Faktúry Apríl - Jún - Obec Pružina

Prejsť na obsah

Faktúry Apríl - Jún

Obecný úrad > Zmluvy a faktúry > 2015
č.
Číslo faktúry
Popis faktúr. plnenia
Celk. hod.
s DPH
č.zmluvyč.obj.Dát.doručenia
DodávateľAdresaIČOdátum zverejnenia
130
DF2015/1017
Tovar pre ŠJ
283.88 €
Z 30.11.2012

01.04.2015
Ján Briestenský - BRIPET
88 Pružina
45560455
01.04.2015
131
DF2015/94
Divadelné predstavenie
150.00 €

O2015/33
01.04.2015
Divadelný súbor
 01812 Stupné
DOD2782
09.04.2015
132
DF2015/95
BOZP 3/2015
33.20 €
1/2009

01.04.2015
Tomáš Kostka
1080, 01822 Pružina
44341253
09.04.2015
133
DF2015/96
Web hosting
128.69 €


01.04.2015
Atlantis Systems s.r.o.
Gorkého 6, 81101 Bratislava
35844230
09.04.2015
134
DF2015/97
Telef. poplatky OU
6.50 €
A2742417

02.04.2015
Orange Slovensko,a.s.
Prievozska 6/A, 82109 Bratislava
35697270
09.04.2015
135
DF2015/98
Záloha plyn - byt.A
888.00 €
9103923382

02.04.2015
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
09.04.2015
136
DF2015/99
Záloha plyn-byt.B
784.00 €
9103929457

02.04.2015
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
09.04.2015
137
DF2015/100
Záloha plyn-MŠ
663.00 €
9103377424

02.04.2015
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
09.04.2015
138
DF2015/101
Záloha plyn-ZS
216.00 €
9100091098

02.04.2015
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
09.04.2015
139
DF2015/102
Záloha plyn-OU,
388.00 €
9100091090

02.04.2015
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
09.04.2015
140
DF2015/103
Lekárska pos.činnosť-opatr.služba
39.84 €


04.04.2015
Obec Jasenica
130, 01815 Jasenica
00317349
09.04.2015
141
DF2015/104
Prevádzkovanie ČOV
216.00 €
z 1.12.2009

07.04.2015
ALVEST s.r.o.
II/54, 91331 Skalka nad Váhom
36318957
09.04.2015
142
DF2015/105
Telefonne poplatky OU, MŠ,matrika
96.59 €


07.04.2015
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469
09.04.2015
143
DF2015/106
Obsluha ČOV Pružina
630.00 €
3/2013

08.04.2015
Petermontáž- Peter Velič
01822 Pruzina164
37282506
09.04.2015
144
DF2015/1018
Tovar pre ŠJ
812.43 €
Z 29.11.2013

08.04.2015
COOP JEDNOTA KRUPINA SD
Svätotrojične namestie 22, 96301 Krupina
00169021
09.04.2015
145
DF2015/107
Zimná údržba komunikácií
578.00 €
9/2014

08.04.2015
ZO SZZ Pružina
 01822 Pružina
361172293
09.04.2015
146
DF2015/108
Smetné nádoby
1 000.00 €

O2015/34
09.04.2015
FEREX,s.r.o.
Vodná 23, 94901 N i t r a
17682258
09.04.2015
147
DF2015/109
Telef.poplatky - internet
12.46 €
9903712816

09.04.2015
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469
09.04.2015
148
DF2015/110
Stravné lístky opatrov.
163.68 €
Z 20.2.2003

09.04.2015
Obec Jasenica
130, 01815 Jasenica
00317349
09.04.2015
149
DFI 2015/2002
rekonštrukcia sociál. zariadení TJ
9 998,- €


10.4.2015Jozef Šebák, STAVOKU
018 22 Pružina č. 2
34970916
10.4.2015
150
DF2015/111
Starost.výpočt.techniku
288.00 €
Z 1.6.2014

10.04.2015
Popex v.o.s.
Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica
31588123
17.4.2015
151
DF2015/112
Telef.popl.-mobil
32.83 €


13.04.2015
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469
17.4.2015
152
DF2015/113
Vývoz KO a popl.za ulož.odpadu
1 854.76 €
036/2011,
054/2011

