Faktúry Apríl - Jún - Obec Pružina

Prejsť na obsah

Faktúry Apríl - Jún

Obecný úrad > Zmluvy a faktúry > 2012

P.è.

Èíslo faktúry
Popis faktúr. plnenia

Celk. hod.
s DPH

ÈZ

ÈO

Dát.doruèenia

Dodávate¾

Adresa

IÈO

Dátum zverejnenia

Faktúry apríl 2012

114

DF2012/73
Služby BOZP-bezp.služby

33.20 €

z 1.9.2009

 

02.04.2012

Tomáš Kostka

Stred 2204/33, 01701 Povazska Bystrica

44341253

04.04.2012

115

DF2012/74
Ren. a nakup toneru

207.64 €

 

O2012/11/A

02.04.2012

Popex v.o.s.

Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica

31588123

04.04.2012

116

DF2012/75
Zaloha - plyn-byt.A

1 115.00 €

9103923382

 

02.04.2012

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

04.04.2012

117

DF2012/76
Zaloha - plyn byt.B

943.00 €

9103929457

 

02.04.2012

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

04.04.2012

118

DF2012/77
Zaloha plyn ZS

296.00 €

9100091098

 

02.04.2012

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

04.04.2012

119

DF2012/78
Zaloha za plyn- OU, matrika

341.00 €

9103377424

 

02.04.2012

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

04.04.2012

120

DF2012/79
Zaloha - plyn-MŠ,ŠJ

757.00 €

9103377424

 

02.04.2012

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

04.04.2012

121

DF2012/80
obsluha ÈOV- za 3/2012

668.00 €

   

04.04.2012

Petermontaz- Peter Veliè

Peter velic 164, 01822 Pruzina164

37282506

04.04.2012

122

DF2012/73
Služby BOZP-bezp.služby

33.20 €

z 1.9.2009

 

02.04.2012

Tomáš Kostka

Stred 2204/33, 01701 Povazska Bystrica

44341253

13.04.2012

123

DF2012/74
Renovacia toneru a nakup toneru

207.64 €

 

O2012/11/A

02.04.2012

Popex v.o.s.

Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica

31588123

13.04.2012

124

DF2012/75
Zaloha - plyn-byt.A

1 115.00 €

9103923382

 

02.04.2012

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

13.04.2012

125

DF2012/76
Zaloha - plyn byt.B

943.00 €

9103929457

 

02.04.2012

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

13.04.2012

126

DF2012/77
Zaloha plyn ZS

296.00 €

9100091098

 

02.04.2012

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

13.04.2012

127

DF2012/78
Zaloha za plyn- OU, matrika

341.00 €

9103377424

 

02.04.2012

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

13.04.2012

128

DF2012/79
Zaloha - plyn-MŠ,ŠJ

757.00 €

9103377424

 

02.04.2012

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

13.04.2012

129

DF2012/80
obsluha ÈOV- za 3/2012

668.00 €

   

04.04.2012

Petermontaz- Peter Veliè

Peter velic 164, 01822 Pruzina164

37282506

13.04.2012

130

DF2012/91
Vyvoz KO, separovany zber a za skladkovanie

4 688.76 €

054,036,066/2011

 

16.04.2012

Megawaste, spol.s r.o.

Nová 134, 017 01 Považská Bystrica

36265144

23.04.2012

131

DF2012/92
Spotreba vody 5.1-30.03.2012

805.69 €

   

16.04.2012

Považská vodárenska spol.

Nova 133, 01746 Povazska Bystrica

36672076

23.04.2012

132

DF2012/93
Telef.poplatky

27.98 €

   

16.04.2012

T COM - Slovak Telecom

Karadžièova 10, 810 00 Bratislava

35763469

23.04.2012

133

DF2012/1018
Tovar pre ŠJ

386.49 €

   

17.04.2012

INMEDIA spol. s.r.o.

Námestie SNP 11 11, 96001 Zvolen, Námestie SNP

36019208

23.04.2012

134

DF2012/94
Renovacia toneru OU

71.88 €

   

19.04.2012

Popex v.o.s.

Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica

31588123

23.04.2012

135

DF2012/1019
Tovar pre ŠJ

209.27 €

   

20.04.2012

Bripet združenie - Mäso udeniny

Pružina 88

45560455

23.04.2012

136

DF2012/1020
Tovar pre ŠJ

315.74 €

44/3.1.2012

 

27.04.2012

AG Foods Pezinok

10, 90201 Pezinok, Moyzesova

34144579

27.04.2012

137

DF2012/97
materiál k údržbe parkového oplotenia pri Kult. dome

355.81 €

 

O2012/19

30.04.2012

Dušan Jance-KROVMONT

721, 01822 Pružina

40709400

04.05.2012

Faktúry máj 2012

138

DF2012/98
Kancelárske potreby

19.24 €

 

O2012/20

02.05.2012

Ing.Zsolt Marczibal - Connect

, 925 41 Králov Brod

176444429

04.05.2012

139

DF2012/99
Telef.poplatky-OU

38.41 €

A2742417

 

02.05.2012

Orange Slovensko,a.s.

Prievozska 6/A, 82109 Bratislava

35697270

04.05.2012

140

DF2012/100
Telef.poplatky OU

3.98 €

A2742417

 

02.05.2012

Orange Slovensko,a.s.

Prievozska 6/A, 82109 Bratislava

35697270

04.05.2012

141

DF2012/101
internet do KD - klub dôchodcov,SZOPK

80.00 €

 

O2012/18

02.05.2012

Milan Harant - PETRANET

Rozkvet 2039/77-20, 01701 Považská Bystrica

43249612

04.05.2012

142

DF2012/102
Reklamna tabula + informaè.tabu¾u Chranená drevina

150.00 €

 

O2012/12

03.05.2012

ANGYAL - Reklama

Dukelská 978, 01701 Považská Bystrica

32891792

04.05.2012

143

DF2012/103
Fošne na opr. poškod. oplot. parku Š. Závodnika pri KD Pružina

249.60 €

 

O2012/13

03.05.2012

Píla Belavý Ján

, 01821 Dolný Lieskov

30185009

04.05.2012

144

DF2012/104
Zaloha plyn-bytovka A

1 115.00 €

9103923382

 

03.05.2012

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

04.05.2012

145

DF2012/105
Zaloha plyn-byt.B

943.00 €

9103929457

 

03.05.2012

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

04.05.2012

146

DF2012/106
Zaloha plyn-OU,matrika

131.00 €

9100091090

 

03.05.2012

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

04.05.2012

147

DF2012/107
Zaloha-plyn-MŠ

757.00 €

9103377424

 

03.05.2012

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

04.05.2012

148

DF2012/108
Zaloha plyn-ZS

114.00 €

9100091098

 

03.05.2012

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

04.05.2012

149

DF2012/109
Obsluha ÈOV 4/2012

644.00 €

2/2012

 

04.05.2012

Petermontaz- Peter Veliè

Peter Velic 164, 01822 Pruzina164

37282506

04.05.2012

150

DF2012/1021
Tovar pre ŠJ

378.45 €

13/2012

 

07.05.2012

Bripet združenie - Mäso udeniny

Pružina 88

45560455

11.05.2012

151

DF2012/1022
Tovar pre ŠJ

158.35 €

12/2010

 

07.05.2012

INMEDIA spol. s.r.o.

Námestie SNP 11 11, 96001 Zvolen, Námestie SNP

36019208

11.05.2012

152

DF2012/1023
Tovar pre ŠJ

64.80 €

12/2010

 

07.05.2012

INMEDIA spol. s.r.o.

Námestie SNP 11 11, 96001 Zvolen, Námestie SNP

36019208

11.05.2012

153

DF2012/110
Stravne listky 300 ks

916.56 €

164667

 

09.05.2012

Edenred Slovakia

Karadžièova, 810 00 Bratislava

31328695

11.05.2012

154

DF2012/111
Telefonne poplatky OU, MS,

94.91 €

9903712816

 

09.05.2012

Slovak telecom

Namestie slobody, 81762 Bratislava

00357639

11.05.2012

155

DF2012/112
Telef.poplatky OU

13.78 €

9103929457

 

09.05.2012

Slovak telecom

Namestie slobody, 81762 Bratislava

00357639

11.05.2012

156

DF2012/113
Kancelárske potreby OU, MS, SJ

189.09 €

 

O2012/23

10.05.2012

PAPERA s.r.o.

Èeršòová 17, 97405 Banská Bystrica

460882182

11.05.2012

157

DF2012/1024
Tovar pre ŠJ za 4/2012

1 198.71 €

23/2012-OU

 

10.05.2012

COOP JEDNOTA KRUPINA SD

Svätotrojiène namestie 22, 96301 Krupina

00169021

11.05.2012

158

DF2012/114
Služby BOZP a PO

33.20 €

6/2012-OU

 

11.05.2012

Tomáš Kostka

Stred 2204/33, 01701 Povazska Bystrica

44341253

11.05.2012

159

DF2012/115
Stravne listky opatrovat.

