Faktúry Apríl - Jún - Obec Pružina

Prejsť na obsah

Faktúry Apríl - Jún

Obecný úrad > Zmluvy a faktúry > 2016
č.
Číslo faktúry
Popis faktúr. plnenia
Celk. hod.
s DPH
č.zmluvyč.obj.Dát.doručenia
DodávateľAdresaIČOdátum zverejnenia
122
DF2016/91
Papier xerograficky
64.08 €


04.04.2016
PAPERA s.r.o.
Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica
46082182
08.04.2016
123
DF2016/92
Dodávka plynu-bytovka A
937.00 €
9103923382

04.04.2016
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
08.04.2016
124
DF2016/93
Dodávka plynu-byt.B
885.00 €
9103929457

04.04.2016
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
08.04.2016
125
DF2016/94
Dodávka plynu-OU
404.00 €
9100091090

04.04.2016
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
08.04.2016
126
DF2016/95
Dodávka plynu - MŠ, ŠJ
667.00 €
9103377424

04.04.2016
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
08.04.2016
127
DF2016/96
Dodávka plynu Zdr.stredisko
272.00 €
9100091098

04.04.2016
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
08.04.2016
128
DF2016/97
Poplatok za rozhlas
38.50 €


04.04.2016
Slovgram
Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava
17310598
08.04.2016
129
DF2016/98
Výroba nábytku - OU
1 257.00 €

O2016/55
04.04.2016
Anton Valášek
226, 01822 Pružina
14263203
08.04.2016
130
DF2016/99
Systémová podpora URBIS 2/2016
225.00 €
U1220/2013  D2

04.04.2016
MADE spol. s.r.o.
Lazovná 69, 97401 Banska Bystrica
36041688
08.04.2016
131
DF2016/100
Za služby - správcu siete
288.00 €
ZOD z 1.6.2014

05.04.2016
Popex, v.o.s.
Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazska Bystrica
31588123
08.04.2016
132
DF2016/101
Prevádzkovanie ČOV
216.00 €
2009-70/119

05.04.2016
ALVEST s.r.o.
II/54, 91331 Skalka nad Váhom
36318957
08.04.2016
133
DF2016/102
Výmena  kľučiek- byt.B
36.00 €

O2016/56
05.04.2016
Haviar Václav
428, 01822 Pružina
41099125
08.04.2016
134
DF2016/103
Telef. poplatky OU,MŠ
98.57 €
9903712816

06.04.2016
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469
08.04.2016
135
DF2016/1016
Tovar pre ŠJ
1 520.33 €
29.11.2013

07.04.2016
COOP JEDNOTA KRUPINA SD
Svätotrojične namestie 22, 96301 Krupina
00169021
08.04.2016
136
DF2016/1017
Tovar pre ŠJ
228.97 €
30.11.2012

07.04.2016
Ján Briestenský - BRIPET
88 Pružina
45560455
08.04.2016
137
DF2016/104
Geometrický plán
227.00 €


07.04.2016
Ing. Priedhorský Bohuslav
585, 01822 Pružina
17904579
08.04.2016
138
DF2016/105
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
33.20 €
Z 9.1.2009+ DOD.Č.1

07.04.2016
Tomáš Kostka
1080, 01822 Pružina
44341253
08.04.2016
139
DF2016/106
Práce na prevádzke ČOV Pružina
645.00 €
11 / 2014

08.04.2016
Petermontáž- Peter Velič
01822 Pruzina164
37282506
08.04.2016
140
DF2016/107
vývoz smetí
1 717.03 €
036/2011, 054/2011

08.04.2016
Megawaste, spol.s r.o.
Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica
36265144
08.04.2016
141
DF2016/108
Audit IUZ a KUZ 2015
1 002.12 €
A006-15

11.04.2016
Audit consults, s.r.o.
M.R.Stefanika 167/16, 01701 Pov.Bystrica
36334715
15.04.2016
142
DF2016/109
Tlačivá a osvedčovacia kniha
26.70 €


11.04.2016
Centrum polygrafických služieb
Sklabinská 1, 83106 Bratislava
42272360
15.04.2016
143
DF2016/110
Služby - matrika
25.09 €


11.04.2016
IVES
Cs.armady 20, 04118 Kosice
00162957
15.04.2016
144
DF2016/111
Spotreba vody za 1-3/2016-bytovky
637.05 €
80972004