13.04.2015
Megawaste, spol.s r.o.
Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica
36265144
17.4.2015
153
DF2015/114
Almanach obce.info 2015
28.60 €

O2015/40
15.04.2015
Datatrade spol s.r.o
Moyzesova 12, 953 01 Zlaté Moravce
35960132
17.4.2015
154
DF2015/115
Služy - matrika
25.09 €


15.04.2015
IVES
Cs.armady 20, 04118 Kosice
00162957
17.4.2015
155
DF2015/116
Vývoz KO + separovaný zber
2 170.43 €
054,066/2011

15.04.2015
Megawaste, spol.s r.o.
Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica
36265144
17.4.2015
156
DF2015/117
Toner do kopírky Canon
196.80 €

O2015/41
15.04.2015
Popex v.o.s.
Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica
31588123
17.4.2015
157
DF2015/118
Archívne krabice
46.77 €

O2015/42
15.04.2015
EMBA Trade 
Komarňanská cesta 13, 94001 Nové Zámky
34142860
17.4.2015
158
DF2015/119
Oprava kopírky Canon
93.60 €

O2015/37/A
16.04.2015
Ing. Emil Kalas - EMILKAL
Lánska 934/25, 01701 Považská Bystrica
41927621
17.4.2015
159
DF2015/120
Spotreba vody v ZS
18.71 €
8112009

16.04.2015
Považská vodárenska spol.
Nová 133, 01746 Považská Bystrica
36672076
17.4.2015
160
DF2015/121
Spotreba vody-OU,HZ,MŠ,KD,DS
270.00 €
8112009

16.04.2015
Považská vodárenska spol.
Nová 133, 01746 Považská Bystrica
36672076
17.4.2015
161
DFI2015/2003
Modernizácia VO
11972,94 €
015/2014

17.4.2015
ELTODO Osvetlenie, s.r.o.
Rampová 5, 040 01 Košice 1
36170151
17.4.2015
162
DF2015/122
Kancelársky papier a hyg.obrúsky
88.72 €

O2015/43
20.04.2015
PAPERA s.r.o.
Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica
46082182
25.4.2015
163
DF2015/1019
Tovar pre šJ
60.04 €
Z 30.9.2010

20.04.2015
INMEDIA spol. s.r.o.
Námestie SNP 11, 96001 Zvolen
36019208
25.4.2015
164
DF2015/1020  
Tovar pre šJ
118.68 €
Z 30.9.2010

20.04.2015
INMEDIA spol. s.r.o.
Námestie SNP 11, 96001 Zvolen
36019208
25.4.2015
165
DF2015/1021 
Tovar pre šJ
211.86 €
30.11.2012

20.04.2015
Ján Briestenský - BRIPET
88 Pružina
45560455
25.4.2015
166
DF2015/123
Kancelárske potreby-obálky,fólie
100.31 €

O2015/46
21.04.2015PAPERA s.r.o.
Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica
46082182
25.4.2015
167
DF 2015/103/A
systém.podpora progr.
225 €
U1220/2013

7.4.2015
MADE, s.r.o.
Lazovná 69, 974 01 B.Bystrica
36041688
25.4.2015
168DF2015/124
Náklady na prevádzku SU

1 751.61 €
z 20.2.2003

28.04.2015
Obec Jasenica
130, 01815 Jasenica
00317349
30.04.2015
169DF2015/125
Záloha na plyn - byt. A

888.00 €
9103923382

04.05.2015
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
6.5.2015
170DF2015/126
Záloha plyn 3/2015

784.00 €
9103929457

04.05.2015
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
6.5.2015
171DF2015/127
Dodávka plynu-OU

149.00 €
9100091090

04.05.2015
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
6.5.2015
172DF2015/128
Záloha plyn-MŠ a ŠJ

663.00 €
9103377424

04.05.2015
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
6.5.2015
173DF2015/129
Záloha plyn-ZS

83.00 €
9100091098

04.05.2015
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
6.5.2015
174DF2015/130
Telef. poplatky