64.35 €

   

11.05.2012

Obec Jasenica

, 01815 Jasenica

00317349

11.05.2012

160

DF2012/116
Reklamne predmety

137.40 €

 

D2012/22

11.05.2012

Vrbata, s.r.o.

Mostenikova 533/39, 01701 Pov.Bystrica

36346837

11.05.2012

161

DF2012/117
Material k udržbe VO

1 054.43 €

 

O2012/21

11.05.2012

Kates,elektroins.mat.

Zamostie, 01701 Povazska Bystrica

31631347

11.05.2012

162

DF2012/118
Prevadzkovanie ÈOV

216.00

2009-70/119

 

15.05.2012

ALVEST s.r.o.

II/54, 91331 Skalka nad Váhom

36318957

18.05.2012

163

DF2012/119
Rozbor odpadovej vody

59.33

2009-70/119

 

15.05.2012

ALVEST s.r.o.

II/54, 91331 Skalka nad Váhom

36318957

18.05.2012

164

DF2012/120
Telef. poplatky za 4/2012

29.57

0902245270

 

15.05.2012

Slovak telecom

Namestie slobody, 81762 Bratislava

00357639

18.05.2012

165

DF2012/121
Vyvoz KO, separ.zber, popl. za uloženie odpadu

3 770.10

036/2011,054/2011,06

 

16.05.2012

Megawaste, spol.s r.o.

Nová 134, 017 01 Považská Bystrica

36265144

18.05.2012

166

DF2012/122
Renovacia tonerov do tlaèiar.- 3 ks

135.20 €

 

O2012/26

23.05.2012

Popex v.o.s.

Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica

31588123

25.05.2012

167

DF2012/123
pozáruèný srvis - vyúètovaní bytov za rok 2011

95.27 €

 

O2012/22/A

23.05.2012

Ing. Jozef Vrba

Rozkvet 2010/25-15, 0101 Považská Bystrica

14263131

25.05.2012

168

DF2012/124
prip. poplatok-ÈOV

125.32 €

P29602012040091

 

24.05.2012

SSE a.s. Žilina

Pri rajèianke 859, 01001 Žilina

36403008

25.05.2012

169

DF2012/125
Prep
. osôb autobusom  14.5.2012 do Marianky - pohreb brata A. J.Kardoša

576.14 €

 

O2012/23/B

25.05.2012

SAD TRENCIN

ZLATOVSKA CESTA 29, 91137 TRENCIN

DOD2746

25.05.2012

170

DF2012/1025
Tovar pre ŠJ

184.70 €

z 1.9.2010

 

30.05.2012

INMEDIA spol. s.r.o.

Námestie SNP 11 11, 96001 Zvolen, Námestie SNP

36019208

01.06.2012

171

DF2012/126
Objednávame u Vás tlaèivá

37.51 €

 

O2012/28

31.05.2012

SEVT Bratislava

Plynarenska  6, 82109 Bratislava

31331131

01.06.2012

172

DF2012/127
Obsluha ÈOV

660.00 €

2/2012

 

01.06.2012

Petermontaz- Peter Veliè

Peter velic 164, 01822 Pruzina164

37282506

01.06.2012

Faktúry jún 2012

173

DF2012/128
Zaloha plyn-bytovka A

1 115.00 €

9103929457

 

04.06.2012

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

10.06.2012

174

DF2012/129
Zaloha plyn-bytovka B

943.00 €

9103929457

 

04.06.2012

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

10.06.2012

175

DF2012/130
Zaloha plyn-MŠ, ŠJ

757.00 €

9103377424

 

04.06.2012

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

10.06.2012

176

DF2012/131
Zaloha plyn -Zdr.stredisko

48.00 €

9100091098

 

04.06.2012

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

10.06.2012

177

DF2012/132
Zaloha plyn OU, matrika

55.00 €

9100091090

 

04.06.2012

SPP Bratislava

Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26

35815256

10.06.2012

178

DF2012/133
odpad.nadoby 30 ks

676.80 €

 

O2012/29

04.06.2012

FEREX,s.r.o.

