Faktúry Júl - September - Obec Pružina

Prejsť na obsah

Faktúry Júl - September

Obecný úrad > Zmluvy a faktúry > 2014

P.č.

Číslo faktúry
Popis faktúr. plnenia

Celk. hod.
s DPH

ČZ

ČO

Dát.doručenia

Dodávateľ

Adresa

IČO

Dátum zverejnenia

Faktúry júl 2014

224

DF2014/186
Záloha plyn-MŠ a ŠJ

820.00 €

9103377424

 

01.07.2014

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

6.7.2014

225

DF2014/187
Záloha plyn-Zdr.stredisko

46.00 €

9100091098

 

02.07.2014

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

6.7.2014

226

DF2014/188
Záloha plyn-OU,matrika

51.00 €

9100091090

 

02.07.2014

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

6.7.2014

227

DF2014/189
Hasičské hadice - 4 ks

265.68 €

 

O2014/61

02.07.2014

G.H.Engineering s.r.o.

Šoltésovej 421, 01701 Považská Bystrica

366971192

6.7.2014

228

DF2014/183
Telef.poplatky OU

9.14 €

A2742417

 

02.07.2014

Orange Slovensko,a.s.

Prievozska 6/A, 82109 Bratislava

35697270

6.7.2014

229

DF2014/184
Záloha - plyn- bytovka A

1 046.00 €

9103929457

 

02.07.2014

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

6.7.2014

230

DF2014/185
Záloha - plyn- bytovka B

869.00 €

9103929457

 

02.07.2014

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

6.7.2014

231

DF2014/1033
Tovar pre ŠJ

281.82 €

30.11.2013

 

03.07.2014

Ján Briestenský - BRIPET

88 Pružina

45560455

6.7.2014

232

DF2014/190
Materiál na MŠ-spevnené plochy

425.45 €

 

O2014/53

03.07.2014

Dušan Jance-KROVMONT

721, 01822 Pružina

40709400

6.7.2014

233

DF2014/191
Mat.na pristr.smet.nad.-cintorin

151.14 €

 

O2014/55/B

03.07.2014

Dušan Jance-KROVMONT

721, 01822 Pružina

40709400

6.7.2014

234

DF2014/193
Prevádzkovanie ČOV 6/2014

216.00 €

2009-70/119

 

04.07.2014

ALVEST s.r.o.

II/54, 91331 Skalka nad Váhom

36318957

6.7.2014

235

DF2014/192
Systémová podpora progr.

225.00 €

U1220/2013 D1

 

04.07.2014

Made spol.s.r.o.

Hronske predmestie 4, 97401 Banska Bystrica

DOD3008

6.7.2014

236

DF2014/1034
Tovar pre ŠJ

1 391.78 €

z 29. 11. 2013

 

04.07.2014

COOP JEDNOTA KRUPINA SD

Svätotrojične namestie 22, 96301 Krupina

00169021

6.7.2014

237

DF2014/194
Za služby - OU

60.31 €

   

07.07.2014

Popex v.o.s.

Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica

31588123

11.7.2014

238

DF2014/195
Vývoz KO + uloženie odpadu

1 766.77 €

036/2011 066/2011

 

07.07.2014

Megawaste, spol.s r.o.

Nová 134, 017 01 Považská Bystrica

36265144

11.7.2014

239

DF2014/196
Stravné lístky a služby

1 384.00 €

164667

 

07.07.2014

Edenred Slovakia

Karadžičova, 810 00 Bratislava

31328695

11.7.2014

240

DF2014/197
Dovoz drte na opravu

174.00 €

 

O2014/61/A

08.07.2014

Adozep s.r.o

Rozkvet 2049/98-4, 01701 Považská Bystrica

36339768

11.7.2014

241

DF2014/197/A
WIFI router

9.90 €

9903712816

 

08.07.2014

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

35763469

11.7.2014

242

DF2014/198
Poklopy na hrob starostu

360.00 €

 

O2014/65

09.07.2014

Sadecký Marian

, 01816 Sádočné

40710301

11.7.2014

243

DF2014/199
Obsluha ČOV 6/2014

608.00 €

   

09.07.2014

Petermontáž- Peter Velič

01822 Pruzina164

37282506

11.7.2014

244

DF2014/200
Telef. poplatky - ineternet

12.46 €

9903712816

 

09.07.2014

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

35763469

11.7.2014

245

DF2014/201
Telef. popl. OU,MŠ,ŠJ

100.40 €

9903712816

 

09.07.2014

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

35763469

11.7.2014

246

DF2014/203
Stravné lístky opatrovat.