8.28 €


04.05.2015
Orange Slovensko,a.s.
Metodova, 82108 Bratislava
35697270
6.5.2015
175DF2015/131
Prepravné práce

26.88 €


04.05.2015
VK-SOK
323, 017 04 Považská Bystrica
17970270
6.5.2015
176DF2015/132
prevádzkovanie ČOV

216.00 €
z 1.12.2009

6.5.2015
ALVEST s.r.o.
II/54, 91331 Skalka nad Váhom
36318957
6.5.2015
177DF2015/1022
Tovar pre ŠJ

358.70 €
30.11.2012

6.5.2015
Ján Briestenský - BRIPET
88 Pružina
45560455
6.5.2015
178DFZ 2015/6
Stravné lístky

2098,04 €
   1/2015

6.5.2015
Vaša stravovacia,s.r.o.
Bratislava, Račianske mýto 1/B
35683813
6.5.2015
179DF2015/133
Stravné opatrovateľky

121.44 €
Z 20.2.2003

7.5.2015
Obec Jasenica
130, 01815 Jasenica
00317349
7.5.2015
180DF2015/134
Telefonne poplatky OU, matrika, MŠ

95.52 €


7.5.2015
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469
7.5.2015
181DF2015/1023
Tovar pre ŠJ

1 363.48 €
29.11.2013

7.5.2015
COOP JEDNOTA KRUPINA SD
Svätotrojične namestie 22, 96301 Krupina
00169021
7.5.2015
182DF2015/135
Vývoz odpadu + popl. za uloženie

1 449.26 €
036/2011,
054/2011


11.05.2015
Megawaste, spol.s r.o.
Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica
36265144
15.5.2015
183DF2015/136
Obsluha ČOV Pružina

605.00 €
3/2013

11.05.2015
Petermontáž- Peter Velič
01822 Pruzina164
37282506
15.5.2015
184DF2015/137
Telefonne poplatky-internet

12.46 €
9903712816

11.05.2015
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469
15.5.2015
185DF2015/138
Telef. poplatky-mobil

34.04 €
9910855141

11.05.2015
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469
15.5.2015
186DF2015/139
Materiál na ihrisko

98.98 €

O2015/55
11.05.2015
Dušan Jance-KROVMONT
721, 01822 Pružina
40709400
15.5.2015
187DF2015/140
Materiál zberny dvor, ZS

249.16 €

O2015/49
11.05.2015
Dušan Jance-KROVMONT
721, 01822 Pružina
40709400
15.5.2015
188DF2015/141
Materiál k údržbe k PC

28.08 €

O2015/56
12.05.2015
Popex, v.o.s.
Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazska Bystrica
31588123
15.5.2015
189DF2015/142
Vývoz KO + separovaný zber

1 803.53 €
054,066/2011

13.05.2015
Megawaste, spol.s r.o.
Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica
36265144
15.5.2015
190DF2015/143
Tabule a tričká

930.17 €


14.05.2015
Vrbata, s.r.o.
Robotnícka č. 4465, 01701 Pov.Bystrica
36346837
15.5.2015
191DF2015/144
Údržba-OU-výmena svietidiel

126.50 €


14.05.2015
JH-Elektroservis
201, 01822 Pružina
34968091
15.5.2015
192DF2015/145
Stravné lístky

2 098.04 €
001/2015

14.05.2015
VAŠA Slovensko s.r.o.
Račianske mýto 1/B, P.O. Box 33, 82015 Bratislava
35683813
15.5.2015
193DF2015/146
Didak. pomôcky pre predškolákov

623.40 €

O2015/58
15.5.2015
SILCOM multimedia
Janošíková 1, 0101 Žilina
36665134
15.5.2015
194DF2015/147
Knižky-Naše dieťatko

107.20 €


15.5.2015
Monika Badačová
Rozkvet 2004/12, 01701 Považská Bystrica
47956437
15.5.2015
195DF2015/148
ozvučenie a zabezpečenie interpretov na vystúpenie na hody
960 €

16.5.2015Rádio Go DeeJay s.r.o.Vajanského 6, 911 01 Trenčín4452690316.5.2015
196DF2015/149
Údržba miestneho rozhlasu