12.04.2016
Považská vodárenska spol.
Nová 133, 01746 Považská Bystrica
36672076
15.04.2016
145
DF2016/112
Spotreba vody za OU,HZ,DS,KD, MŠ
143.77 €
z 3.06.2009

12.04.2016
Považská vodárenska spol.
Nová 133, 01746 Považská Bystrica
36672076
15.04.2016
146
DF2016/113
Spotreba vody ZS
24.55 €
80972004

12.04.2016
Považská vodárenska spol.
Nová 133, 01746 Považská Bystrica
36672076
15.04.2016
147
DF2016/114
Telef.poplatky-mobil
28.03 €
902245270, 10.2.2014

12.04.2016
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469
15.04.2016
148
DF2016/115
Oprava konvektomatu v ŠJ
284.40 €

O2016/57
13.04.2016
AAA Gastro s.r.o.
Rozkvet 2061/, 017 01 Považská Bystrica
3627789
15.04.2016
149
DF2016/116
Za vydanie potvrdenia k projektu
35.00 €

O2016/47/B
13.04.2016
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica
17058520
15.04.2016
150
DF2016/117
Vypracovanie PHSR obce
900.00 €

O2016/47/A
13.04.2016
Regionálna rozvojová agentúra Púchov
Námestie slobody 1400 1400, 020 01 Púchov
37923536
15.04.2016
151
DF2016/118
Kreslo a pohovka
510.00 €

O2016/64
13.04.2016
ART nábytok s.r.o.
Nábrežie mládeže 79, 949 01 Nitra
36804169
15.04.2016
152
DF2016/120
Za biologic. odpad
46.50 €
zo 7. 11.2014

14.04.2016
DF Družstvo, s.r.o.
Gaštanová 1008, 014 01 Bytča
46916105
15.04.2016
153
DF2016/121
Rebrík 3 dielny univerz.
211.32 €

O2016/62
14.04.2016
Dušan Jance-KROVMONT
721, 01822 Pružina
40709400
15.04.2016
154
DF2016/122
Ventilátor, stolová lampa
172.39 €

O2016/63
14.04.2016
Elmix .sr.o.
Centrum 19/24, 01701 Považská Bystrica
36335649
15.04.2016
155
DF2016/123
Učebné pomôcky - MŠ-predšk.výchova
799.00 €

O2016/60
14.04.2016
STIEFEL EUROCART s.r.o.
Ružinovská 1/A, 82102 Bratislava
31360513
15.04.2016
156
DF2016/119
Stravné lístky - 500 ks
1 749.48 €
001/2015
O2016/59
14.04.2016
VAŠA Slovensko s.r.o.
Račianske mýto 1/B, P.O. Box 33, 82015 Bratislava
35683813
15.04.2016
157
DF2016/124
Kosačka benzínová
449.00 €

O2016/65
15.04.2016
TM-tools s.r.o
Soltesovej 1685/200, 01701 Povazska Bystrica
36324701
15.04.2016
158
DF2016/125
Olej a náhradné diely do kosačiek
117.40 €

O2016/66
15.04.2016
TM-tools s.r.o
Soltesovej 1685/200, 01701 Povazska Bystrica
36324701
15.04.2016
159DF2016/126
Vývoz KO + separovaný odpad
2 836.56 €
054, 066/2011

18.04.2016
Megawaste, spol.s r.o.
Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica
36265144
18.04.2016
160DF2016/127
Tlačiareň OU
51.12 €

O2016/70
18.04.2016
Popex, v.o.s.
Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazska Bystrica
31588123
18.04.2016
161DF2016/128
Za reklamné predmety
370.80 €


18.04.2016
Vrbata, s.r.o.
Robotnícka č. 4465, 01701 Pov.Bystrica
36346837
18.04.2016
162DF2016/129
Výškopis rozšír.vodovodu IBV
1 500.00 €

O2016/71
18.04.2016
Ján Domanický
017 01 Považská Bystrica
41097254
18.04.2016
163
DF2016/130
Zvaračka na aktiv.pr.-vlastné
199.00 €

O2016/74
27.04.2016
Dušan Jance-KROVMONT
721, 01822 Pružina
40709400
06.05.2016
164
DF2016/131
Stavebný materiál ku KD,cintr.
542.28 €