173.25 €

   

10.07.2014

Obec Jasenica

01815 Jasenica

00317349

11.7.2014

247

DF2014/204
Materiál na pristrešok - cintorin

114.63 €

 

O2014/54

10.07.2014

Stanislav Kubiš SK STAV

01701 Podmanín 172

33800588

11.7.2014

248

DF2014/205
Materiál. výdavky pre MŠ

70.04 €

 

O2014/59

10.07.2014

UNIMAT-Ing. Jalc Slavo

M.Kukucina 187/2, 01701 Pov.Bystrica

10879072

11.7.2014

249

DF2014/206
Vývoz KO + separ. odpad

2261,02 €

054, 066/2011

 

14.07.2014

Megawaste, spol.s r.o.

Nová 134, 017 01 Považská Bystrica

36265144

18.7.2014

250

DF2014/207
Audit KÚZ, Audit súladu VS s IUZ a KUZ 2013

1 500.91 €

A014-13

 

14.07.2014

Audit consults, s.r.o.

M.R.Stefanika 167/16, 01701 Pov.Bystrica

36334715

18.7.2014

251

DF2014/208
Údržba miestneho rozhlasu

246.58 €

 

O2014/54/A

14.07.2014

Lubomir Hlusko

Rozkvet, 01701 Pov.Bystrica

32902450

18.7.2014

252

DF2014/209
Externý manažment - PRV - Tur.chodník

2 916.47 €

z 11.9.2012

 

14.07.2014

Profi Poľno

Žerotínova bašta 1, 940 01 Nové Zámky

44540183

18.7.2014

253

DF2014/210
Telef.popl.-mobil.internet

32.83 €

16122010

 

14.07.2014

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

35763469

18.7.2014

254

DF2014/211
Spotreba vody-Zdr.stredisko

19.87 €

8112009

 

14.07.2014

Považská vodárenska spol.

Nova 133, 01746 Povazska Bystrica

36672076

18.7.2014

255

DF2014/212
Spotreba vody-bytovka A,B

701.35 €

   

14.07.2014

Považská vodárenska spol.

Nova 133, 01746 Povazska Bystrica

36672076

18.7.2014

256

DF2014/213
Spotreba vody - OU,KD,DS,MŠ,PO

265.35 €

3.6.2009

 

14.07.2014

Považská vodárenska spol.

Nova 133, 01746 Povazska Bystrica

36672076

18.7.2014

257

DF2014/214
Kancelárske potreby - OU

159.94 €

 

O2014/66

15.07.2014

PAPERA s.r.o.

Čeršňová 17, 97405 Banská Bystrica

460882182

18.7.2014

258

DF2014/1035
Tovar pre ŠJ

42.38 €

z 30. 11. 2013

 

16.07.2014

Ján Briestenský - BRIPET

88 Pružina

45560455

18.7.2014

259

DFI2014/2008
Cestné obrubníky

3756,67

 

O2014/64

14.07.2014

Raven, s.r.o.

Pov.Bystrica, Šoltésovej 420/2

31595804

18.7.2014

260

DF2014/215
Všeobec.služby-foto

10.60 €

   

21.07.2014

Happy foto

ul. Ferka Urbánka 1892, 020 01 Púchov

36335690

25.7.2014

261

DF2014/216
Servis dúchadla a výmena oleja ČOV

178.80 €

 

O2014/62

22.07.2014

Ferrmont spol.s.r.o.

Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov

316199916

25.7.2014

262

DFI2014/2009
Obrubníky na MK

1252,22

 

O2014/64

24.07.2014

Raven,

Šoltésovej 420/2, 017 01 Považská Bystrica

31595804

25.7.2014

263

DF2014/217
Pamätné tabule

130.00 €

 

68/A

30.07.2014

Pavol Buday

ul. 1.mája 975/6-6, 01701 Považská Bystrica

33803617

8.8.2014

264

DFI 2014/2010
Vododov SO-03

170915,79

ZOD 1/2008

 

29.7.2014

VK SOK Pov. Podhradie

017 04 Pov.Podhradie 323

17970270

8.8.2014

AUGUST 2014

265

DF2014/218
Záloha plyn-byt.A

1 046.00 €

9103923382

 

01.08.2014

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

8.8.2014

266

DF2014/219
Záloha plyn-byt.B

869.00 €

910392457

 