197.30 €

O2015/50/A
18.05.2015
Ľubomir Hluško
Šebešťanová, 01704 Pov.Bystrica
32902450
21.5.2015
197DF2015/150
Grafické spracovanie Ročenky Pružina 2014 a fotografie k výstave

534.00 €

O2015/11/A
18.05.2015
Renáta Hegedušová
Nemocničná 988/3, 017 01 Považská Bystrica
46271678
21.5.2015
198DF2015/151
Kontrola čerpadla SEG 40

89.88 €

O2015/60
19.05.2015
Ferrmont spol.s.r.o.
Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov
31619916
21.5.2015
199DF2015/152
Zber biologického kuch. odpadu

46.50 €
z 7.11.2014
19.05.2015
DF Družstvo, s.r.o.
Gaštanová 1008, 014 01 Bytča
46916105
21.5.2015
200DF2015/1024
Tovar pre ŠJ

194.75 €
z 30.11.2012
19.05.2015
Ján Briestenský - BRIPET
88 Pružina
45560455
21.5.2015
201DF2015/1025
Tovar pre šJ

117.72 €
z 30.9.2010
19.05.2015
INMEDIA spol. s.r.o.
Námestie SNP 11, 96001 Zvolen
36019208
21.5.2015
202DF2015/153
Oprava a ciachovanie váh v ŠJ

266.40 €

O2015/64
21.5.2015
Peter Knapec,Opr.
váz.zar.

Sulovskeho 11, 01313 Rajecke Teplice
DOD2926
21.5.2015
203DF2015/154
Vyúčtov.fa-Verejná správa-ročný prístup

84.00 €


21.5.2015
Poradca podnikatela
Martina Rázusa 23A, 01001 Zilina
31592503
21.5.2015
204DF2015/155
Oprava miestneho rozhlasu

816.00 €

O2015/62
21.5.2015
ELEMONTsh, s.r.o.
Briestenné 3388, 01822 Pružina
47504196
21.5.2015
205DF2015/156
Auditorské služby

1 023.18 €
A 012-14

25.5.2015
Audit consults, s.r.o.
M.R.Stefanika 167/16, 01701 Pov.Bystrica
36334715
28.5.2015
206DF2015/157
Oprava kosačky

97.30 €

O2015/68
26.5.2015
TM-toots s.r.o
Soltesovej 1685/200, 01701 Pobvazska Bystrica
DOD2935
28.5.2015
207DF2015/1026
Tovar pre ŠJ

57.98 €
Z 30.9.2010

28.5.2015
INMEDIA spol. s.r.o.
Námestie SNP 11, 96001 Zvolen
36019208
28.5.2015
208DF2015/158
Záloha plyn - byt.A

888.00 €
9103929457

01.06.2015
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
5.6.2015
209DF2015/159
Záloha plyn-byt.B

784.00 €
9103929457

01.06.2015
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
5.6.2015
210DF2015/160
Záloha plyn-MŠ

663.00 €
9103377424

01.06.2015
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
5.6.2015
211DF2015/161
Dodávka plynu-OU

63.00 €
9100091090

01.06.2015
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
5.6.2015
212DF2015/162
Záloha plyn-ZS

35.00 €
9100091098

01.06.2015
SPP Bratislava distribúcia
Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256
5.6.2015
213DF2015/163
Čistiace prostr-OU,KD,ZS

94.76 €

O2015/72
01.06.2015
UNIMAT-Ing. Jalč Slavomír
Lánska 954, 01701 Pov.Bystrica
10879072
5.6.2015
214DF2015/164
prevádzkovanie ČOV

216.00 €
2009-70/119

02.06.2015
ALVEST s.r.o.
II/54, 91331 Skalka nad Váhom
36318957
5.6.2015
215DF2015/1027
Tovar pre šJ

39.17 €
Z 30.9.2010

03.06.2015
INMEDIA spol. s.r.o.
Námestie SNP 11, 96001 Zvolen
36019208
5.6.2015
216DF2015/1028
Tovar pre ŠJ

230.00 €
30.11.2012

03.06.2015
Ján Briestenský - BRIPET
88 Pružina
45560455
5.6.2015
217DF2015/165
Vývoz fekálií v ČOV

98.00 €

O2015/66
03.06.2015
ZO SZZ Pružina
, 01822 Pružina
361172293
5.6.2015
218DF2015/166
BOZP za 5/2015

