2 % pre MŠ - Obec Pružina

Prejsť na obsah

2 % pre MŠ

Materská škola

Potrebné tlačivá:Milí rodičia,
opäť sa blíži čas priznávania dane, preto sa na Vás obraciame s prosbou, ak chcete prispieť našej MŠ, máte teraz možnosť darovať nám 2% z Vašej dane.

Finančné prostriedky budú použité:
• na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu,
• na skvalitnenie vybavenia materskej školy.

Dôležité termíny:
· do 31. marca 2023 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania.
· do 30. apríla 2023 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane).

Postup krokov pre venovanie 2% z dane:
1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Tlačivo sa nachádza v každej šatni MŠ, poprípade Vám ho vydá triedna učiteľka.
3. Vo vyhlásení o poukázaní 2% dane uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
4. Najneskôr do 30. apríla 2023 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.
(V prípade, že nemáte čas, môžete tlačivo odovzdať v MŠ na triede pani učiteľkám a my ho tam doručíme.)

ĎAKUJEME.


Návrat na obsah