Vodná 23, 94901 N i t r a

 

10.06.2012

179

DF2012/134
Telefonne poplatky OU

38.91 €

A2742417

 

04.06.2012

Orange Slovensko,a.s.

Prievozska 6/A, 82109 Bratislava

 

10.06.2012

180

DF2012/135
Služby technika BOZP za 5/2012

33.20 €

z 1.9.2009

 

06.06.2012

Tomáš Kostka

Stred 2204/33, 01701 Povazska Bystrica

 

10.06.2012

181

DF2012/1026
Tovar pre ŠJ

597.00 €

z 2.9.2010

 

06.06.2012

Bripet združenie - Mäso udeniny

Pružina 88

 

10.06.2012

182

DF2012/136
Audit individ.uctov.zavierky 2011

1 882.08 €

A002-12

 

06.06.2012

Audit consult, s.r.o.

M.R.Stefanika 167/16, 01701 Pov.Bystrica

 

10.06.2012

183

DF2012/1027
Potraviny pre ŠJ

1 618.18 €

z 1. 1. 2012

 

07.06.2012

COOP JEDNOTA KRUPINA SD

Svätotrojiène namestie 22, 96301 Krupina

 

10.06.2012

184

DF2012/137
Stravne listky - opatrovate¾ky

69.30 €

   

07.06.2012

Obec Jasenica

, 01815 Jasenica

 

10.06.2012

185

DF2012/138
Telef. poplatky za 5/2012-OU

13.78 €

9903712816

 

07.06.2012

Slovak telecom

Namestie slobody, 81762 Bratislava

 

10.06.2012

186

DF2012/139
Vývoz KO, separovaný zber a popl. za uloz.odpadu

4 024.79 €

036/2012,54/2012,066

 

11.06.2012

Megawaste, spol.s r.o.

Nová 134, 017 01 Považská Bystrica

36265144

18.06.2012

187

DF2012/140
prevadzkovanie ÈOV 5/2012

216.00 €

2009-70/119

 

12.06.2012

ALVEST s.r.o.

II/54, 91331 Skalka nad Váhom

36318957

18.06.2012

188

DF2012/141
Udrzba vypoèt.techniky OU

334.60 €

 

O2012/28/A

12.06.2012

DANTEL s.r.o.

, 018861 Beluša

44765355

18.06.2012

189

DF2012/142
Pila motorova -hasièi kanister k píle

386.99 €

 

O2012/32

12.06.2012

TM-toots s.r.o

Soltesovej 1685/200, 01701 Pobvazska Bystrica

DOD2935

18.06.2012

190

DF2012/143
Medaily pre mladsich žiakov

20.60 €

 

O2012/34

14.06.2012

Šport trofej - Marcela Kameniková

Kuzmányho 923/23, 017 01 Považská Bystrica

43643019

18.06.2012

191

DF2012/144
Telef. poplatky OU

27.95 €

zo 16.12.2010

 

18.06.2012

Slovak telecom

Namestie slobody, 81762 Bratislava

00357639

22.06.2012

192

DF2012/145
Vyšitie loga na polokošele

71.64 €

 

O2012/35

20.06.2012

Makyta, a.s. Púchov

Prevadzka Pruzina, 02001 1.mája 882/46

31599168

22.06.2012

193

DF2012/1028
Tovar pre ŠJ

451.17 €

z 2.9.2010

 

21.06.2012

Bripet združenie - Mäso udeniny

Pružina 88

45560455

22.06.2012

194

DF2012/142A

60 €

 

02012/31

13.6.2012

ZO SZZ Pružina

Pružina

36172293

22.06.2012

195

DF2012/146
Fošne-ihrisko TJ

195.36 €

 

O2012/30

27.06.2012

Píla Belavý Ján

714, 01821 Pružina

30185009

29.06.2012

196

DF2012/147
Material k udrzbe TJ

240.68 €

 

O2012/37

29.06.2012

Dusan Jance- Krovmont

C.d.721, 01822 Pruzina

40709400

29.06.2012

197

DF2012/148
Publikácia o maj.OU

33.19 €

 

O2012/36

29.06.2012

JUDr. Kršiak

Kozmonautorv 6, 949 01 Nitra

36665681

29.06.2012

198

DFI2012/4
Projekt-zatepl.MŠ

1 000 €

 

O2012/25/A

29.06.2012

Projart plus  s.r.o., Pov.Bystrica

ul.Sl.partizánov 1130/50

OO317608

29.06.2012

                   

Návrat na obsah