Faktúry Január - Marec - Obec Pružina

Prejsť na obsah

Faktúry Január - Marec

Obecný úrad > Zmluvy a faktúry > 2015

P.č.

Číslo faktúry
Popis faktúr. plnenia

Celk. hod.
s DPH

ČZ

ČO

Dát.doručenia

Dodávateľ

Adresa

IČO

Dátum zverejnenia

Január 2015

 1
 DF2014/382
Koncesionárske popl., lek.posudky-Spol.úradovňa
 147.32 €      2.1.2015  Obec Jasenica  130, 01815 Jasenica  00317349  9.1.2015
2
DF2014/383
Materiál k údržbe VO
239.00 €

O2014/111/A
5.1.2015
Kates,elektroins.mat.
Zamostie, 01701 Povazska Bystrica
31631347
 9.1.2015
3
DF2014/384
Telefónne poplatky OU,MŠ
94.85 €
9903712816

7.1.2015
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469
 9.1.2015
4
DF2014/385
Telefonne poplatky OU-internet
12.46 €
9903712816

8.1.2015
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469
 9.1.2015
5
DF2014/386
Prace na obsluhe ČOV 12
636.00 €
3/2013

12.1.2015
Petermontáž- Peter Velič
 01822 Pruzina164
37282506
16.1.2015
6
DF2014/387
Prevádzkovanie ČOV
216.00 €
2009-70/119

12.1.2015
ALVEST s.r.o.
II/54, 91331 Skalka nad Váhom
36318957
16.1.2015
7
DF2014/388
Stravné listky opatrovateľ.
149.60 €


12.1.2015
Obec Jasenica
130, 01815 Jasenica
00317349
16.1.2015
8
DF2014/389
Vyúčtov.predplatneho novín
86.02 €


12.1.2015
Slovenská pošta, a.s.
Partizanska cesta 9, 97599 Banska BYstrica
36631124
16.1.2015
9
DF2014/390
Telef. poplatky + mobil.internet
37.82 €
9903712816

13.1.2015
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469
16.1.2015
10
DF2014/391
Vyúčtovacia fa-plyn-byt.B
754.74 €
9103929457

15.1.2015
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
16.1.2015
11
DF2014/392
Vyúčtovacia fa-plyn-byt.A
730.00 €
9103923382

15.1.2015
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
16.1.2015
12
DF2014/393
Vyúčtovanie plynu-MŠ,ŠJ
1 049.71 €
9103377424

15.1.2015
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
16.1.2015
13
DF2014/394
Vyúčtovanie plynu OU
376.06 €
9103377424

15.1.2015
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
16.1.2015
14
DF2014/395
Vyúčtovanie plynu-Zdr.stredisko
-140.56 €
9103377424

15.1.2015
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
16.1.2015
15
DF2014/396
Spotreba vody-bytovky
722.40 €
z 3.6.2009

15.1.2015
Považská vodárenska spol
Nová 133, 01746 Považská Bystrica
36672076
16.1.2015
16
DF2014/397
Spotreba vody-OU,MŠ,ŠJ,cint.PZ,KD
243.14 €
z 3.6.2009

15.1.2015
Považská vodárenska spol
Nová 133, 01746 Považská Bystrica
36672076
16.1.2015
17
DF2014/398
Spotreba vody v ZS
15.19 €
8112009

15.1.2015
Považská vodárenska spol
Nová 133, 01746 Považská Bystrica
36672076
16.1.2015
18
DF2014/399
Vyúčtovanie EE-stará HZ
0.83 €
7206563

14.1.2015
SSE a.s. Žilina
Pri rajčianke 859, 01001 Žilina
36403008
16.1.2015
19
DF2014/400
Vyúčtovanie EE za VO, byt.B,vod.,ZS,viacúc.ihr.,DS
1 165.51 €
7206565

15.1.2015
SSE a.s. Žilina
Pri rajčianke 859, 01001 Žilina
36403008
16.1.2015
20
DF 2014/401
Vývoz KO+ulož.odp.
1700,65 €
03,054/2011

15.1.2015
Megawaste Slovakia,s.r.o.
Považská Bystrica,Hliny 1412
36265144
16.1.2015
21
DF 2014/402
Vývoz KO+separ.zber
2178,32 €
054,066/2011

15.1.2015
Megawaste Slovakia,s.r.o.
Považská Bystrica,Hliny 1412
36265144
16.1.2015
22
DF2014/405
zber biologicky rozložiteľ.kuch.odpadu
15, 50 €
zo 7. 11. 2014