33.20 €
z 1.9.2009+ DOD.Č.1

03.06.2015
Tomáš Kostka
1080, 01822 Pružina
44341253
5.6.2015
219DF2015/167
Telef. poplatky OU

9.62 €
A2742417

4.6.2015
Orange Slovensko,a.s.
Metodova, 82108 Bratislava
35697270
5.6.2015
220DF2015/168
Stravné opatrovateľkám

195.36 €
Z 20.2.2003

5.6.2015
Obec Jasenica
130, 01815 Jasenica
00317349
5.6.2015
221DF2015/169
Vývoz odp a za ulož.odpadu

1 691.90 €
036/2011, 054/2011

5.6.2015
Megawaste, spol.s r.o.
Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica
36265144
5.6.2015
222DF2015/167/A
Zem.práce a dovoz

360 €

O63/A2015
4.6.2015
ADOZEP,s.r.o.
Rozkvet 2049/98-4, Pov. Bystrica
36339768
5.6.2015
223DFI 2015/2005
Rekonštr. Strechy OÚ

24927,94 €
3/2015-ZOD

5.6.2015
Ferrmont, s.r.o.
Trenčianska 1320/89, Púchov
31619916
5.6.2015
224DFZ 2015/7
za stravné lístky

2 795,18 €
001/2015

4.6.2015
Vaša Slovensko, s.r.o
Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
 35683813
5.6.2015
225DF2015/1029
Tovar pre ŠJ

1 754.87 €
29.11.2013

08.06.2015
COOP JEDNOTA KRUPINA SD
Svätotrojične namestie 22, 96301 Krupina
00169021
9.6.2015
226DF2015/170
Obsluha ČOV Pružina 5/2015

665.00 €
11/2014

08.06.2015
Petermontáž- Peter Velič
01822 Pruzina164
37282506
9.6.2015
227DF2015/171
Telef. poplatky

94.61 €
9903712816

08.06.2015
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469
9.6.2015
228DF2015/172
Telef. poplatky - internet

12.46 €
9903712816

08.06.2015
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469
9.6.2015
229DF2015/173
Rozbory odpad.vody - ČOV

57.60 €

O2015/31
11.06.2015
INGEO-ENVILAB s.r.o.
Bytčická 16, 01001 Žilina
36373354
12.06.2015
230DF2015/174
Vývoz KO+separ.odpad

2 044.69 €
054,066/2011

11.06.2015
Megawaste, spol.s r.o.
Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica
36265144
12.06.2015
231DF2015/175
BOZP za 4/2015

35.40 €
z 1.9.2009+ DOD.Č.1

11.06.2015
Tomáš Kostka
1080, 01822 Pružina
44341253
12.06.2015
232DF2015/176
Stravné lístky + služby

2 795.18 €
001/2015

11.06.2015
VAŠA Slovensko s.r.o.
Račianske mýto 1/B, P.O. Box 33, 82015 Bratislava
35683813
12.06.2015
233DF2015/177
Publikácia na zostavenie konsolidácie

9.00 €


12.06.2015
Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia
K dolnej stanici 20/A, 911 01 Trenčín
34006273
12.06.2015
234DF2015/178
Pozáručný servis programu - byty

78.38 €
z 10.01.2010

12.06.2015
JV-SW Ing. Jozef Vrba
Rozkvet 2010, 017 01 Považská Bystrica
14263131
12.06.2015
235DF2015/179
Renovácia toneru a služby

73.36 €

O2015/71/A
12.06.2015
Popex v.o.s.
Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica
31588123
12.06.2015
236DF2015/1030
Tovar pre ŠJ

58.99 €
2015/121

12.06.2015
AG Foods Pezinok90201 Pezinok, Moyzesova 10
34144579
12.06.2015
237DF2015/180
Tabule z PVC + nálepky

54.00 €

O2015/69/A
12.06.2015
Vrbata, s.r.o.
Robotnícka č. 4465, 01701 Pov.Bystrica
36346837
12.06.2015
238DF2015/181
Interiér. vybavenie OU