01.08.2014

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

8.8.2014

267

DF2014/220
Záloha plyn-OU,matrika

51.00 €

9100091090

 

01.08.2014

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

8.8.2014

268

DF2014/221
Záloha plyn-MŠ, ŠJ

820.00 €

9103377424

 

01.08.2014

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

8.8.2014

269

DF2014/222
Záloha plyn-ZS

46.00 €

9100091098

 

01.08.2014

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

8.8.2014

270

DF2014/1036
Tovar pre ŠJ

163.36 €

z 29. 11. 2013

 

04.08.2014

COOP JEDNOTA KRUPINA SD

Svätotrojične namestie 22, 96301 Krupina

00169021

8.8.2014

271

DF2014/223
Telef. poplatky OU

4.50 €

A2742417

 

05.08.2014

Orange Slovensko,a.s.

Prievozska 6/A, 82109 Bratislava

35697270

8.8.2014

272

DF2014/224
Varidlo plynové pre ŠJ

1 488.00 €

 

O2014/67

05.08.2014

Gastro Vrábeľ,

M.R.Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín

43897452

8.8.2014

273

DF2014/225
Zdroj do počítača k oprave

19.56 €

 

O2014/69

07.08.2014

Popex v.o.s.

Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica

31588123

8.8.2014

274

DF2014/226
Tonery - OU

84.00 €

 

O2014/71

07.08.2014

Popex v.o.s.

Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica

31588123

8.8.2014

275

DF2014/227
Vývoz KO + popl.za ulož.odpadu

2 471.73 €

036/2011, 066/2011

 

07.08.2014

Megawaste, spol.s r.o.

Nová 134, 017 01 Považská Bystrica

36265144

8.8.2014

276

DF2014/228
Obsluha ČOV 7

624.00 €

   

07.08.2014

Petermontáž- Peter Velič

01822 Pruzina164

37282506

8.8.2014

277

DF2014/229
Telef.poplatky OU.MŠ,ŠJ

131.21 €

9903712816

 

07.08.2014

Slovak telecom

Namestie slobody, 81762 Bratislava

00357639

8.8.2014

278

DF2014/230
Tovar pre ŠJ-mat.vydavky

113.57 €

 

O2014/70

08.08.2014

UNIMAT-Ing. Jalc Slavo

M.Kukucina 187/2, 01701 Pov.Bystrica

10879072

8.8.2014

279

DF2014/231
Telef.poplatky-internet

12.46 €

9903712816

 

08.08.2014

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

35763469

8.8.2014

280

DF2014/232
Kancelárske kreslá 4 ks

528.00 €

 

O2014/60

08.08.2014

Elbyt nábytok

Kragujevská, 01001 Žilina

30589622

8.8.2014

281

DF2014/233
Prevádzkovanie ČOV 7

216.00 €

2009-70119

 

11.08.2014

ALVEST s.r.o.

II/54, 91331 Skalka nad Váhom

36318957

15.8.2014

282

DF2014/234
Stravne listky opatr.

127.05 €

20.2.2003

 

11.08.2014

Obec Jasenica

01815 Jasenica

00317349

15.8.2014

283

DF2014/235
Dataprojektor BENQ pre predškoláko

863.00 €

 

O2014/57

11.08.2014

PEGO Slovakia,s.ro.

Slakovicova 2545, 01701 Povazska Bystrica

36333123

15.8.2014

284

DF2014/236
Telef.poplatky-mobil.internet

33.04 €

16.12.2012

 

12.08.2014

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

35763469

15.8.2014

285

DF2014/237
Služby technika BOZP

33.20 €

z 1. 9. 2009

 

13.08.2014

Tomáš Kostka

Stred 2204/33, 01701 Povazska Bystrica

44341253

15.8.2014

286

DF2014/238
Mat.k údržbe v MŠ

166.26 €

 

O2014/73/A

13.08.2014

Dušan Jance-KROVMONT

721, 01822 Pružina

40709400

15.8.2014

287

DF2014/239
Vyúčtovacia faktúra plyn-byt.A

-826.06 €

9103923382

 

13.08.2014

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

15.8.2014

288

DF2014/240
Vyúčtovacia faktúra plyn-byt.A

328.11 €

9103923382

 

13.08.2014

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

15.8.2014

289

DF2014/241
Vyúčtovacia fa-plyn-byt.B

-472.39 €

9103929457

 

13.08.2014

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

15.8.2014

290

DF2014/242
Vyúčtov.fa-plyn - byt.B

265.73 €

9103929457

 