15.1.2015
DF Družstvo
Gaštanová 1008/27, 014 01 Bytča
46916105
16.1.2015
22a
DF 2014/407
telefónne poplatky
32,94 €
902245270

20.1.2015 Slovak Telekom, a.s
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469
23.1.2015
23
DF 2015/1
URBIS-syst.podpora 2015
225,- €
U1220/2013/D2

7.1.2015
MADE,s.r.o.
Lazorná 69, 974 01 B.Bystrica
360416
23.1.2015
24
DF2015/2
Tlačivá k daniam
47,72 €

O2015/1
8.1.2015
Cart Print, s.r.o.
Štúrova 57/B, 949 01 Nitra
34131159
23.1.2015
25
DF2015/3
Fotografické práce
9,96 €

O2015/2 12.1.2015
Happy foto, s.r.o.
F.Urbánka 1892/6A, 020 01 Púchov
36335690
23.1.2015
26
DF2015/4
členský poplatok 2015
291,3 €
VZ 13.6.2011

14.1.2015
MAS Naše Považie
Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov
42025257
23.1.2015
27
DF2015/5
Poplatky banke k auditu
60,- €


15.1.2015
Prima banka, centrála
Hodžova 11, 010 01 Žilina
31575951
23.1.2015
28
DF 2015/6
Stravné lístky-320
1108,74 €
164667

15.1.2015
Edenred Slovensko,s.r.o
Karadžičova 8, 820 15 Bratislava
31328695
23.1.2015
29
DF2015/7
Kancelársky materiál 
173,96 €

O2015/5
19.1.2015
Papera, s.r.o.
Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
46082182
23.1.2015
30
DF2015/8
potvrdenky s juxtou 
18,48 €

O2015/5
19.1.2015
Papera, s.r.o.
Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
46082182
23.1.2015
31
DF2015/9 
záloha plyn - byt. A
888,- €
9103923382

22.1.2015
SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
23.1.2015
32
DF2015/10
Záloha plyn- byt. B
784,- €
9103929457

22.1.2015
SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
23.1.2015
33
DF2015/11
Záloha plyn - OÚ
776,- €
9100091090

22.1.2015
SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
23.1.2015
34
DF2015/12
Záloha plyn - MŠ, ŠJ
663,- €
9103377424

22.1.2015
SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
23.1.2015
35
DF2015/13
Záloha plyn - Zdr.stredisko
431,- €
9100091098

22.1.2015
SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
23.1.2015
36
DF2015/1001
Tovar pre ŠJ
193,54 €
z 30.11.2012

11.1.2015 Ján Briestenský, BRIPET
Pružina č. 88, 018 22 Pružina
45560455
23.1.2015
37
DF2015/1002
Tovar pre ŠJ
176,75 €
z 30.11.2012

19.1.2015
Inmedia, s.r.o.
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
36019208
23.1.2015
38
DF2015/1003
Tovar pre ŠJ
310,41 €
14/121/0101/1

19.1.2015
AG FOODS SK,s.r.o.
Moyzesova 10, 90201 Pezinok
34144579
23.1.2015
39
DF2015/1004
Tovar pre ŠJ
48,6 €
z 30.11.2012

19.1.2015
Inmedia, s.r.o.
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
36019208
23.1.2015
40
DF2015/15
Externý manažment - Detské ihrisko EPFRV
1 751.08 €
1/ZOP2/013

28.01.2015
Gemma consulting
Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava
45605076
3.2.2015
41
DF2015/14
Bankové poplatky za potvrdenie
6.00 €


28.01.2015
Prima banka Slovensko
Hodžova11, 01011 Žilina
31575951
3.2.2015
42
DF2015/17
Kancelárske potreby pre matriku
8.73 €

O2015/8
28.01.2015
Slavomír Binčík - JUNIOR
Hlavná 266, 900 62 Kostolište
34391509
3.2.2015
43
DF2015/18
Renovácia tonerov pre OU
294.55 €

O2015/10
30.01.2015
Popex v.o.s.
Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica
31588123
3.2.2015
44
DF2015/16
Renovácia toneru a farebné tonery
128.16 €

O2015/11
30.01.2015
Popex v.o.s.
Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica
31588123
3.2.2015
45
DF2015/19
Kultúrne vystúpenie KORTINA 1.2.2015
1 000.00 €