213.00 €

O2015/68/A
12.06.2015
Anton Valášek
226, 01822 Pružina
14263203
12.06.2015
239DF2015/182
Telefonne poplatky OU-mobil

32.83 €
9910855141

12.06.2015
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469
12.06.2015
240DF2015/183
Krovinorez

679.00 €

O2015/78
15.6.2015
TM-toots s.r.o
Soltesovej 1685/200, 01701 Pobvazska Bystrica
DOD2935
19.6.2015
241DF2015/184
Oprava zab. zariadenia

190.76 €

O2015/80
15.6.2015
PCO Plus,s.r.o.
Nám.A.Hlinku25/30, 017 01 Považská Bystrica
31568548
19.6.2015
242DF2015/185
Kancelársky materiál pre OU

130.62 €

O2015/76
15.6.2015
PAPERA s.r.o.
Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica
46082182
19.6.2015
243DF2015/1031
Tovar pre ŠJ

359.06 €
30.11.2012

17.6.2015
Ján Briestenský - BRIPET
88 Pružina
45560455
19.6.2015
244DF2015/186
Vystúp. Bábk. divadielka MŠ-predškol.

80.00 €

O2015/61
19.6.2015
MGR. Renáta Wiedermann Repková
Halakova 2369/17, 91108 Trenčín
37244345
19.6.2015
246DF2015/187
Kancel. materiál OU

26.70 €

O2015/81
19.6.2015
PAPERA s.r.o.
Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica
46082182
19.6.2015
247DF2015/188
Za služby

19.20 €


24.6.2015
SSE a.s. Žilina
Pri rajčianke 859, 01001 Žilina
36403008
26.6.2015
248DF2015/189
Renovácia 2 ks toner

196.37 €

O2015/85
25.6.2015
Popex v.o.s.
Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica
31588123
26.6.2015
249DFZ 2015/9
Predpl.Poradca

36,- €


26.6.2015
Poradca,s.r.o.
Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina
36371271
26.6.2015
250DF2015/190
Oprava hasičskej striekačky

935.00 €

O2015/83/A
29.06.2015
RADEK VINCKER -servis hasicské techniky
Palackého 892, 75301 Hranice
66705461
3.7.2015
251DF2015/191 odblombovaie 7 ks elektromerov
19.20 €

O2015/82/A
29.06.2015
SSE a.s. Žilina
Pri rajčianke 859, 01001 Žilina
36403008
3.7.2015
252DF2015/192
Všeobec.služby-VO

19.20 €

O2015/82/A
29.06.2015
SSE a.s. Žilina
Pri rajčianke 859, 01001 Žilina
36403008
3.7.2015
253DF2015/193
Všeobec.služby-VO

19.20 €

O2015/82/A
29.06.2015
SSE a.s. Žilina
Pri rajčianke 859, 01001 Žilina
36403008
3.7.2015
254DF2015/194
Všeobec.služby-VO

19.20 €

O2015/82/A
29.06.2015
SSE a.s. Žilina
Pri rajčianke 859, 01001 Žilina
36403008
3.7.2015
255DF2015/195
Všeobec.služby-VO

19.20 €

O2015/82/A
29.06.2015
SSE a.s. Žilina
Pri rajčianke 859, 01001 Žilina
36403008
3.7.2015
256DF2015/196
Všeobec.služby-VO

19.20 €

O2015/82/A
29.06.2015
SSE a.s. Žilina
Pri rajčianke 859, 01001 Žilina
36403008
3.7.2015
257DF2015/197
BOZP

33.20 €
z 1.9.2009+ DOD.Č.1

30.06.2015
Tomáš Kostka
1080, 01822 Pružina
44341253
3.7.2015
258DFI 2015/2006
Dodávka mat.MK

5402,16 €

OF2015/92/A
24.6.2015
Viktor Kvaššay VK-SOK
Pov.Podhradie 323
17970270
3.7.2015
259DFI 2015/2007
Geometr.plán-rozšír.MK

207 €

OF2015/96/A
30.06.2015
Ing. Bohuslav Priedhorský
Pružina č. 585, 018 22 
17904579
3.7.2015

















Návrat na obsah