13.08.2014

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

15.8.2014

291

DF2014/243
Vyúčtov.fa za plyn - MŠ

-854.24 €

9103377424

 

13.08.2014

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

15.8.2014

292

DF2014/244
Vyúčtov.fa za plyn - MŠ

273.34 €

9103377424

 

13.08.2014

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

15.8.2014

293

DF2014/245
Vyúčtovcia fa plyn-OU,KD

574.58 €

9103377424

 

13.08.2014

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

15.8.2014

294

DF2014/246
Vyúčtov.fa plyn-OU,KD

153.08 €

9103377424

 

13.08.2014

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

15.8.2014

295

DF2014/247
Vyúčtov. fa za plyn-Zdr.stred.

-335.68 €

9100091098

 

13.08.2014

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

15.8.2014

296

DF2014/248
Vyúčtov. fa za plyn-Zdr.stred.

104.90 €

9100091098

 

13.08.2014

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

15.8.2014

297

DF2014/249
Občerstvenia na akciu krst knihy o SNP

100.00 €

 

O2014/73

14.08.2014

Jakubech Martin

485, 018 22 Pružina

780721/7979

15.8.2014

298

DFI2014/2011
Rekonštr.MŠ-strecha

12751,25

ZOD 6/2014

 

11.08.2014

Stanislav Zúbek,P.Bystrica

P.Bystrica,Rozkvet 2053/108

35226811

15.8.2014

299

DFI2014/2012
Detské ihrisko-MŠ

20137,33

 4/2012

 

14.08.2014

MGG, s.r.o.

Kukučínova 224,017 01 Pov.Bystrica

693928

15.8.2014

300

DF2014/250
Oprava pamätníka padl.

800.00 €

ZOD 7/2014

 

18.08.2014

SARK

Michalská 13, 92001 Hlohovec

30752884

22.8.2014

301

DF2014/251
Vývoz KO+separ. zber

2 858.76 €

542011,066/2011

 

18.08.2014

Megawaste, spol.s r.o.

Nová 134, 017 01 Považská Bystrica

36265144

22.8.2014

302

DF2014/252
Výmena plynového kotla v ZS

3 470.04 €

ZOD 8/2014

 

20.08.2014

Milan Ďurček

Rozkvet 2037/75, 01701 Povazska Bystrica

34366148

22.8.2014

303

DF2014/253
Oprava strechy ČOV

11 919.28 €

ZOD č. 5/2014

 

21.08.2014

Ferrmont spol.s.r.o.

Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov

316199916

22.8.2014

304

DF2014/254
Mat.Zber.dvor

38.85 €

 

O2014/72/A

21.08.2014

Dušan Jance-KROVMONT

721, 01822 Pružina

40709400

22.8.2014

305

DFI2014/2013
Plyn.prípoj.MŠ

387,6

 

O2014/71/A

20.08.2014

Milan Ďurček

Rozkvet 2037/75, 01701 Povazska Bystrica

34366148

22.8.2014

September 2014

306

DF2014/257
Maliarske práce MŠ,ŠJ

1 064.50 €

 

O2014/74/A

02.09.2014

Peter Jance - maľby a nátery

Pružina

43715168

7.9.2014

307

DF2014/258
Telefonne poplatky

6.42 €

A2742417

 

02.09.2014

Orange Slovensko,a.s.

Prievozska 6/A, 82109 Bratislava

35697270

7.9.2014

308

DF2014/1037
Tovar pre ŠJ

469.83 €

14/121/0101/1

 

03.09.2014

AG Foods Pezinok

10, 90201 Pezinok, Moyzesova

34144579

7.9.2014

309

DF2014/1038
Tovar pre ŠJ

242.49 €

z 31.12.2013

 

04.09.2014

INMEDIA spol. s.r.o.

96001 Zvolen, Námestie SNP 11

36019208

7.9.2014

310

DF2014/260
Zálohovací sotware OU

35.94 €

 

O2014/82

05.09.2014

Popex v.o.s.

Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica

31588123

7.9.2014

311

DF2014/261
Vývoz KO, separ. odpad, ulož.odpadu

3 178.01 €

036,054,066/2011

 

08.09.2014

Megawaste, spol.s r.o.

Nová 134, 017 01 Považská Bystrica

36265144

13.9.2014

312

DF2014/262
Fa za KO a popl.za ulož.odpadu

2 420.91 €

036 a 054/2011

 

08.09.2014

Megawaste, spol.s r.o.

