18.9.2015
359DF2015/287/C
Telef. poplatky - OU, MS, SJ

96.01 €
9903712816

09.09.2015
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469
18.9.2015
360DF2015/287
Stravné lístky opatrovat.

135.52 €
Z 20.2.2003

14.09.2015
Obec Jasenica
130, 01815 Jasenica
00317349
18.9.2015
361DF2015/288
Lek.posudk.činnosť - opatrovateľ.služba

53.12 €z 20.2.2003
14.09.2015
Obec Jasenica
130, 01815 Jasenica
00317349
18.9.2015
362DF2015/289
Vývoz KO + separ.odpad

2 620.68 €
054,066/2011

14.09.2015
Megawaste, spol.s r.o.
Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica
36265144
18.9.2015
363DF2015/290
Stravné lístky

2 098.04 €
001/2015

14.09.2015
VAŠA Slovensko s.r.o.
Račianske mýto 1/B, P.O. Box 33, 82015 Bratislava
35683813
18.9.2015
364DF2015/291
Dodávka čerpadla ČOV

298.20 €

O2015/131
14.09.2015
Ferrmont spol.s.r.o.
Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov
31619916
18.9.2015
365DF2015/292
Predplatné publikácie

75.00 €


14.09.2015
Wolters Kluwer
82109 Bratislava Mlynské nivy 48
31348262
18.9.2015
366DF2015/293
Telefonne poplatky-mobil+ internet

32.94 €
9910855141

16.9.2015
Slovak telecom
Namestie slobody, 81762 Bratislava
00357639
18.9.2015
367DF2015/1038
Tovar pre ŠJ

277.91 €
30.11.2012

16.9.2015
Ján Briestenský - BRIPET
88 Pružina
45560455
18.9.2015
368DF2015/294
Pracovné zošity pre predškolákov

82.15 €

O2015/134
18.9.2015
NOMIland s.r.o.
Magnezitárska 11, 04013 Košice
46353119
18.9.2015
369
DF2015/295
Tričká s spotlačou
998.52 €

O2015/127/A
24.9.2015
Vrbata, s.r.o.
Robotnícka č. 4465, 01701 Pov.Bystrica
36346837
25.9.2015
370
DFI2015/2010
Montáž podstrešia OU
600,- €

O2015/130/A
24.9.2015
M.Kardoš,
Pružina č. 300
34660259
25.9.2015
371
DFI 2015/2011
Kamerový systém v obci
6451,4 €
ZOD 5/2015

23.9.2015
Playmax,s.r.o.
Stred 52, 017 01 Pov.Bystrica
44636849
25.9.2015
372
DF2015/296
Opr.a vým.svietid.MŠ
811.43 €

O2015/138
28.9.2015
Ján Haviar Elektroservis
 01822 Pružina 697
34968091
29.9.2015
373
DF2015/297
BOZP á/2015
33.20 €
z 1.9.2009+ DOD.Č.1

28.9.2015
Tomáš Kostka
1080, 01822 Pružina
44341253
29.9.2015
374
DF2015/298
Renovácia toneru
98.40 €

O2015/135/A
29.9.2015
Popex v.o.s.
Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica
31588123
29.9.2015
375
DF2015/299
Didak. pomôcky predškol.-MŠ-ŠR
168.29 €
O2015/136
30.09.2015
HOBLA Slovensko s.r.o
Skolská 3089/1, 93401 Levice
36268569
30.9.2015

Návrat na obsah