O2015/7
01.02.2015
Ing. Stanislav Krajči
Bitarová 110, 01004 Žilina

3.2.2015
46
DF2015/20
Servisné práce v ČOV
178.80 €

O2015/4
02.02.2015
Ferrmont spol.s.r.o.
Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov
31619916
3.2.2015
47
DF2015/21
Zimná údržba chdodníkov
698.40 €
10/2014

02.02.2015
Dušan Jance-KROVMONT
721, 01822 Pružina
40709400
3.2.2015
47a
DF2015/21A
dodávka a montáž podlaha
421,06 € 9103923382
O2015/8/A 3.2.2015

KM Style Interier Domaniža 121, 018 16 46635220 3.2.2015
47b
DF2015/21B
dodávka plynu bytovka A
888 € 9103929457

3.2.2015

SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
3.2.2015

47c
DF2015/21C
dodávka plynu bytovka B
784 € 9100091090

3.2.2015

SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
3.2.2015

47d
DF2015/21D
dodávka plynu MŠ
663 € 9103377424

3.2.2015

SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
3.2.2015

47e
DF2015/21E
dodávka plynu OÚ
752 € 9100091090

3.2.2015

SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
3.2.2015

47f
DF2015/21F
dodávka plynu zdravotné stredisko
417 € 9100091098

3.2.2015

SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
3.2.2015

48
DF2015/22
Dopravné služby na miest.komunik.
287.04 €

O2015/13 03.02.2015
JR Autodoprava
98, 01701 Sverepec
47521651
3.2.2015
49
DF2015/23
Prevádzkovanie ČOV
216.00 €
2009-70/119

04.02.2015
ALVEST s.r.o.
II/54, 91331 Skalka nad Váhom
36318957
6.2.2015
50
DF2015/24
Telef. poplatky OU
18.12 €
A2742417

04.02.2015
Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270
6.2.2015
51
DF2015/25
Bezdrôtový ozvučovací systém
477.00 €

O2015/9
05.02.2015
Ing. Pavol Kapráľ
Mlynská 977/15, 06781 Belá nad Cirochou
40116956
6.2.2015
52
DF2015/26
Tlačivá pre matriku
15.58 €

O2015/6 05.02.2015
Centrum polygrafických služieb
Sklabinská 1, 83106 Bratislava
42272360
6.2.2015
53
DF2015/27
Poplatok banke
59.76 €


05.02.2015
VUB banka
Mlynské Nivy 1, 82041 Bratislava 
31320155
6.2.2015
54
DF2015/28
Náklady na prevádzku SU
1 236.90 €


06.02.2015
Obec Jasenica
130, 01815 Jasenica
00317349
6.2.2015
55
DF2015/1006
Tovar pre ŠJ
1 482.50 €
z 29.11.2013

06.02.2015
COOP JEDNOTA KRUPINA SD
Svätotrojične namestie 22, 96301 Krupina
00169021
6.2.2015
56
DF2015/1005
Tovar pre šJ
267.43 €
z 30. 11. 2014

06.02.2015
Ján Briestenský - BRIPET
88 Pružina
45560455
6.2.2015
57
DF2015/29
kancelárske potreby pre OÚ
480.93 €
1/2014
O2015/16
06.02.2015
PAPERA s.r.o.
Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica
46082182
6.2.2015
58
DF2015/30
Čistiace, dezinf. a mat.potreby pre KD
53.07 €
1/2014
O2015/17
06.02.2015
PAPERA s.r.o.
Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica
46082182
6.2.2015
59
DF2015/31
Vývoz KO a poplatok za ulož.odpadu
1 694.63 €
036/2011,054/2011

09.02.2015
Megawaste, spol.s r.o.
Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica
36265144
13.2.2015
60
DF2015/32
Telef.poplatky - OU-MŠ,ŠJ
107.45 €


09.02.2015
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469
13.2.2015
61
DF2015/33
Telef.poplatky-internet
12.46 €


09.02.2015
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469
13.2.2015
62
DF2015/34
Elektromontážne práce-byt.A
206.11 €

O2015/
12/A

09.02.2015
JH-Elektroservis
201, 01822 Pružina
34968091
13.2.2015
63
DF2015/35
Elektromontážne práce OÚ
92.53 €

O2015/
12/B

09.02.2015
JH-Elektroservis
201, 01822 Pružina
34968091
13.2.2015
64
DF2015/36
Predzávierkový audit 2014
981.06 €
A 012-14

10.02.2015
Audit consults, s.r.o.
M.R.Stefanika 167/16, 01701 Pov.Bystrica
36334715
13.2.2015
65
DF2015/37
Zimná údržba miest.komunikácií
1 054.00 €9/2014