Nová 134, 017 01 Považská Bystrica

36265144

13.9.2014

313

DF2014/263
Obsluha ČOV-8/2014

668.00 €

032013

 

08.09.2014

Petermontáž- Peter Velič

01822 Pruzina164

37282506

13.9.2014

314

DF2014/264
ČOV

216.00 €

2009-70/119

 

08.09.2014

ALVEST s.r.o.

II/54, 91331 Skalka nad Váhom

36318957

13.9.2014

315

DF2014/265
Telef.popl.-OU,MŠ,matrika

80.18 €

9903712816

 

08.09.2014

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

35763469

13.9.2014

316

DF2014/267
Cistiace a prac.prostriedky

28.44 €

 

O2014/83

08.09.2014

UNIMAT-Ing. Jalc Slavo

M.Kukucina 187/2, 01701 Pov.Bystrica

10879072

13.9.2014

317

DF2014/268
za BOZP - 8/2014,

33.20 €

1.9.2009

 

08.09.2014

Tomáš Kostka

Stred 2204/33, 01701 Povazska Bystrica

44341253

13.9.2014

318

DF2014/269
Telef.poplatky OU

12.46 €

9903712816

 

08.09.2014

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

35763469

13.9.2014

319

DF2014/270
Vyúčtovanie plyn - OU

339.74 €

9100091090

 

08.09.2014

SPP Bratislava distribúcia

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

13.9.2014

320

DF2014/271
Telef.poplatky-mobil

32.83 €

2028697459

 

12.09.2014

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

35763469

13.9.2014

321

DF2014/272
Za vytýčenie  telek.sietí - kanal.ZŠ

44.40 €

 

O2014/80

12.09.2014

Slovak Telekom, a.s.

Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

35763469

13.9.2014

322

DF2014/273
Za stravné lístky opatrovat.

145.20 €

z 20.2.2003

 

12.09.2014

Obec Jasenica

01815 Jasenica

00317349

13.9.2014

323

DF2014/1039
Tovar pre ŠJ

272.47 €

   

18.09.2014

Ján Briestenský, BRIPET

01822 Pružina

45560455

19.9.2014

324

DF2014/274
bet. kocky 40x40x25 - 23 ks a cement Ladecký - 23 ks

110.17 €

 

O2014/87

19.09.2014

Dušan Jance-KROVMONT

721, 01822 Pružina

40709400

19.9.2014

325

DF2014/275
Materiál k údržbe ZS

188.89 €

 

O2014/88

19.09.2014

Dušan Jance-KROVMONT

721, 01822 Pružina

40709400

19.9.2014

326

DF2014/276
Tričká Adler

971.10 €

 

O2014/88/A

22.09.2014

Vrbata, s.r.o

Mostenikova 533/39, 01701 Pov.Bystrica

36346837

25.9.2014

327

DF2014/1040
Tovar pre ŠJ

58.76 €

z 31.12.2013

 

26.09.2014

INMEDIA spol. s.r.o.

Námestie SNP 11 11, 96001 Zvolen

36019208

26.09.2014

328

DF2014/277
Kancelárske potreby OU

99.62 €

 

O2014/91

26.09.2014

PAPERA s.r.o.

Čeršňová 17, 97405 Banská Bystrica

460882182

26.09.2014

329

DF2014/278
Renovácia toneru

33.00 €

 

O2014/92

29.09.2014

Popex v.o.s.

Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica

31588123

2.10.2014

330

DF2014/279
Vyúčtovanie plynu byt.A

-655.18 €

9103923382

 

29.09.2014

SPP Bratislava distribúcia

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

2.10.2014

331

DF2014/280
Vyúčtovanie plynu-byt.B

-400.56 €

9103929457

 

29.09.2014

SPP Bratislava distribúcia

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

2.10.2014

332

DF2014/281
Vyúčtovanie plynu OU

14.03 €

9103377424

 

29.09.2014

SPP Bratislava distribúcia

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

2.10.2014

333

DF2014/282
Vyúčtovanie plynu - MŠ, ŠJ

-668.94 €

9103377424

 

29.09.2014

SPP Bratislava distribúcia

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

2.10.2014

334

DF2014/283
Vyúčtov. fa za plyn-Zdr.stred.

-21.44 €

9100091098

 

29.09.2014

SPP Bratislava distribúcia

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

2.10.2014

335

DF2014/284
Oprava čerpadla ČOV

930.12 €

 

O2014/89

30.09.2014

Ferrmont spol.s.r.o.

Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov

316199916

2.10.2014

                   


Návrat na obsah