O2016/75
27.04.2016
Dušan Jance-KROVMONT
721, 01822 Pružina
40709400
06.05.2016
165
DF2016/136
Dodávka plynu Zdr.stredisko
104.00 €
9100091098

01.05.2016
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
06.05.2016
166
DF2016/137
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
33.20 €
Z 9.1.2009+ DOD.Č.1

02.05.2016
Tomáš Kostka
1080, 01822 Pružina
44341253
06.05.2016
167
DF2016/132
Dodávka plynu-bytovka A
937.00 €
9103923382

02.05.2016
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
06.05.2016
168
DF2016/133
Dodávka plynu-byt.B
885.00 €
9103929457

02.05.2016
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
06.05.2016
169
DF2016/134
Dodávka plynu-OU
155.00 €
9100091090

02.05.2016
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
06.05.2016
170
DF2016/135
Dodávka plynu - MŠ, ŠJ
667.00 €
9103377424

02.05.2016
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
06.05.2016
171
DF2016/138
Telefonne poplatky
17.07 €
A2742417

03.05.2016
Orange Slovensko,a.s.
Metodova, 82108 Bratislava
35697270
06.05.2016
172
DF2016/139
Dovoz materiálu cint.,zber.dvor cintorín
885.60 €

O2016/79
04.05.2016
Adozep s.r.o
Rozkvet 2049/98-4, 01701 Považská Bystrica
36339768
06.05.2016
173
DF2016/1021
Tovar pre ŠJ
1 693.47 €
29.11.2013

05.05.2016
COOP JEDNOTA KRUPINA SD
Svätotrojične namestie 22, 96301 Krupina
00169021
06.05.2016
174
DF2016/1022
Tovar pre šJ
150.79 €
Z 30.9.2010

06.05.2016
INMEDIA spol. s.r.o.
Námestie SNP 11, 96001 Zvolen
36019208
06.05.2016
175
DF2016/1023
Tovar pre ŠJ
325.37 €
z 30.11.2012

06.05.2016
Ján Briestenský, BRIPET
, 01822 Pružina
45560455
06.05.2016
176
DF2016/140
Odborná prehliadka výťahu ŠJ
158.00 €

O2016/76
06.05.2016
Čelko  LIFTS  s.r.o.
Centrum  27/32, 017 01 Považská Bystrica
50129571
06.05.2016
177
DF2016/141
prevádzkovanie ČOV
216.00 €
2009-70/119

06.05.2016
ALVEST s.r.o.
II/54, 91331 Skalka nad Váhom
36318957
06.05.2016
178
DF2016/144
Vývoz KO + popl.za ulož.odpadu
1 695.73 €
036/2011 ,054/2011

09.05.2016
Megawaste, spol.s r.o.
Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica
36265144
13.05.2016
179
DF2016/145
Popl.za seminár-VO
114.00 €

O2016/81
10.05.2016
OTIDEA  s.r.o.
Astrová  2/A, 827 05 Bratislava
47139200
13.05.2016
180
DF2016/142
Práce na prevádzke ČOV Pružina
640.00 €
11 / 2014

10.05.2016
Petermontáž- Peter Velič
01822 Pruzina164
37282506
13.05.2016
181
DF2016/143
Telefonne poplatky OU,MŠ,matrika
115.85 €
9903712816

10.05.2016
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469
13.05.2016
182
DF2016/146
Telef.poplatky-mobil
27.83 €
902245270, 10.2.2014

12.05.2016
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469
13.05.2016
183
DF2016/147
Za stravné opatr.+lek.pos.činn.
384.80 €
Z 20.2.2003

13.05.2016
Obec Jasenica
130, 01815 Jasenica
00317349
13.05.2016
184
DF2016/148
Mulčovanie obecných pozemkov-z dot.JPP
3 000.00 €

O2016/84
16.05.2016
ENZA s.r.o.
Májová 1098, 02201 Čadca
36375918
19.05.2016
185
DF2016/150
Vývoz KO + separov. odpad
2 491.38 €
054, 066/2011

17.05.2016
Megawaste, spol.s r.o.
Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica
36265144
19.05.2016
186
DF2016/1024
Tovar pre ŠJ
344.39 €
30.11.2012

18.05.2016
Ján Briestenský - BRIPET
88 Pružina
45560455
19.05.2016
187
DF2016/1025
Tovar pre šJ
147.27 €
Z 30.9.2010

18.05.2016
INMEDIA spol. s.r.o.
Námestie SNP 11, 96001 Zvolen
36019208
19.05.2016
188
DF2016/151
Kancelársky papier a kanc.potreby
212.55 €