10.02.2015
ZO SZZ Pružina
01822 Pružina
361172293
13.2.2015
66
DF2015/1007
Tovar pre ŠJ
48.96 €
30.11.2012
11.02.2015
INMEDIA spol. s.r.o.
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 36019208
13.2.2015
67
DF2015/38
BOZP za 1/2015
33.20 €
Z 1.9.2009 DOD.Č.1

11.02.2015
Tomáš Kostka
1080, 01822 Pružina
44341253
13.2.2015
68
DF2015/39 
Telefonne poplatky mobil-starosta
53.23 €
902245270, 10.2.2014

12.02.2015
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469
13.2.2015
69
DF2015/40
Čistiace prostriedky pre OU,KD,ZS
180.36 €

O2015/19
12.02.2015
UNIMAT-Ing. Jalč Slavomír
Lánska 954, 01701 Pov.Bystrica
10879072
13.2.2015
70
DF2015/41
Tovar z PVC: pohare, taniere,
62.66 €

O2015/18
12.02.2015
UNIMAT-Ing. Jalč Slavomír
Lánska 954, 01701 Pov.Bystrica
10879072
13.2.2015
71
DF2015/42
Stravne listky zamestnacov
130.24 €
Z 20.2.2003

12.02.2015
Obec Jasenica
130, 01815 Jasenica
00317349
13.2.2015
72
DF2015/43
PC s príslušenstvom
920.00 €

O2015/
19/A

12.02.2015
Popex v.o.s.
Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica
31588123
13.2.2015
73
DF2015/44
2 ks renovácia toneru HP Q2612A pre ŠJ
45.60 €

O2015/21
12.02.2015
Popex v.o.s.
Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica
31588123
13.2.2015
74
DF2015/45
Oprava miestneho rozhlasu
196.55 €

O2015
/8/B

12.02.2015
Ľubomir Hluško
Šebešťanová 52, 01704 Pov.Bystrica
32902450
13.2.2015
75
DF2015/46
Učeb.pomôcky MŠ - perdškoláci
145.00 €

O2015/20
13.2.2015
Julka zdruzenie
Slakovicova, 01701 Pov.Bystrica
33804788
13.2.2015
76
DF2015/47
Vyvoz KO + separovaný odpad
1 961.27 €
054,066/2011

16.02.2015
Megawaste, spol.s r.o.
Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica
36265144
20.2.2015
77
DF2015/48
Teflonové obrusy do KD-35 ks
280.00 €

O2015/22
16.02.2015
Farkaš Tibor
Vinohrady992/5, 952,01 Vráble
30372704
20.2.2015
78
DF2015/49
Zber biologicky rzložiteľného kuchynského odpadu
46.50 €
zo 7. 11.2014

16.02.2015
DF Družstvo, s.r.o.
Gaštanová 1008, 014 01 Bytča
46916105
20.2.2015
79
DF2015/50
Obsluha ČOV Pružina
620.00 €
11/2014

17.02.2015
Petermontáž- Peter Velič
01822 Pruzina164
37282506
20.2.2015
80
DF2015/51
Kancelárske potreby
5.40 €


23.02.2015
PAPERA s.r.o.
Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica
46082182
27.2.2014
81
DF2015/52
Verejné použitie hudob.diel
14.28 €


23.02.2015
SOZA-Slov.ochr.zv.autor.
Rastislavova 3, 82108 Bratislava
178454
27.2.2014
82
DF2015/1008
Tovar pre ŠJ
270.49 €
Z 30.11.2012

24.02.2015
Ján Briestenský - BRIPET
88 Pružina
45560455
27.2.2014
83
DF2015/53
Za prenájom miestnosti na referendum
100.00 €

O2015/17/A
26.02.2015
Ivan Krúpa - Rekračné zariadenie
539, 01822 Pružina
40311198
27.2.2014
84
DF2015/54
Kancelárske potreby
92.09 €

O2015/26
26.02.2015
PAPERA s.r.o.
Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica
46082182
27.2.2014
85
DF2015/55
Za ohŕňanie snehu
86.40 €
10/2014

26.02.2015
Apoleníková Oľga SHR
391, 01822 Pružina
30182891
27.2.2014
86
DF2015/56
Zimná údržba MK
34.20 €
10/2014

26.02.2015
Apoleníková Oľga SHR
391, 01822 Pružina
30182891
27.2.2014
87
DF2015/1009
Tovar pre ŠJ
39.17 €
z 30.11.2012

27.2.2014
INMEDIA spol. s.r.o.
Námestie SNP 11, 96001 Zvolen
36019208
27.2.2014
88
DF2015/57
Tlačivá-OU
13.40 €

O2015/27
27.2.2014
CONNECT-Zsolt Marczibal
56, 92541 Králov Brod
17644429
27.2.2014
89
DF2015/58
Zimná údržba chodníkov
273.60 €
10/2014

27.2.2014
Dušan Jance-KROVMONT
721, 01822 Pružina
40709400
27.2.2014
90 DF2015/59
Objednávame si u Vás tlač Ročenky Pružina

998.40 €

O2015/23
02.03.2015
TIME PRINT - Lopušan Róbert
Ľ. Štúra 927/10, 013 03 Varín
33862494
6.3.2015
91 DF2015/60
Záloha plyn-marec 2015

888.00 €
9103923382

02.03.2015
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
6.3.2015
92 DF2015/61
Záloha plyn 3/2015

784.00 €
9103929457

02.03.2015
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
6.3.2015
93 DF2015/62
Záloha plyn-OU

709.00 €
9100091090

02.03.2015
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
6.3.2015
94 DF2015/63
Záloha plyn-MŠ, ŠJ

663.00 €
9103377424

02.03.2015
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
6.3.2015
95 DF2015/64
Záloha plyn-Zdr.stredisko

394.00 €
9100091098

02.03.2015
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
6.3.2015
96 DF2015/65
Poštové poukážky

36.60 €


02.03.2015
VOICE SOFT Hlavacova
Vysokoškolákov 6, 01008 Zilina
17978742
6.3.2015
97 DF2015/66
Telefonne poplatky

8.01 €
A2742417

03.03.2015
Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270
6.3.2015
98 DF2015/1010
Tovar pre ŠJ

114.48 €
Z 30.9.2010

04.03.2015
INMEDIA spol. s.r.o.
Námestie SNP 11, 96001 Zvolen
36019208
6.3.2015
99 DF2015/1011
Tovar pre ŠJ

167.82 €
Z 30.11.2012

04.03.2015
Ján Briestenský - BRIPET
88 Pružina
45560455
6.3.2015
100 DF2015/67
Maľovaná mapa Horné Považie-cyklo

239.40 €

O2014/77/A
04.03.2015
CBS Vydavateľstvo, s.r.o.
Kynceľová, 974 01 Banská Bystrica
36754749 6.3.2015
101 DF2015/68
Prevádzkovanie ČOV 2/2015

216.00 €
2009-70/119

04.03.2015
ALVEST s.r.o.
II/54, 91331 Skalka nad Váhom
36318957
6.3.2015
102 DF2015/69
BOZP

33.20 €
Z 9.1.2009+ DOD.Č.1

04.03.2015
Tomáš Kostka
1080, 01822 Pružina
44341253
6.3.2015
103 DF2015/70
Údržba čerpadla v ČOV

842.40 €

O2015/25
05.03.2015
Ferrmont spol.s.r.o.
Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov
31619916
6.3.2015
104 DF2015/71
Telefonne poplatky OU

95,59 €
9903712816

6.3.2015
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469
6.3.2015
105 DF2015/72
Za vývoz odpadov a popl.za uloženie
1 011.54 €
036/2011,054/2011

09.03.2015
Megawaste, spol.s r.o.
Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica
36265144
14.3.2015
106 DF2015/73
vytýčenie NN káblov (nie na investície)
57.67 €

O2015/21/A
09.03.2015
SSE - distribúcia a.s. Žilina
Pri rajčianke 2927/8, 01001 Žilina
36403008
14.3.2015
107 DF2015/74
Telefonne poplatky-internet OU
12.46 €
9903712816

09.03.2015
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469
14.3.2015
107 DF2015/75
obsluha ČOV
590 € 11/2014
09.03.2015 Petermontáž - Peter Velič  Pružina 164, 018 22 37282506 14.3.2015
107 DF2015/76
Stravné lístky 300 ks+poplatok
1 052.34 €
001/2015

11.03.2015
VAŠA Slovensko s.r.o.
Račianske mýto 1/B, 82015 Bratislava
35683813
14.3.2015
108 DF2015/77
Vývoz KO + separovaný odpad
1 406.28 €
054,066/2011

12.03.2015
Megawaste, spol.s r.o.
Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica
36265144
14.3.2015
109 DF2015/78
Stravné lístky opatrovateľ.
139.04 €
Z 20.2.2003