O2016/86
18.05.2016
PAPERA s.r.o.
Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica
46082182
19.05.2016
189
DF2016/152
Toner pre OU
99.06 €


19.05.2016
Popex v.o.s.
Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica
31588123
19.05.2016
190
DF2016/155
Prepravné osôb Pružina - Ladce
120.00 €

O2016/88/A
25.5.2016
Autodoprava Ľubomír Líška, s.r.o.
Oslobodenia 62, 010 01 Žilina
47451823
27.05.2016
191
DF2016/157
Ťlačivá  pre OU
13.82 €

O2016/90
25.5.2016
ŚEVT Bratislava
Plynarenska  6, 82109 Bratislava
31331131
27.05.2016
192
DF2016/156
Za divadelné predstavenie MŠ-predškoíáci
100.00 €

O2016/52
27.05.2016
Divadlo zo šuflka
Zvolenská 1/1777, 010 01 Žilina
42389453
27.05.2016
193
DFI2016/2003
Za obrubníky
2591,86 €

O2016/85
24.5.2016
Raven,a.s
Šoltésovej 420/2, 01701 Pov.Bystrica
31595804
27.05.2016
194
DFI2016/2004
Za obrubníky

1059,22 €

O2016/85
25.5.2016
Raven,a.s
Šoltésovej 420/2, 01701 Pov.Bystrica
31595804
27.05.2016
195
DF2016/158
Za materiál k údržbe autobusových čakární.
153.82 €

O2016/92
01.06.2016
Dušan Jance-KROVMONT
721, 01822 Pružina
40709400
03.06.2016
196
DF2016/159
BOZP  za 5/2016.
33.20 €
Z 9.1.2009 DOD.Č.1

01.06.2016
Tomáš Kostka
1080, 01822 Pružina
44341253
03.06.2016
197
DF2016/160
Za kontrolu has.prístrojov v budovách obce + vypracovanie revíznej správy
74.10 €

O2016/92/A
01.06.2016
Tomáš Kostka
1080, 01822 Pružina
44341253
03.06.2016
198
DF2016/161
Dodávka plynu-bytovka A
937.00 €
9103923382

02.06.2016
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
03.06.2016
199
DF2016/162
Dodávka plynu-byt.B
885.00 €
9103929457

02.06.2016
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
03.06.2016
200
DF2016/163
Dodávka plynu - MŠ, ŠJ
667.00 €
9103377424

02.06.2016
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
03.06.2016
201
DF2016/164
Dodávka plynu-OU
65.00 €
9100091090

02.06.2016
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
03.06.2016
202
DF2016/165
Dodávka plynu Zdr.stredisko
44.00 €
9100091098

02.06.2016
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
03.06.2016
203
DF2016/1026
Tovar pre ŠJ
364.15 €
30.11.2012

02.06.2016
Ján Briestenský - BRIPET
88 Pružina
45560455
03.06.2016
204
DF2016/1027
Tovar pre ŠJ
149.34 €
2015/121

02.06.2016
AG Foods Pezinok
10, 90201 Pezinok, Moyzesova
34144579
03.06.2016
205
DF2016/1028
Tovar pre ŠJ
71.76 €
2015/121

02.06.2016
AG Foods Pezinok
10, 90201 Pezinok, Moyzesova
34144579
03.06.2016
206
DF2016/166
Telefonne poplatky OU
5.44 €
A2742417

03.06.2016
Orange Slovensko,a.s.
Metodova, 82108 Bratislava
35697270
03.06.2016
207
DF2016/167
Obzor  100 ks-hasiči
70.00 €

O2016/93/A
06.06.2016
PETIT PRESS,a.s.
Lazaretská 12, 81808 Bratislava
35790253
10.06.2016
208
DF2016/168
Práce na prevádzke ČOV Pružina
675.00 €
11 / 2014

07.06.2016
Petermontáž- Peter Velič
01822 Pruzina164
37282506
10.06.2016
209
DF2016/169
Telefonne poplatky OU,MŠ
116.26 €
9903712816

08.06.2016
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469
10.06.2016
210
DF2016/170
Laminovanie máp + polep
206.40 €

O2016/91/A
08.06.2016
Vrbata, s.r.o.
Robotnícka č. 4465, 01701 Pov.Bystrica
36346837
10.06.2016
211
DF2016/171
prevádzkovanie ČOV 5/2016
216.00 €
2009-70/119

09.06.2016
ALVEST s.r.o.
II/54, 91331 Skalka nad Váhom
36318957
10.06.2016
212
DF2016/1029
Tovar pre ŠJ
2 197.34 €


10.06.2016
COOP JEDNOTA KRUPINA SD
Svätotrojične namestie 22, 96301 Krupina
00169021
10.06.2016
213
DF2016/172
Vývoz KO+popl.za uloženie odpadu
1 778.79 €
036/2011, 054/2011

13.06.2016
Megawaste, spol.s r.o.
Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica
36265144
17.6.2016
214
DF2016/1030
Tovar pre šJ
69.58 €
Z 30.9.2010

14.06.2016
INMEDIA spol. s.r.o.
Námestie SNP 11 , 96001 Zvolen
36019208
17.6.2016
215
DF2016/173
stravné lístky
1 749.48 €
001/2015

14.06.2016
VAŠA Slovensko s.r.o.
Račianske mýto 1/B, P.O. Box 33, 82015 Bratislava
35683813
17.6.2016
216
DF2016/172/A
Za materiál k údržbe - § 52a
287.82 €

O2016/99/A
13.6.2016
Dušan Jance-KROVMONT
721, 01822 Pružina
40709400
24.06.2016
217
DFI2016/006
Asfalt.ovalá ihrisko
12823,38 €
ZOD1/2016

21.6.2016
ASFA-KDK,s.r.o.
Murgašova 881/9, 018 41 Dubnica n.Váhom

24.06.2016
218
DFI2016/2006
Rekonštr.OÚ kotolňa
22444,91 €
ZOD2/2016

30.6.2016
Milan Ďurček
Rozkvet 2037/75, 017 01 Pov. Bystrica

30.06.2016
219
DF2016/174
Rozbor odpadovej vody
57.60 €

O2016/99
20.06.2016
INGEO-ENVILAB s.r.o.
Bytčická 16, 01001 Žilina
36373354
24.06.2016
220
DF2016/175
Vývoz KO + separovaný
2 310.92 €
054, 066/2011

20.06.2016
Megawaste, spol.s r.o.
Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica
36265144
24.06.2016
221
DF2016/176
Samsung Galasy J3-telefon
19.00 €

O2016/102
20.06.2016
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469
24.06.2016
222
DF2016/177
Za preplatné Pravda-vyúčtovanie
75.95 €


21.06.2016
Slovenská pošta, a.s.,
Partizanska cesta 9, 97599 Banska BYstrica
36631124
24.06.2016
223
DF2016/178
Audit konsolidovanej účtov.závierky 2015
1 221.06 €
A006-15

22.06.2016
Audit consults, s.r.o.
M.R.Stefanika 167/16, 01701 Pov.Bystrica
36334715
24.06.2016
224
DF2016/179
Náklady na prevádzku SU Jasenica
1 437.75 €
Z 20.2.2003

23.06.2016
Obec Jasenica
130, 01815 Jasenica
00317349
24.06.2016
225
DF2016/180
Za stravné lístky opatrovat.5
167.20 €
Z 20.2.2003

23.06.2016
Obec Jasenica
130, 01815 Jasenica
00317349
24.06.2016
226
DF2016/181
Za stravné opatrov. 6/2016
174.24 €
Z 20.2.2003

23.06.2016
Obec Jasenica
130, 01815 Jasenica
00317349
24.06.2016
227
DF2016/182
Lekárske posudk.činnosť
39.84 €
Z 20.2.2003

23.06.2016
Obec Jasenica
130, 01815 Jasenica
00317349
24.06.2016
228
DF2016/183
Za konces.poplatky SU
228.13 €
Z 20.2.2003

23.06.2016
Obec Jasenica
130, 01815 Jasenica
00317349
24.06.2016
229
DF2016/1031
Tovar pre ŠJ
335.66 €
30.11.2012

23.06.2016
Ján Briestenský - BRIPET
88 Pružina
45560455
24.06.2016
230
DF2016/184
Renovácia toneru
93.60 €

O2016/102/a
24.06.2016
Popex v.o.s.
Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica
31588123
24.06.2016


Návrat na obsah