12.03.2015
Obec Jasenica
130, 01815 Jasenica
00317349
14.3.2015
110 DF2015/79
Telef. poplatky-mobil
32.83 €


12.03.2015
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469
14.3.2015
111 DF2015/1012
Tovar pre ŠJ
1 429.52 €
z 29.11.2013

12.03.2015
COOP JEDNOTA KRUPINA SD
Svätotrojične namestie 22, 96301 Krupina
00169021
14.3.2015
112 DF2015/80
Oprava kopírky CANON
65.40 €

O2015/12
13.03.2015
Ing. Emil Kalas - EMILKAL
Lánska 934/25, 01701 Považská Bystrica
41927621
14.3.2015
113 DF2015/81
Čistiace prostriedky MŠ
150.43 €

O2015/2813.03.2015
UNIMAT-Ing. Jalč Slavomír
Lánska 954, 01701 Pov.Bystrica
10879072
14.3.2015
114 DF2015/82
za opravu nakl.auta
123 €
O2015/32
13.03.2015
Milan Malatký
Pružina 477, 018 22
37282646
14.3.2015
115 DF2015/84
Renovácia toneru CRG728
30.00 €

O2015/31/A
16.03.2015
Popex v.o.s.
Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica
31588123
20.3.2015
116 DF2015/1013
Tovar pre šJ
35.76 €
Z 30.9.2010

17.03.2015
INMEDIA spol. s.r.o.
Námestie SNP 11, 96001 Zvolen
36019208
20.3.2015
117 DF2015/1014
Tovar pre šJ
75.17 €
Z 30.9.2010

17.03.2015
INMEDIA spol. s.r.o.
Námestie SNP 11, 96001 Zvolen
36019208
20.3.2015
118 DF2015/1015
Tovar pre šJ
398.12 €
2015/121

17.03.2015
AG Foods Pezinok
10, 90201 Pezinok, Moyzesova
34144579
20.3.2015
119 DF2015/83
Školenie hasičov
438.90 €

O2015/33/A
18.03.2015
Florian s.r.o.
Priekopská 26, 03608 Martin
36427969
20.3.2015
120 DF2015/85
Rozbor odpadovej vody
57.60 €

O2015/31
20.03.2015
INGEO-ENVILAB s.r.o.
Bytčická 16, 01001 Žilina
36373354 20.3.2015
121 DF2015/1016
Tovar pre ŠJ
388.56 €
z 30.11.2012

20.03.2015
Ján Briestenský - BRIPET
88 Pružina
45560455
20.3.2015
122 DF2015/86
Elektric.bojlery - TJ
1 000.00 €

O2015/32/A
23.03.2015
Jozef Šebák STAVOKU
2, 01822 Pružina
34970916
27.3.2015
123 DF2015/87
Čistiace rostriedky do ŠJ
81.76 €

O2015/36
24.03.2015
UNIMAT-Ing. Jalč Slavomír
Lánska 954, 01701 Pov.Bystrica
10879072
27.3.2015
124 DF2015/88
Naša Žilinská diecéza-časopis
75.00 €

O2015/35
24.03.2015
Inštitút Communio n.o.
Jána Kalinčiaka 1, 01000 Žilina
45733635
27.3.2015
125 DF2015/89
Právne služby
500.00 €


26.03.2015
JUDr. Kubovičová Anna
Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica
35658011
27.3.2015
126 DF2015/90
Popl.za rozhlas
33.50 €


26.03.2015
Slovgram
Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava
17310598
27.3.2015
127 DF2015/91
PredplatnéPráca, mzdy
50.09 €


30.03.2015
Poradca podnikatela
Martina Rázusa 23A, 01001 Zilina
31592503
1.4.2015
128 DF2015/92
Materiál na náučnú tabuľu
55.52 €

O2015/39
31.03.2015
Dušan Jance-KROVMONT
721, 01822 Pružina
40709400
1.4.2015
129 DF2015/93
Kovové kartotéky Zdr.stredisko
742.00 €

O2015/37
31.03.2015
4WARD s.r.o.
Považské Podhradie 414, 01701 Považská Bystrica
46565698
1.4.2015
129 DFI 2015/2001
Modernizácia verejného osvetlenia
225 627,06 €
ZoD 015/2014

27.3.2015 ELTODO Osvetlenie, s.r.o.
040 01 Košice 1
36170151
27.3.2015
                   
Návrat na obsah